©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi

İnega / Öküzini

Çizimler i?in tıklayın...


Fotoğraflar i?in tıklayın...

maps
İnega / Öküzini
Türü:
Mağara
Rakım:
880 m
Derinlik:
m
Uzunluk:
396 m
Bölge:
İç Anadolu
İl:
Ankara
İl?e:
Haymana
Köy:
Demirözü

     


Yeri: Demirözü Köyü'nün Kızılhisar Mevkii'nde yer almaktadır.
Yapısal Özellikleri ve Oluşumu: Mağaranın giriş ağzından sağa iki kol ayrılmaktadır. Kollardan biri -10 m'lik dik bir inişle son bulmaktadır. Buradan çelik merdiven ya da SRT tekniği kullanarak inilebilmektedir. Diğer kol ise aslında bir bacadır ve bu bacadan mağaraya girip çıkmak biraz zor olmakla birlikte mümkündür. 10 m'lik inişin sonunda geniş bir salon vardır. Salonun ortasındaki sütun oluşum dikkat çekmektedir. Bu salonun sağından sürünerek geçilebilen bir geçitten mağara devam etmektedir. Her iki kol büyükçe bir odanın etrafını dolaştıktan sonra birleşmektedir.
Araştırma Tarih?esi: 1991 yılında ANMAK tarafından araştırılmıştır.
Bulgular: Araştırma sırasında bulunan seramik örneklerinin Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi'nde yaptırılan analizi sonucu Roma Dönemi'ne ait oldukları saptanmıştır. Bu seramiklerin bir kısmının Terra Sicilata adıyla bilinen özel bir biçim oluşturdukları belirlenmiştir.


Liste'ye