©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi


Tilkiburnu

Çizimler için tıklayın...

maps

Fotoğraflar için tıklayın...

Tilkiburnu
Türü:
Höyük
Rakım:
48 m
Bölge:
Marmara
İl:
Kırklareli
İlçe:
Babaeski
Köy:
Nacak
Araştırma Yöntemi:
Kazı
Dönem:
Son

     


Yeri: Kırklareli il merkezinin yaklaşık 18 km güneyinde; Yeniköy Köyü'nün 1.5 km kuzeyinde; Yancıklar veya Nacak(lar) Köyü'nün 600-750 m doğusundadır. Höyüğe; Babaeski-Kırklareli karayolundan; Babaeski'yi 12 km geçtikten sonra; Yeniköy sapağı ile ulaşılmaktadır. Yerleşme bu sapaktan 4.9 km içeridedir. Yeniköy'den Karabayır'a giden yol; höyüğün kuzey kesiminden geçmektedir.
Konumu ve Çevresel Özellikleri: Şeytanderesi'nin doğu yakasındaki bu yerleşimin altındaki kum katmanlarının; inşaatlara kum çekilmesi amacıyla alınması ile yerleşme büyük ölçüde tahrip edilmiştir. Bu tahribatla; höyüğün ortasında; çok uzun kesitleri olan büyük bir yarma oluşmuştur. Höyüğün çanak çömlek dağılımına göre boyutunun 180x130 m olduğu; yarma kesitinden ise kültür toprağı kalınlığının 1 m'yi geçmediği gözlenmektedir [Özdoğan 1982b:3-4]. Eski Bağlık ve Kocayer sırtlarından gelen iki küçük dere birleştikten sonra; tepenin kuzeyinden Şeytanderesi'ne dökülmektedir.
Tarihçe:
Araştırma ve Kazı: 1981 yılında M. Özdoğan yönetiminde; höyüğün tahribat sonucunda oluşan uzun kesitinde; sondaj mahiyetinde bir kesit temizleme kazısı yapılmıştır. Kesitlerde görülen büyük çukurların içindeki çanak çömlek parçaları toplanmıştır.
Tabakalanma: Höyüğün 1 m kalınlığındaki kültür dolgusunda; taban ve çukurlara ait izler görülmektedir. Bu izlerden ve yüzey bulgularından; birincisi Son Kalkolitik-İlk Tunç Çağı Geçiş; ikincisi İTÇ; üçüncüsü ise DÇ'na tarihlenebileceği ileri sürülen üç katın varlığı anlaşılmaktadır.
Buluntular: Mimari: Kesitlerde altı geniş; üstü darlaşan çan biçimli çukurlardan en az dört tane saptanmıştır. İçlerinde; tümlenebilir çanak çömlek parçalarının bulunduğu bu çukurların bazılarının; depo amacıyla kullanılmak için kil sıvalı olduğu gözlenmiştir. Aynı kesitlerde; kerpiç duvar izlerinin olmayışından; yapıların dal-örgü tipi yapılar olduğu ileri sürülebilir. Çanak Çömlek: Gerek yüzeyde gerek çukur kesitlerinde; Balkan kronolojisinde Kalkolitik Çağ'a tarihlenebilecek parçalar bulunmuştur. Bu çanak çömleklerin analizi sonucu; koyu açkılı; koyu açkısız; kırmızı yüzey renkli açkısız ve çeşitli mallara ait parçaların var olduğu bildirilmektedir [Özdoğan 1982b:6-7]. İçlerinde özellikle koyu yüzlü açkılı malın Kumtepe I-Troya I dönemi ile ilişkili olduğu söylenmektedir.
Kalıntılar:
Yorum ve tarihleme: Özdoğan tarafından; Tilkiburnu Çukuru veya A çukuru olarak adlandırılan bir çukurdan toplanan çanak çömlekler; Balkan kültür tarihinde "Karanlık Çağ" olarak nitelendirilen; MÖ 4. binyıl sonu-3. binyıl başı döneminin; Anadolu ile olan ilişkisini ortaya koyabilecek bilgiler vermiştir. Özdoğan; Tilkiburnu kaplarını; Karanovo VI-Gumelnitza kültürünün son dönemine koymaktadır. Yerleşmenin; hem Anadolu hem de Balkanlar'da rahatlıkla tarihlenebilen çanak çömlekleri vasıtasıyla; iki bölge arasındaki kronoloji sorunlarına çözümler getirebileceği ileri sürülmektedir.


Liste'ye