©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi


Liz / Erentepe

Çizimler için tıklayın...

maps

Fotoğraflar için tıklayın...

Liz / Erentepe
Türü:
Höyük
Rakım:
1660 m
Bölge:
Doğu Anadolu
İl:
Muş
İlçe:
Bulanık
Köy:
Erentepe
Araştırma Yöntemi:
Yüzey Araştırması
Dönem:
İTÇ I İTÇ II

     


Muş il merkezinin kuzeydoğusunda; Bulanık'ın güneybatısında; yeni adı Erentepe olan Liz Köyü'nün hemen kuzeydoğusundadır. Eren Dere'nin hemen güneyindedir. Yerleşmenin doğu-güneydoğunda Erentepe Şehitliği; kuzeybatısında Bulanık-Muş yolu bulunmaktadır. Yörenin önemli yerleşme yerlerinden biridir. 6 m yüksekliğinde; 50 m çapındadır. K; Kökten ve C.A. Burney tarafından araştırılmış olan höyüğün yüzeyinden siyah açkılı Karaz malı ile kırmızı-kahverengi açkılı İTÇ malından parçalar toplanmıştır. Burney; kapalı bir havza olan Muş Ovası'ndaki İTÇ yerleşmelerinin daha çok İTÇ I ve II. evre bulguları verdiğinden söz etmektedir. İTÇ mallarının çoğunluğunun yerel olduğu sanılmaktadır. M.S. Rothmann başkanlığında gerçekleştirilen araştırmada ise İTÇ'den Urartu Dönemi'ne geçişi anlamak için en uygun yerleşim yeri olduğu belirtilmektedir. Alpaslan Baraj gölü höyüğün çok yakınına gelerek Erentepe Köyü'nü yok edecektir. İTÇ dışında MÖ 2. bin yıl; Urartu ve Ortaçağ malzemesi var olduğu höyüğün üstündeki düzlükte Kilise kalıntısı görülmektedir. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanmış tescilli arkeolojik sit alanları listesinde yer almaktadır.
Yeri:
Konumu ve Çevresel Özellikleri:
Tarihçe:
Araştırma ve Kazı:
Tabakalanma:
Buluntular:
Kalıntılar:
Yorum ve tarihleme:


Liste'ye