©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi


Alibeyli

Çizimler için tıklayın...

maps

Fotoğraflar için tıklayın...

Alibeyli
Türü:
Höyük
Rakım:
100 m
Bölge:
Ege
İl:
Manisa
İlçe:
Saruhanlı
Köy:
Alibeyli
Araştırma Yöntemi:
Yüzey Araştırması
Dönem:
Çanak Çömlekli

     


Yeri: Manisa il merkezinin kuzeydoğusunda; Halitpaşa'nın 4 km kuzeydoğusunda; Alibeyli Köyü'nün 3 km kuzey-kuzeybatısında yer almaktadır. Höyüğe; Halitpaşa-Alibeyli yoluyla ulaşılabilmektedir.
Konumu ve Çevresel Özellikleri: Gediz Ovası'nda yer alan höyüğün 80 m çapında; 6 m yüksekliğinde olduğu bildirilmektedir. Günümüzde ekili olan höyüğün çevresinde su kaynağı yoktur. Burayı yurt yeri olarak seçenler su ihtiyaçlarını; ancak Gediz Nehri'ne dökülen derelerden karşılamışlardır. Gediz Ovası; tektonik olaylar sonucunda oluşmuş kırıklar boyunca; oluk biçiminde; doğu-batı istikametinde uzanan bir çöküntü ovasıdır. Höyük; doğu-batı doğrultusunda uzanan ticaret yolu üzerinde yer almaktadır.
Tarihçe:
Araştırma ve Kazı: 1959 yılında D.H. French tarafından bulunmuştur.
Tabakalanma:
Buluntular: Çanak Çömlek: El yapımı; saman katkılı; genellikle kırmızı; nadir olarak gri ve siyah astarlı; yalın açkılı maldan kase; çömlek gibi biçimlere ait çanak çömlek parçaları bulunmuştur.
Kalıntılar:
Yorum ve tarihleme: D.H. French; bu mal grubundan çanak çömleklerin; Hacılar IX-VI tabakalarındakilerle çağdaş olduğuna inanmaktadır. Ama bu yerleşmedekiler bazı farklılıklar taşımaktadır. Bu mal örnekleri; Son Neolitik Çağ malı olarak tarihlenmektedir.


Liste'ye