©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi


Yeni Yeldeğirmeni Tepe

Çizimler için tıklayın...

maps

Fotoğraflar için tıklayın...

Yeni Yeldeğirmeni Tepe
Türü:
Höyük
Rakım:
30 m
Bölge:
Ege
İl:
Balıkesir
İlçe:
Ayvalık
Köy:
Altınova
Araştırma Yöntemi:
Kazı
Dönem:
İTÇ II

     


Yeri: Balıkesir İli Ayvalık İlçesi'nin güneyinde; Altınova'nın 1.5 km batısında; Ege Denizi'ne 2.5 km uzaklıkta yer alır.
Konumu ve Çevresel Özellikleri: Madra Çayı'nın oluşturduğu alüvyal ovada yer alır. İ. Kayan tarafından yapılan jeomorfoloji araştırmalarında prehistorik dönemlerde Ege Denizi'nin höyüğün önlerine kadar geldiği saptanmıştır. Üzerinde bir su deposu ve bir yapı bulunan höyük kısmen tahrip olmuştur. Ayrıca güneyi ve batısında da büyük tahribat izleri bulunmaktadır. Çanak çömlek dağılımına göre yerleşim 100x90 m boyutlarındadır.
Tarihçe:
Araştırma ve Kazı: Höyük 1991 yılında K. Lambrianidis tarafından Madra Çayı yüzey araştırmalarında saptanmıştır. İlk saptandığında Yeni Yeldeğirmeni Tepe'nin 1948 yılında K. Kökten tarafından kazılan Kaymaktepe olduğu düşünülmüş; ama daha sonra bu yorumdan vazgeçilmiştir. Höyük; 1997 yılında K. Lambrianidis ve N. Spencer tarafından kazılmıştır. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanmış tescilli arkeolojik sit alanları listesinde yer almaktadır.
Tabakalanma: Höyüğün üzerinde üç açma açılmıştır. Bunlardan biri tabakalanmayı belirlemek için açılan basamaklı açmadır. Bu açmada yaklaşık 2 m derinliğe kadar inilmiştir. En üstte; Osmanlı Dönemi'ne ait olduğu söylenilen mezarlar bulunmaktadır; bu tabakanın altından İTÇ kalıntıları açığa çıkartılmıştır. Höyükte anakayaya kadar inilmemiştir.
Buluntular: Mimari: Basamaklı açmada; İTÇ'ye ait büyük taşlardan yapılmış yaklaşık 1;5 m kalınlığında bir duvara rastlanmıştır. Bu duvarın hemen üstünde daha sonraki bir evreye ait olabilecek ince bir taş duvar görülmüştür. Büyük taş duvarın altından kerpiç tuğlalardan yapılmış bir başka duvara daha rastlanılmıştır. Duvarla birlikte yanmış tabanlar saptanmıştır. Bu tabakanın altında toprak duvarın devam ettiği görülmüştür. Duvarın iç yüzünde sıkıştırılmış kilden tabanı vardır. Ayrıca başka bir kerpiç duvar bu duvara dikey olarak gelmektedir ve iki duvarın birleştiği yerde bir ocağa rastlanılmaktadır. Höyüğün üzerinde iki açma daha açılmıştır. Bunlardan birinde en üstte yine Osmanlı Dönemi'ne ait mezarlara rastlanılmıştır. Mezarların altında taş duvarlı özenle yapılmış bir binaya ait duvarlar ortaya çıkmıştır. Binanın köşesinde taştan yapılmış bir ocak vardır. Höyüğün üzerindeki üçüncü açmada İTÇ'na ait eğik olarak yerleştirilmiş büyük taş bir duvar ve bu duvara paralel yerleştirilmiş daha küçük duvarlar saptanmıştır. Çanak Çömlek: İTÇ çanak çömlekleri; gri; bej; kırmızımsı kahve; kırmızı ve siyah yüzeyli çok iyi açkılıdır. Ayrıca az sayıda kırmızı ince astarlı; red washed/kırmızı banyo astarlı parçalar da vardır. Biçim olarak kıvrık ağızlı kaseler; bazen ağız kısımlarına yatay olarak yerleştirilmiş ip delikli tutamaklar tipiktir. İçten kalınlaştırılmış dudaklı kaseler; ayaklı kaseler; boyunlu çömlekler; ayrıca Troya II. tabakası insan yüzü biçimli kapları da bulunmuştur. Diğer: Basamaklı açma açılırken; yüzeyde biri mermerden iki adet yassı idol toplanmıştır. Ayrıca kazı sırasında ve yüzeyden cilalı taş balta ve ağırşaklar ele geçmiştir.
Kalıntılar:
Yorum ve tarihleme: K. Lambrianidis ve N. Spencer Yeni Yeldeğirmeni Tepe'yi Troya I-II (İTÇ II evresi); Poliochni siyah tabakası ve Termi I-II dönemine tarihlendirmektedirler.


Liste'ye