©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi


İncirlitepe

Çizimler için tıklayın...

maps

Fotoğraflar için tıklayın...

İncirlitepe
Türü:
Düz Yerleşme
Rakım:
880 m
Bölge:
Akdeniz
İl:
Isparta
İlçe:
Gönen
Köy:
Gümüşgün
Araştırma Yöntemi:
Yüzey Araştırması
Dönem:
İlk

     


Isparta il merkezinin kuzeybatısında; Keçiborlu'nun güneydoğusunda; Gölbaşı Köyü'nün kuzeydoğusunda yer alan ve yöresel ismi İncirlikaya olan yükselti; ovanın 7 m yüksekliğindeki güney terası üzerindedir. Yaklaşık 30x100 m'lik bir alanda çanak çömlek parçaları toplanmıştır. E. Bostancı tarafından saptanan ve olası Son Neolitik Çağ yerleşmesi olarak sunulan bu alanda [Harmankaya et al. 1997:İncirlitepe]; M. Özsait'in toplamasında; bu araştırmacıya göre İlk Kalkolitik Çağ'a tarihlenebilecek; Hacılar bulgularına benzeyen malzeme bulunmuştur. Arkeoloji metinlerinde İncirli I olarak da anılmaktadır.
Yeri: Isparta il merkezinin kuzeybatısında; Gönen İlçesi'nin güneybatısında; Gümüşgün (Baradız) Köyü'nde yer almaktadır. Isparta-Burdur karayolunun doğusundadır.
Konumu ve Çevresel Özellikleri: Burdur Gölü'nün kuzey ucunda; İncirlikaya'nın ovaya bakan güney terası üzerinde 30x100 m boyutlarındaki bir alanda çanak çömlek ve diğer buluntular elde edilmiştir. İsmi yereldir. 1983 yılında; doğanın tüm tahribatına rağmen; kayalık teras üzerinde çok ince kültür toprağı katmanı görülebilmektedir. Yerleşme yerinin hemen altında; kayalığın dibinde olan kaynak olasılıkla burada yerleşenlerin su ihtiyaçlarını karşılamıştır. Özsait; ovadaki İncirli Höyük ile karıştırılmaması için bu yere İncirli I adını vermektedir.
Tarihçe:
Araştırma ve Kazı:
Tabakalanma:
Buluntular:
Kalıntılar:
Yorum ve tarihleme:


Liste'ye