©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi


Höyücektepe / Kaymaktepe

Çizimler için tıklayın...

maps

Fotoğraflar için tıklayın...

Höyücektepe / Kaymaktepe
Türü:
Höyük
Rakım:
40 m
Bölge:
Ege
İl:
İzmir
İlçe:
Dikili
Köy:
Bahçeli
Araştırma Yöntemi:
Kazı
Dönem:
İTÇ II

     


Yeri: İzmir İli, Dikili İlçesi'nde Bahçeli Köyü'ndedir. Altınova Çayı'nın İzmir tarafındadır.
Konumu ve Çevresel Özellikleri: Höyüğün boyutları ve yakın çevresi hakkında bir bilgi verilmemektedir. Güneydoğusunda Çakal Deresi; kuzeyinde Madra Çayı'nın bir kolu akmaktadır. Yöre; Madra Çayı'nın getirdiği verimli topraklarla kaplıdır. Bu ova; Son Neolitik Çağ'dan İlk Tunç Çağı ekonomisine geçişi belirleyecek özelliklere sahiptir. Lambrianides'in; yöredeki bir başka yerleşme yeri olan Yeni Yeldeğirmeni Höyüğü'nün eteğinde yaptığı delgi; deltanın oluşumu hakkında somut bilgiler ortaya koymuştur. Bu sondajda; 6 m'de; tarihöncesi olduğu kesin olan çok kaba çanak çömlekler bulunmuştur. Bu çalışma; yöredeki erozyonun çapını göstermektedir.
Tarihçe:
Araştırma ve Kazı: İlk defa K. Kökten tarafından 1949 yılında saptanan yerleşme yeri aynı yıl K. Kökten'in başkanlığında 2x4 m ölçülerinde bir açma ile sondajlanmıştır. Tepenin kuzey yamacındaki bu sondaj; höyüğün yüzeyinden 3.58 m'ye kadar devam etmiş; bir yapı kalıntısına rastlandığı için bitirilmiştir [Kökten 1949:816]. 1991 yılında; Madra Çayı deltasında; Altınova çevresinde jeomorfolojik araştırma yapan K. Lambrianides; konumu konusunda ayrıntılı bir bilgi verilmeyen bu yerleşme yerini bulamadığından söz etmekte; hatta böyle bir höyüğün Altınova bucağında da bilinmediğini iddia etmektedir. Eldeki verilere göre Kaymaktepe'nin; Altınova'nın güneydoğusundaki tepe olabileceğini söylemektedir.
Tabakalanma: K. Kökten'in verdiği bilgilere göre Kaymaktepe'de 3 tabaka ortaya çıkartılmıştır. 91 cm kalınlığında olan üst kat Roma ve Antik dönemlere aittir. Yaklaşık 105 cm kalınlığında olan 2. kat ve 45-50 cm kalınlığındaki 3. kat K. Kökten tarafından İTÇ'na tarihlendirilmiştir. İTÇ'na ait tabakaların altında Kalkolitik Çağ'a ait olabilecek 4. tabakadan da söz edilmektedir.
Buluntular: Mimari: 3. tabakada bir yapının köşesine ait; 60 cm kalınlığında kerpiç bir duvar bulunmuştur. Duvarın yıkıntıları temizlendikten sonra taş döşeli bir zemine rastlanılmıştır. Çanak Çömlek: İTÇ çanak çömlekleri hakkında detaylı bir bilgi yoktur. K. Kökten buluntuları Batı Anadolu; İTÇ kültürü içinde değerlendirmiştir. Lambrianides ve Spencer'a göre Kökten tarafından yayınlanan malzeme içinde Troya I ve Thermi A-B ile benzer çanak çömlekler vardır. Lambrianides ve Spencer; K. Kökten tarafından doğru olarak İTÇ'na tarihlendirilen malzemenin Kumtepe Ia; Ib ve Troya I dönemlerini kapsadığını söylemektedir.
Kalıntılar:
Yorum ve tarihleme: Kaymaktepe; ayrıntılı bilgi verilmediğinden yeri bile saptanamayan bir yerleşim yeridir. K. Kökten tarafından yapılan kazının notları ve çıkan malzemeler bugün kayıptır. Yine de Kaymaktepe'nin Höyücektepe olması muhtemeldir. Höyücektepe üzerinden yoğun olarak İTÇ çanak çömlekleri toplanmış; daha erken döneme tarihlenebilecek bir buluntuya rastlanılmamıştır.


Liste'ye