©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi


Kaman Kalehöyük

Çizimler için tıklayın...

maps

Fotoğraflar için tıklayın...

Kaman Kalehöyük
Türü:
Höyük
Rakım:
1060 m
Bölge:
İç Anadolu
İl:
Kırşehir
İlçe:
Kaman
Köy:
Araştırma Yöntemi:
Kazı
Dönem:
İTÇ III

     


Yeri: Kırşehir il merkezinin kuzeybatısında; Kaman İlçesi'nin 3 km doğu-kuzeydoğusunda; eski Ankara-Kayseri karayolunun hemen kenarındadır.
Konumu ve Çevresel Özellikleri: Höyüğün doğu ve batı eteğinden kuzeye doğru akan küçük dereler geçmektedir. Bereketli tarım arazisi içindedir. Yörenin büyük höyüklerinden biridir. Yaklaşık 280 m çapında 16 m yüksekliğinde bir tepedir.
Tarihçe:
Araştırma ve Kazı: 1986 yılından itibaren; S. Omura başkanlığında; Japonya Orta Doğu Kültür Merkezi ve Japon Anadolu Arkeoloji Enstitüsü adına kazılmaktadır. Kazının İTÇ yerleşmesine ancak son yıllarda yapılan çalışmalarda ulaşılmıştır.
Tabakalanma: Bu kazı sonucunda; höyükte 4 tabaka ve çok sayıda bu tabakalara ait yapı katları saptanmıştır. 2006 yılı kazısı sonunda bu dört tabaka şu şekilde sıralanmaktadır; I. tabaka: MS 15-17. yy'a tarihlenen Osmanlı Dönemi II.tabaka: MÖ 12. yy'dan MÖ 4. yy'ın ikinci yarısına kadar süren Demir Çağ III.tabaka: MÖ 20. yy'dan MÖ 12. yy'a kadar devam eden Orta ve Son Tunç Çağ IV.tabaka: 2006 yılı çalışmalarında bu tabakada İTÇ'na ait 5 yapı katı tespit edilmiştir. IVa katı İlk Tunç Çağı'ndan Orta Tunç Çağı'na geçişi temsil etmektedir [Omura 2008:2].
Buluntular: Mimari: IV. tabakanın 4. yapı katında temelleri tek sıra taşlardan örülü duvarlı; küçük odalı yapılar ya da yapı kalıntısı bulunmuştur. 5. yapı katında da zayıf tek sıra taş duvarın yanında sıralanmış tahta kazıklar bulunmuştur. IVa yapı katının 1; 2 ve 3. katlarının yangın geçirdiği saptanmıştır. 1. yapı katı çöp çukurları tarafından tahrip edilmiştir. Duvarlar kalın sıvalıdır. 2013 yılında IV. açmada IIIc katına ait duvar kalıntıları kaldırılmış ve IVa katına tarihlenen çok sayıda çöp çukuru ve kısa duvar kalıntıları bulunmuştur. V. ve VI. açmalarda ortaya çıkarılan, kuzey-güney uzantılı duvarın batısında kısa duvarlar ve bazı çukurlar tespit edilmiştir. Bu alanda İTÇ'nin en geç evresine tarihlenen Alişar III çanak çömlek parçaları bulunmuştur. Bu kalıntıların İTÇ-OTÇ geçiş evresine, IVa katına ait olduğu düşünülmektedir [Omura 2015]. Çanak Çömlek: Omura; bu tabakada ayrıntıya girmeden; el yapımı Alişar III tipinde boya bezemeli çanak çömlek endüstrisinin IV. tabakanın 4. yapı katında var olduğunu belirlemektedir. Üçgen biçimli kapların dip kesimlerinin ip ile kesilerek yapıldığını gösteren izlerin varlığı açıklanmaktadır. IV. tabakada çark yapımı çanak çömleğin yanında el yapımı seramikler ele geçmiştir. Maden: Tunç nesnelerin (?) varlığı bildirilmektedir. Bu tunç bulgular aşağıya doğru inildikçe azalmaktadır. IVa yapı katının 1. katında altın süs eşyası bulunmuştur.
Kalıntılar:
Yorum ve tarihleme: S. Omura; Kaman Kalehöyük'ün IV. tabakasını şimdilik çanak çömlek bulguların benzerliğine dayanarak tarihlemekte [Omura 2000:219]; benzerlerinin Kültepe Karum III-IV; Boğazköy alt şehir 5; Boğazköy kuzeybatı yamaç 9. yapı katında bulunduğunu söylenmektedir. Tabaka bu yoruma dayanılarak şimdilik; MÖ 3. bin yılın son yy'ı ile MÖ 2. bin yılın ilk yy'ına tarihlenebilir. Tipik bir Orta Anadolu höyüğü olan Kaman-Kalehöyük, Osmanlı Döneminden Neolitik Çağlara kadar olan dönemi aydınlatması açısından önemli bir yerleşmedir [Omura 2009:201].


Liste'ye