©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi


Mercimektepe

Çizimler için tıklayın...

maps

Fotoğraflar için tıklayın...

Mercimektepe
Türü:
Höyük
Rakım:
1335 m
Bölge:
İç Anadolu
İl:
Yozgat
İlçe:
Merkez
Köy:
Merkez
Araştırma Yöntemi:
Kazı
Dönem:
İTÇ III

     


Yeri: Yozgat il merkezinin 500 m doğusunda; Yozgat-Sivas karayolunun hemen kuzeyinde bulunan bu yayvan höyüğün tam karşısında Çengeltepe yer almaktadır (Bak. Çengeltepe).
Konumu ve Çevresel Özellikleri: Bu iki höyük arasında kalan aralıktan günümüzde Yozgat-Sivas karayolu geçmektedir. Her iki höyüğe aynı zamanda (?) yerleşilmesi; belki çift çekirdekli büyük bir yerleşmenin var olabileceğini hatırlatmaktadır. Mercimektepe'nin doğusu toplu konut kooparatifleri; batısı da belediyenin su deposu ve boru çukurları tarafından bozulmuştur. Batıdaki Yozgat Çayı'na çok dik bir yamaçla inmekte [Ünal 1968:120]; yaklaşık 14 dönümlük bir alan kaplamaktadır [Özcan 1993:377].
Tarihçe:
Araştırma ve Kazı: 1975 yılında L. Zoroğlu başkanlığında; 1986-87 ve 1991 yılında Yozgat Arkeoloji Müzesi adına kazılmıştır. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanmış tescilli arkeolojik sit alanları listesinde yer almaktadır.
Tabakalanma: Kazıda; iki tabaka bulunduğu belirtilmektedir.
Buluntular: Mimari: Mercimektepe'nin İTÇ'na tarihlenen iki tabakasından üstteki I. tabakada mimari dağınıktır. Taş temelli kerpiç yapılardır. At nalı biçimli ocakların varlığı ilginçtir. 40 cm kalınlığında curuflaşmış yangın kalıntılarında bulunmuştur [Özcan 1993:378; res.2]. Alttaki II. tabakada; taş temelli kerpiç duvarlı düzgün yapılar bulunmuştur. Bu tabaka yapılarının tümüyle yandığından söz edilmekte ve bir büyük oda (salon ?); küçük oda ve kilerden müteşekkil yapı ile karşılaşıldığı anlatılmaktadır [Özcan 1993:379]. Çanak Çömlek: A açmasında; hem boyalı (Alişar III dönemi) hem yalın çanak çömlekler ele geçmiştir. Parçaların çoğunluğu boyalı kaplara aittir. II. tabakada kırmızı ve boz renkli astarlı ve açkılı mal üzerinde geometrik motiflerle desenlenmiş kaplar bulunmuştur [Özcan 1993:res.12]. Yalın kaplar da vardır [Zoroğlu 1977:197]. Kil: Çok sayıda pişmiş toprak ağırşaklar toplanmıştır. Hem bu grup hem de ele geçen pişmiş toprak ağırlıklar yoğun dokumacılık ile karşı karşıya kaldığımızı anlatmaktadır. Sürtme Taş: A açmasında İTÇ'na ait olduğu düşünülen yassı hayvan heykelciği bu çağa biraz yabancı kalmaktadır [Özcan 1993:res.3]. Üzerindeki delikler bunun idolden daha başka bir işlev için üretildiğini göstermektedir. İnsan Kalıntıları ve Mezarlar: I. yapı katında bir toprak mezar ile bir küp mezar ortaya çıkarılmıştır. Yerleşme içi mezarlığa ait mezarlardan içinde hocker pozisyonunda iskelet olan küp mezarın ağızı doğuya bakmaktadır. Çevresinde ele geçen boya bezemeli ve sepet kulplu mutfak kaplarının gömüt ile ilgileri anlatılmamaktadır.
Kalıntılar:
Yorum ve tarihleme: Mercimektepe'deki kazılar daha çok kurtarma kazısı hüviyetini taşıdığı için bilim dünyasına fazla bir bilgi kazandırmadan sonlandırılmıştır. Şimdilik İTÇ III evresine tarihlenebilir.


Liste'ye