©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi


Osman Gazi Türbesi
Çizimler için tıklayın...

maps

Fotoğraflar için tıklayın...

Osman Gazi Türbesi

Türü:
Kilise
Plan Tipi:
Merkezi Plan
Yapım Tarihi:
5. yy
Evre:
Erken
Araştırma Yöntemi:
Rakım:
250

Bölge:
Marmara
İl:
Bursa
İlçe:
Merkez
Köy:
Tophane
Antik Adı:

     


Yeri: Bursa'nın merkezinde, Tophane Semti'ndeki Tophane Parkı'nın içinde yer almaktadır.
Konumu ve Çevresel Özellikleri: Bursa'nın Osmanlılar tarafından alınmasından sonra, olasılıkla bir manastır kompleksine ait bazilikal planlı bir kilise, camiye dönüştürülmüştür. Bu kilisenin yanındaki, kubbesi kurşun kaplı olduğundan "Gümüş Kubbe" olarak anılan yapı da Osman Gazi'nin türbesi olarak kullanılmıştır. Aynı manastır kompleksine ait bir başka yapı da sonradan Orhan Gazi'nin türbesi olarak kullanılmıştır.
Araştırma ve Kazı: Yapı ile ilgili kapsamlı bir araştırma yapılmamıştır.
Tanım: Evreler: Gümüşlü Kubbe olarak anılan Osman Gazi Türbesi, Erken Bizans Dönemi'nde olasılıkla martyrion olarak kullanılmaktaydı ve 5. yy'a ait bir yapıydı [Eyice 1962b:146]. Türbe 1801 yangını ve 1854-1855 depreminde büyük zarar görmüş ve 1868'te bugünkü haliyle yeniden inşa edilmiştir . Mimari Özellikleri: Osman Gazi Türbesi olarak kullanılan yapı, 11.5 m çapında ve 1.5 m duvar kalınlığında sekizgen planlı bir yapıydı ve Bizans Dönemi'nde olasılıkla bir martyrion olarak inşa edilmişti. Kalın duvarları içten ve dıştan nişlidir. İçte niş aralarında çifte sütunlar yer almaktadır. Yapı, yüksek bir kasnağa sahip basık bir kubbe ile örtülüdür. Narteks kısmı sonradan eklenerek Bizans Dönemi'nde bir şapele dönüştürülmüştür [Eyice 1962b:143-146].
Buluntular:
Yorum: Osman ve Orhan Gazi türbelerinin yerinde bulunan manastır kompleksinin ismi ile ilgili olarak gezginlerin farklı görüşleri bulunmaktadır. S. Gerlach kilisenin Yahya adına yapılmış olduğuna değinirken, C. Texier burasını Davud manastırı olarak adlandırır ve kilisenin de Aziz İlias'a ithaf edilmiş olduğunu belirtir. Ayrıca Osmanlı Dönemi'nde burada bulunan büyük boyutlu bir davuldan ötürü Davul Manastırı ya da Davullu Manastır olarak da anılmaktadır [Eyice 1962b:132-139].
Tahribat: Yapıdan herhangi bir kalıntı günümüze ulaşmamıştır. Yapının bulunduğu yer türbe olarak kullanılmaktadır.


Liste'ye