©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi


Yenice Yanı No: 1

Çizimler için tıklayın...

maps

Fotoğraflar için tıklayın...

Yenice Yanı No: 1
Türü:
Höyük
Rakım:
m
Bölge:
Güneydoğu Anadolu
İl:
Diyarbakır
İlçe:
Bismil
Köy:
Araştırma Yöntemi:
Kazı
Dönem:

     


Diyarbakır İli'nin 50 km doğusunda; Bismil İlçesi'nin güneydoğusunda; Dicle Nehri'ne karışan Seyhan Çayı'nın doğu kıyısında; Yenice Köyü Eski Mezarlık Mevkii'nde yer alır. Yerleşmenin yakın çevresinde küçük bir pınar bulunmaktadır. G. Algaze ve ekibi tarafından bölgede yapılan yüzey araştırması sırasında bulunmuştur. Yaklaşık 1.2 hektarlık bir alanı kaplayan yerleşme Kalkolitik Çağ'a tarihlenmiştir [Algaze et al. 1991]. Yerleşmede 2001 yılından itibaren ODTÜ TAÇDAM koordinatörlüğünde; S. Pollock başkanlığındaki bir ekip tarafından araştırmalar başlatılmıştır. Araştırmalar sırasında; Geç Obeid'den Son Obeid'e uzanan bir döneme ait; çok sayıda hafifçe S-şeklinde çeperli ve boyalı açık kaseler bulunan bir silsile kazılmıştır. Ayrıca; yuvarlak çeperli; küçük kapalı çömlekler ve genelikle boyalı tipik örnekler bulunmuştur. En erken tabakalarda çok sayıda küçük; karışık boyalı ve işçiliği iyi yapılmış geniş ağızlı büyük bardak veya ağzı açık kase ve diğer küçük kaplar ele geçmiştir. Geç silsilede bu kapların yerini kaba; çok geniş kaseler ve saplı çanaklar almaktadır. Diğer bir alanda; çok miktarda kum ve az miktarda çakıl katkılı ve çok kabaca bitirilmiş; renkleri kırmızıdan siyaha değişen kaplar bulunmuştur. Bu tip mallar; Hacınebi A Evresi; MÖ 4. Bin'in en erken dönemine tarihlenmektedir ve diğer çağdaş yerleşmelerle benzerlik göstermektedir. Bunların yanı sıra; yerleşmede Demir Çağı'na tarihlenen çanak çömlek parçaları ve mimari kalıntılar bulunmuştur [Pollock-Bernbeck 2002]. 2002 yılı çalışmaları sonucunda Geç Kalkolitik 1'den 2'ye kadar olan dönemlerde yerleşme nüfusunun sosyal ve ekonomik farklılıkları olduğu; hatta belki de çok küçük bir elit sınıf ile bunlara bağımlı işçilerden oluştuğundan söz edilmektedir. Takip eden Geç Kalkolitik 3 döneminde ise yerleşmenin sosyal ve ekonomik yapısında basitleşme görüldüğü ve Uruk tarzı bir yapılanmanın izlerine rastlanmadığı belirtilmektedir [Bernbeck et al. 2004:120-121]. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanmış tescilli arkeolojik sit alanları listesinde yer almaktadır.
Yeri:
Konumu ve Çevresel Özellikleri:
Tarihçe:
Araştırma ve Kazı:
Tabakalanma:
Buluntular:
Kalıntılar:
Yorum ve tarihleme:


Liste'ye