©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi


Pandır Bahçe / Üveyiktepe

Çizimler için tıklayın...

maps

Fotoğraflar için tıklayın...

Pandır Bahçe / Üveyiktepe
Türü:
Höyük
Rakım:
45 m
Bölge:
Marmara
İl:
Edirne
İlçe:
Enez
Köy:
Küçük Evren
Araştırma Yöntemi:
Yüzey Araştırması
Dönem:
İTÇ I İTÇ II

     


Yeri: Edirne il merkezinin güney-güneybatısında; Enez İlçesi'nin güneydoğusunda; Küçük Evren Köyü'nün kuzeybatısındadır. Köyü ana karayoluna (Enez-Keşan karayolu) bağlayan köy yolundan 300 m uzaklıktadır. Höyük; Üveyiktepe adıyla da tanınmaktadır.
Konumu ve Çevresel Özellikleri: Küçük Evren Köyü'nün kuzeybatı ve kuzeyindeki ovada; alüvyal yükselti üzerinde yer alan tepenin 8 m yüksekliğinde 140x80 m boyutlarında olduğu belirtilmektedir. Tepe üstten oval biçimlidir. Höyüğün; önce kuzeyinden sonra doğusundan geçerek güneye doğru akan İncirli Deresi; tepenin kenarlarını yiyerek bu kesimlerde daha dik yamaçların oluşmasına yol açmıştır. Buna karşılık tepenin güney ve batısı daha tatlı eğimlidir. Doğu eteğindeki su kaynağı olasılıkla yerleşiklerin su ihtiyacını karşılamıştır. Yüzeyinin yoğun ekim yüzünden tahrip olduğu belirtilmektedir [Başaran 1999:171].
Tarihçe:
Araştırma ve Kazı: Yerleşme 1989 tarihinde S. Başaran tarafından saptanmıştır.
Tabakalanma: Yüzeyden toplanan malzeme arasında Kumtepe Ib ve İlk Tunç Çağı I-II. evrelerine ait buluntular elde edilmiştir. Tepenin batı ve güneyindeki tarlalarda da geç devirlere; olasılıkla Roma ve Bizans dönemlerine ait çanak çömlek parçaları bulunmuştur.
Buluntular: Çanak Çömlek: Troya II tabakasında da ele geçen kırmızı astarlı maldan dik kenarlı biçimlere ait parçaların varlığına dayanarak Ege ile Marmara Bölgesi arasındaki ticaretin varlığına dikkat çekilmektedir. Ayrıca el yapımı gri veya kahverengi hamurlu; donuk açkılı parçalarda bulunmuştur. Bu mallardan ağızları içe doğru daralan veya az dışarı açılan derin ve sığ S profilli kaseler ve tabaklar; üç ayaklı kaplar gibi biçimler izlenmektedir.
Kalıntılar:
Yorum ve tarihleme: Başaran; bu bulgulardan dolayı yerel köylülerin deyimiyle Pandır Bahçe ya da Üveyik Tepe veya Küçük Evren Höyüğü olarak adlandırılan bu höyükteki yerleşimin; MÖ 3. binyılın ilk yarısına tarihlenebileceğini bildirmektedir.


Liste'ye