©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi

Keş Dağı Yaylası / Karadaş Düdeni

Çizimler i?in tıklayın...


Fotoğraflar i?in tıklayın...

maps
Keş Dağı Yaylası / Karadaş Düdeni
Türü:
Mağara
Rakım:
m
Derinlik:
-300 m
Uzunluk:
554 m
Bölge:
Akdeniz
İl:
Kahramanmaraş
İl?e:
Merkez
Köy:
Döngel

     


Kahramanmaraş İli, Merkez İlçesi, Döngel Köyü, Keş Dağı Yaylası'nda yer almaktadır. Su kaynağı yayla ile sınırlı olmayan mağarada derine inildikçe komşu havzalardan büyük hacimli kollar katılmaktadır. Büyük salonlar, geniş galeriler, yüksek tavanlar ve yoğun metamorfik sert kayaçların bulunduğu mağarada 175 m ölçülen derinlikten sonra büyük bir iniş tespit edilmiştir [Obruk 2010: 11]. Mağarada akan su -175 m'de fay çatlağından derinlere doğru akmaktadır. Mağaranın yapısal değişikliğe uğradığı büyük inişli bölümde, yüzeyden 300 m derine kadar iniş yapılsa da tabana erişilememiştir [Obruk 2010: 34-35].
Yeri:
Yapısal Özellikleri ve Oluşumu:
Araştırma Tarih?esi:
Bulgular:


Liste'ye