©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi


Kınık

Çizimler için tıklayın...

maps

Fotoğraflar için tıklayın...

Kınık
Türü:
Höyük
Rakım:
785 m
Bölge:
Marmara
İl:
Bilecik
İlçe:
Pazaryeri
Köy:
Kınık
Araştırma Yöntemi:
Yüzey Araştırması
Dönem:
Orta Son

     


Yeri: Bilecik il merkezinin güneybatısında; Pazaryeri İlçesi'nin kuşuçumu 5 km kuzeybatısında; Kınık Köyü sapağında; ana yoldan köye giden yolun hemen sağ tarafında ve ana yoldan 300 m uzaktadır.
Konumu ve Çevresel Özellikleri: Yerleşme; 4 m yüksekliğinde; 150 m çapında yayvan biçimli bir tepedir. Güneydoğusundan Sorgun Deresi akmaktadır. Günümüzde çevresi ekilmektedir.
Tarihçe:
Araştırma ve Kazı: T. Efe tarafından; 1990 yılında Kütahya; Bilecik; Eskişehir illerinde yapılan yüzey araştırmasında saptanmıştır. İlk kez; yüzey araştırması kapsamında olan Bozhöyük ile Pazaryeri arasındaki alanın taranması sırasında bulunmuştur.
Tabakalanma: Höyüğün tabakalanması; yalnızca yüzey buluntularına göre değerlendirilmiştir. Tepenin doğu tarafında İTÇ 1 ve birkaç da MÖ 2. binyıl üretimi çanak çömlek parçası toplanmıştır. Batı tarafında ise Orta Kalkolitik Çağ bulguları elde edilmiştir. Yüzeyde az sayıda; Beycesultan 1 ve 2. evrelerine ait; Son Kalkolitik Çağ parçalarının var olduğu söylenmektedir.
Buluntular: Çanak Çömlek: Efe; özellikle Orta Kalkolitik Çağ'a koyduğu parçaları inceleyerek; yörenin bu çağına ait çanak çömlek üretimi ile ilgili bilgiler vermiştir [Efe 1993b:21-23]. Höyükte en çok bulunan parça Kınık kumlu malı adı verilen; taşcık ve kum katkılı hamuru olan maldır. Çoğunlukla yüzeyi kırmızı renkli astarlı ve açkılıdır. Efe; malın iki çeşidinin olduğunu bildirmektedir. Kırmızı astarlı ya da astarsız olan malda kapların çok iyi açkılandığı görülmektedir. İyi pişirilmişlerdir. İkinci çeşitte ise siyaha yakın koyu kahverengi yüzey rengi görülmektedir. Mat ya da hafif parlak açkılıdır. Kahverengi açkılı maldan da birkaç parça bulunmuştur. Bunların Aslanapa'da bulunanlara benzediği ve olasılıkla çağdaş oldukları kabul edilmektedir. Biçimlerden dışa doğru genişleyen gövdeli kaseler; az sayıda profil veren parçalar arasında dikkat çekmektedir. "S" profilli kaseler de vardır.
Kalıntılar:
Yorum ve tarihleme: Kınık'da bulunan Orta Kalkolitik Çağ çanak çömlekleri; Ilıpınar; Kanlıtaş ve Orman Fidanlığı yerleşmelerinde bulunan Güneydoğu Avrupa'nın Vinça Kültürü çanak çömlekleri ile büyük benzerlikler taşımaktadır. Efe; bu grubun; Kütahya'nın güneyinden Marmara Denizi kıyısına kadar geniş bir alanda görüldüğünü belirtmektedir.


Liste'ye