©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi


Kilisetepe

Çizimler için tıklayın...

maps

Fotoğraflar için tıklayın...

Kilisetepe
Türü:
Höyük
Rakım:
20 m
Bölge:
Marmara
İl:
Çanakkale
İlçe:
Eceabat
Köy:
Merkez
Araştırma Yöntemi:
Kazı
Dönem:
İTÇ I İTÇ II İTÇ III

     


Yeri: Maydos Kale olarak da bilinen bu höyük Çanakkale il merkezinin kuzey-kuzeybatısında; Eceabat İlçesi'nin içinde yer alır.
Konumu ve Çevresel Özellikleri: Modern yerleşme tarafından kısmen tahrip edilmiş olan bu höyük; yaklaşık 250 m çapında ve 25-30 m yüksekliğindedir. Höyüğün kuzeybatısında Ayazma olarak adlandırılan tatlı su kaynağı vardır. Höyüğün üzerinde; Çanakkale Savaşı sırasında tahrip edilmiş olan Ortaçağ kalesi bulunur. Yerleşme üç yönde dağlarla; kuzeyde ise denizle çevrili çanak şeklindeki bir ovaya kurulmuş olan bu Eceabat İlçesi'nin tümüne hakim konumdadır.
Tarihçe:
Araştırma ve Kazı: 1982 yılında M. Özdoğan tarafından yapılan Trakya ve Doğu Marmara Bölgesi araştırmaları sırasında detaylı olarak incelenmiştir. Kod. H 2/1. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanmış tescilli arkeolojik sit alanları listesinde yer almaktadır. 2010 yılında G. Sazcı başkanlığında kazı çalışmalarına başlanmıştır.
Tabakalanma: M. Özdoğan tarafından toplanan çanak çömlekler Kalkolitik Çağ'dan Ortaçağ'a kadar kesintisiz bir yerleşimi göstermektedir. Özdoğan; özellikle tepenin Troya'daki tabakalanmanın bir benzerini gösterdiğini belirtmektedir. Yerleşim çok geniş bir alana yayılmıştır. Troya'ya yakın büyüklükte bir yerleşim olduğu sanılır. Batı yamacındaki kesitte en az 6 m kalınlığında Troya III-V tabaka dolgusunun var olduğu bildirilmektedir [Özdoğan 1984:64].
Buluntular: Mimari: Höyüğün batı yakasında tahrip sonucu oluşmuş bir profilde/kesitte; yaklaşık 3 m kalınlığında Troya II-V dönemine ait taş mimari kalıntılara rastlanılmıştır. Kazı yapılmadığı için bu mimarinin planı ortaya çıkarılmamıştır. Çanak Çömlek: Kilisetepe'den İlk Tunç Çağı II-III. ve OTÇ'ye geçiş (Troya I-V dönemine) evrelerine ait çanak çömlekler toplanmıştır.
Kalıntılar:
Yorum ve tarihleme: Kilisetepe; konumu ve büyüklüğü itibariyle Gelibolu Yarımadası'nın en önemli İlk Tunç Çağı yerleşmelerinden biridir. Bu höyükte İlk Tunç Çağı II-III. evrelerine ait çanak çömlekler ele geçmiştir.


Liste'ye