©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi


Kurupınar

Çizimler için tıklayın...

maps

Fotoğraflar için tıklayın...

Kurupınar
Türü:
Höyük
Rakım:
850 m
Bölge:
Doğu Anadolu
İl:
Elazığ
İlçe:
Keban
Köy:
Fatmalı
Araştırma Yöntemi:
Yüzey Araştırması
Dönem:
İlk Orta

     


Yeri: Elazığ il merkezinin yaklaşık 30 km kuzeybatısında; Aşvan'ın 5.7 km güneyinde; Engüzek Köyü'nün 2.5 km kuzeydoğusundadır. Günümüzde Keban Baraj gölünden etkilenerek kısmen yok olmuştur. Höyüğe; Elazığ-Çemişgezek şosesinden sapılarak gidilmekteydi.
Konumu ve Çevresel Özellikleri: Önce Kuruçay'a daha sonra Fırat Nehri'ne ulaşan küçük derenin meydana getirdiği vadinin batı yakasındaydı. 3 m yüksekliğinde 125 m çapında yuvarlak biçimli küçük bir tepedir. Höyüğün kuzey eteğinde zayıf bir pınar mevcuttur.
Tarihçe:
Araştırma ve Kazı: 1971 yılında D.H. French yönetimindeki Aşvan Kazısı ekibi tarafından saptanmıştır. French bu höyüğü; Whallon ve Kantman'ın bularak N 52/3 olarak numaralandırdığını bildirmekteyse de [French 1973:93]; N 52/3 numarası; bu araştırmacılar tarafından; Kurupınar Höyüğü'nün 1.200 m kuzeyindeki; Fatmalı Kalecik veya Adsıztepe olarak anılan yerleşmeye verilmiştir. (Whallon tarafından küçük bir açma ile kazılan bu yer için bak. Fatmalı Kalecik).
Tabakalanma: French; höyükte kazı yapılmadığı için; tabakalanması konusunda doğal olarak bir şey söylememektedir.
Buluntular: Çanak Çömlek: Yüzeyde yalın ve boya bezemeli mal olarak iki mal grubu teşhis edilmiştir. Bunlardan yalın mallar açkılı ve açkısız olarak ikiye ayrılmaktadır. Açkılı olanlar diğerleri gibi el yapımıdır. Yüzey rengi kahve; gri ve genellikle siyahtır. Çok iyi açkılanmışlardır. Koyu yüzlü açkılı mal grubu olarak isimlendireceğimiz bu mal örneklerine Çayboyu yerleşmesinde de rastlanmıştır. Açkısız mal örnekleri ise çok azdır. Bunlarda da yüzey rengi gri ve devetüyüdür [French 1973:şek.1/1-7]. Gene benzerleri Çayboyu'nda bulunmuştur. Boya bezemeli mallarda iki grup vardır. İlki devetüyü zemin üzerine kırmızı veya kahverengi boya bezemelidir. Bu mal grubunun Kuzey Irak kültürleri ile ilişkili olduğu ileri sürülmektedir [French 1973:şek.1/8-9]. İkinci grup ise devetüyü zemin üzerine mat siyah-kahverengi boya ile bezenenlerdir [French 1973:şek.1/10-11]. Sürtme Taş: Obsidiyenden birkaç adet dilgi örneğinin varlığına karşın çok sayıda artık malzeme vardır. Sürtme Taş: Yüzeyde; küçük yassı balta ve parçaları ile ezgi taşları bulunmuştur.
Kalıntılar:
Yorum ve tarihleme: Kurupınar yerleşmesi yüzey bulgularına göre MÖ 6 ve 5. bin yılına tarihlenmektedir. Çanak çömlek dağılımına bakarak; bir veya iki evreli küçük bir yerleşme olduğu sonucu çıkartılabilir. Yakınındaki Çayboyu ve Fatmalı-Kalecik yerleşmelerine benzeyen bulgular bulunmuştur. ASPRO'da; Son Kalkolitik Çağ'a; 9. evreye sokulmuştur.


Liste'ye