©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi


İncirlitepe

Çizimler için tıklayın...

maps

Fotoğraflar için tıklayın...

İncirlitepe
Türü:
Düz Yerleşme
Rakım:
880 m
Bölge:
Akdeniz
İl:
Isparta
İlçe:
Gönen
Köy:
Gümüşgün
Araştırma Yöntemi:
Yüzey Araştırması
Dönem:
Çanak Çömlekli

     


Yeri: Isparta il merkezinin kuzeybatısında; Gönen İlçesi'nin güneybatısında; Gümüşgün (Baradız) Köyü'nde yer almaktadır. Isparta-Burdur karayolunun doğusundadır.
Konumu ve Çevresel Özellikleri: Burdur Gölü'nün kuzey ucunda; İncirlikaya'nın ovaya bakan güney terası üzerinde 30x100 m boyutlarındaki bir alanda çanak çömlek ve diğer buluntular elde edilmiştir. İsmi yereldir. 1983 yılında; doğanın tüm tahribatına rağmen; kayalık teras üzerinde çok ince kültür toprağı katmanı görülebilmektedir. Yerleşme yerinin hemen altında; kayalığın dibinde olan kaynak olasılıkla burada yerleşenlerin su ihtiyaçlarını karşılamıştır. Özsait; ovadaki İncirli Höyük ile karıştırılmaması için bu yere İncirli I adını vermektedir.
Tarihçe:
Araştırma ve Kazı: İncirlitepe yerleşmesinden ilk bahseden bilim adamı; 1959 yılında Beldibi Kumbucağı ve Belbaşı (Antalya) araştırmalarından dönerken buraya uğramış olan E. Bostancı'dır. Bostancı buradan obsidien ve çakmaktaşı yontma taş endüstri örnekleri toplamış ve bunları Son Neolitik Çağ'a tarihlemiştir [Bostancı 1959:131]. 1983 yılında ise Göller Bölgesi'nde Gölbaşı; Koçtepe köyleri civarında ayrıntılı ve sistemli yüzey araştırması yapan M. Özsait İncirlitepe'yi de araştırmıştır.
Tabakalanma: Gerek Bostancı'nın gerek Özsait'in araştırmalarında Son Neolitik-İlk Kalkolitik Çağ buluntuları dışında başka çağa ait buluntuların varlığından sözedilmemektedir.
Buluntular: Çanak Çömlek: Özsait'in toplamasında araştırmacı tarafından bu çağa konan devetüyü; kahverengi; açık kahverengi renkli; ince kum ve mika katkılı hamurlu; devetüyü kahverengi astarlı; bazıları kırmızı; krem ve kahverengi boyalı; iyi pişmiş maldan el yapımı çanak çömlek parçaları bulunmuştur [Özsait 1991b:64-65]. Yontma Taş: Sadece obsidiyen ve çakmaktaşının hammadde olarak kullanıldığının dışında bir bilgi verilmemektedir.
Kalıntılar:
Yorum ve tarihleme: Keçiborlu Ovası'nın Burdur Gölü'ne yakın devamındaki Çorakova'ya hakim konumda olan bu kayalık; Epipaleolitik Çağ'dan Neolitik Çağ'a geçiş döneminde avcı ve toplayıcı topluluklara yurt yeri olarak görev görmüş olabilir. Bu açıdan daha iyi araştırılması gerekmektedir.


Liste'ye