©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi


Karaağaçtepe

Çizimler için tıklayın...

maps

Fotoğraflar için tıklayın...

Karaağaçtepe
Türü:
Höyük
Rakım:
10 m
Bölge:
Marmara
İl:
Çanakkale
İlçe:
Eceabat
Köy:
Seddülbahir
Araştırma Yöntemi:
Kazı
Dönem:
Çanak Çömlekli

     


Yeri: Çanakkale il merkezinin güneybatısında; Gelibolu İlçesi'nin güneybatısında; Seddülbahir Köyü'nün 3 km kuzey-kuzeydoğusundadır. Kodu H 1 / 2.
Konumu ve Çevresel Özellikleri: Gelibolu Yarımadası'nın hemen hemen ucunda denecek bir yerde olan höyük antik Protesilaos Tümülüsü olarak bilinmektedir. Morto Körfezi'nin 1 km uzağında; Kirte Deresi'nin kuzey sekisinde orta boy bir höyüktür. Yaklaşık olarak 100 m çapında; 8 m yüksekliğinde konik bir yükselti biçimindedir. Dar ve dik iki terası mevcuttur. Çevresi tarım arazileriyle kaplıdır.
Tarihçe:
Araştırma ve Kazı: 1882 yılında yerleşme yerinde; tümülüs zannıyla H. Schliemann tarafından yüzeyden 2.5 m derine kadar inen bir yarma açılmıştır. Birinci Dünya Savaşı'ndan hemen sonra R. Demangel yönetiminde Fransız İşgal Kuvvetleri adına 1921-23 yıllarında kazılmıştır. 1982 yılında ise M. Özdoğan'ın başkanlığında Gelibolu Yarımadası Yüzey Araştırması'nda tekrar araştırılmış ve sistemli yüzey toplaması yapılmıştır. 2008 yılında O. Özbek tarafından yapılan yüzey araştırmasında yeniden ziyaret edilmiştir. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanmış tescilli arkeolojik sit alanları listesinde yer almaktadır.
Tabakalanma: 1920'lerde kazılmasına karşın tabakalanması saptanan yerleşme yerleri arasındadır. Dolgu kalınlığının 11.5 m olduğu anlaşılmaktadır. En üstte yaklaşık olarak 1.5 m kalınlığında Bizans Dönemi tabakası; onun altında da ise dört ana tabakalı tarihöncesi tabakaları gelmektedir. Bu tabakalarda da birçok yapı katı vardır. Üstteki 4 ve 3. yapı katı Troya II (İlk Tunç Çağı); 2. yapı katı Troya I (İlk Tunç Çağı); 1. yapı katı da Kumtepe Ib (Kalkolitik Çağ) ve belki de Son Neolitik Çağ'a konmaktadır.
Buluntular: Çanak Çömlek: Yaklaşık olarak 4.5 m kalınlığında olan Kalkolitik tabakanın en alt kısmında bazı çanak çömleklerin [Özdoğan 1986d:54] kesin olmamakla beraber Son Neolitik (?) veya İlk Kalkolitik Çağ'a tarihlenebileceği ileri sürülmektedir. 2008 yılında O. Özbek tarafından yapılan yüzey araştırmasında özellikle höyüğün eteklerinde tarım amacıyla sürülen tarlalarda Neolitik çömleklere rastlanmıştır [Özbek 2010:245]. Yontma Taş: Özdoğan'ın yüzey araştırmasında obsidiyen ve çakmaktaşından mikrodilgiler bulunmuştur. Bu buluntuların Neolitik Çağ gelenekli oldukları söylenebilir. 2008 yılında O. Özbek tarafından yapılan yüzey araştırmasında özellikle höyüğün eteklerinde tarım amacıyla sürülen tarlalarda mikrolitik aletler ele geçmiştir. Ancak M. Özdoğan'ın söz ettiği obsidiyen buluntulara rastlanmamıştır. Rastlanan obsidiyen benzeri kayaç, kripto kristalin kuvartz türü olan ve obsidiyene benzeyen siyah jasper'dir [Özbek 2010:245].
Kalıntılar:
Yorum ve tarihleme: Son araştırmada bulunan mikrodilgiler de burada Kalkolitik Çağ öncesi bir yerleşmenin var olabileceğine işaret etmektedir. Tekrar kazılması gereken yerlerden biridir. Yerleşme yerinin boğaza hakim bir yerde oluşu burayı ilginç bir konuma getirmektedir.


Liste'ye