©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi


Zank

Çizimler için tıklayın...

maps

Fotoğraflar için tıklayın...

Zank
Türü:
Höyük
Rakım:
1250 m
Bölge:
İç Anadolu
İl:
Nevşehir
İlçe:
Avanos
Köy:
Sarılar
Araştırma Yöntemi:
Kazı
Dönem:

     


Nevşehir il merkezinin kuzeydoğusunda; Avanos'a bağlı Sarılar Kasabası'nın yaklaşık 4 km kuzeybatısındadır. Sarılar-Topaklı yolu 400 m doğusundan; Kırşehir-Kayseri karayolu 11 km kuzeyinden geçmektedir. Düz bir ovada; altındaki olası doğal yükselti ile beraber 29-30 m yüksekliğinde; 300 m çapında bir tepedir [Sever 1993:res.1]. Yerleşmenin 20 dönüm kadar olduğu tahmin edilmektedir. İlk defa D.H. French tarafından bilim dünyasına tanıtılan höyük; H. Sever başkanlığındaki ekip tarafından araştırılmış; yüzeyinden ağırlıklı olarak Assur Ticaret Koloni Devri; MÖ 2. bin yıl; Demir (Frig) ve Hellenistik dönemlere ait çanak çömlek parçaları toplanmıştır. Höyükte aynı ekip tarafından yapılan; 1991 yılı kazı döneminde ise doğu eteğindeki açmada İTÇ'na ait çanak çömlekler bulunmuştur [Sever 1993:res.9-10]. Daha sonraki yıllarda ise MÖ 2. bin yerleşmelerine ait kalıntılar gün ışığına çıkartılmışsa da İTÇ yerleşiminden pek söz edilmemektedir. Höyük S. Omura başkanlığında da araştırılmıştır. Omura da İTÇ; OTÇ-STÇ; Demir Çağı ve Klasik Dönem çanak çömleklerinden söz etmektedir. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanmış tescilli arkeolojik sit alanları listesinde yer almaktadır.
Yeri:
Konumu ve Çevresel Özellikleri:
Tarihçe:
Araştırma ve Kazı:
Tabakalanma:
Buluntular:
Kalıntılar:
Yorum ve tarihleme:


Liste'ye