©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi

Ayrancı Subatanı

Çizimler i?in tıklayın...


Fotoğraflar i?in tıklayın...

maps
Ayrancı Subatanı
Türü:
Mağara
Rakım:
m
Derinlik:
-25.5 m
Uzunluk:
56 m
Bölge:
Akdeniz
İl:
Kahramanmaraş
İl?e:
Çağlayancerit
Köy:
Küçük Cerit

     


Mağaraya, Küçük Cerit Köyü'nden yaklaşık 1,5 saatlik araç yolculuğu ile ulaşılır. Ayrancı Subatanı Permiyen yaşlı, mermer, rekristalize kireçtaşı ve dolomitik kireçtaşından oluşan istifte gelişmiştir. Düden konumlu olan mağara Engizek Dağa'nın üst bölümünü oluşturan düzlük alana düşen yağışın büyük bölümünü drene eder konumdadır. Yatay ve bloklarla başlayan düden, 2m'lik basamaklarla devam etmekte ve bu basamakların sonunda da 20 m'lik dik bir iniş yer almaktadır. İlk olarak MTA tarafından 2008 yılında araştırılmış ve haritalanmıştır.
Yeri:
Yapısal Özellikleri ve Oluşumu:
Araştırma Tarih?esi:
Bulgular:


Liste'ye