©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi


Eyice Höyük

Çizimler için tıklayın...

maps

Fotoğraflar için tıklayın...

Eyice Höyük
Türü:
Höyük
Rakım:
m
Bölge:
Ege
İl:
Afyonkarahisar
İlçe:
Sinanpaşa
Köy:
Eyice
Araştırma Yöntemi:
Yüzey Araştırması
Dönem:
İlk

     


Afyonkarahisar İli, Sinanpaşa İlçesi'nde Eyice Köyü sınırları içinde, köyün 2 km güney-güneybatısında, Mercimek Tepe yerleşmesinin 1.5 km güneyinde, Akçaşar'ın 3 km kuzeydoğusunda ve Başkimse Köyü'nün 2 km batısında yer alır. Halk tarafından bu mevkiye Höyüğün Dibi ismi verilmektedir. Höyüğün 40 m kuzeybatısında bir çeşme vardır. 60 m kuzeybatı-batısından da tren yolu geçmektedir. 2008 yılında Ö. Koçak tarafından yapılan yüzey araştırmasında incelenmiştir. Doğal bir tepe üzerine kurulan Eyice Höyüğü'nün taban seviyesinden yüksekliği 19 m'dir. Yerleşme doğu-batı doğrultusunda 185 m, kuzey-güney doğrultsuunda 165 m'dir. Höyüğün güneybatı-batı-kuzeybatısında tarım yapılmadığından toplanan malzemenin hemen hepsi buraya aittir. Yerleşmede Son Neolitik ve İlk Kalkolitik Çağ'dan İTÇ'na kadar tarihlenen farklı çanak-çömlek malzemelerine rastlanmıştır. Bölgenin Son Neolitik ve İlk Kalkolitik buluntularının bir kısmı boyalı örneklerdir ve kaliteli bir işçilik göstermektedir. Bunlar, önceki yıllarda Pani Höyük'ten bilinen erken malzemelerin bu bölgedeki en zengin örneklerini temsil etmektedir. Kodu 308.01 [Koçak 2010:296]. Eyice yerleşmesinde İlk Kalkolitik Çağ malzemesi krem ya da beyaz astar üzerine kızıl kahverengi, mor ya da kırmızı ve tonları şeklinde boya bezemeliler, astarı griye çalan zemin üzerine kahverengi boya bezemeliler ve morumsu kırmızı astarlı ya da boyalı çanak çömlekler olmak üzere üç grupta incelenir. Buradaki son iki mal grubu aynı özelliklerle Aslanapa yerleşmesinde de ele geçmiştir. Morumsu kırmızı astarlı ya da boyalı çanak çömlek kuzeydeki Porsuk kültürünün en belirleyici mal gruplarından birini oluşturur. Her üç grupta da hamur özellikleri birbirlerine benzemektedir. Burada hamur renkleri kırmızıdan kahverenginin tonlarına doğru değişmektedir. Hamurların bazısı özürlüdür ve genellikle ince taşçık katkılıdır. Mika ve saman sarısı genellikle görülmez. Malzemeler arasında en büyük grubu düz kenarlı derin kaseler oluşturmaktadır. Ayrıca, daralan ağızlı kısa boyunlu çömleklere de rastlanır. Benzerleri Göller Bölgesi, Batı Anadolu Bölgesi, Kütahya-Eskişehir ve Konya Ovası yerleşmelerinden bilinmektedir [Koçak-Bilgin 2010:29].
Yeri:
Konumu ve Çevresel Özellikleri:
Tarihçe:
Araştırma ve Kazı:
Tabakalanma:
Buluntular:
Kalıntılar:
Yorum ve tarihleme:


Liste'ye