©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi


Bağbaşı

Çizimler için tıklayın...

maps

Fotoğraflar için tıklayın...

Bağbaşı
Türü:
Höyük
Rakım:
25 m
Bölge:
Akdeniz
İl:
Antalya
İlçe:
Elmalı
Köy:
Bağbaşı
Araştırma Yöntemi:
Kazı
Dönem:
İTÇ I İTÇ II

     


Antalya il merkezinin güneybatısında; Elmalı'nın yakınındadır. Yörede kazı ve araştırma yapan M.J. Mellink tarafından saptanmıştır. Kazı 1967-1969 yıllarında yapılmıştır. Yerleşmenin ancak 100x100 m'lik bir alanı kazılabilmiştir. Burada altta İTÇ I evresine ait yapılar ortaya çıkarılmıştır. Bunlar; dışı ince sıvayla kaplı; kulübe tipi yapılardır. Temelleri taştandır. Dörtgen planlıdırlar. Yapı içinde 120 cm çapında kilden yapılmış ocaklar yer almaktadır. İçlerinde kaba gri; açkılı maldan gaga ağızlı testiler ve depolama çömleklerine ait çanak çömlek parçaları ele geçmiştir. El yapımı olan bu mal örnekleri Kusura A evresi ile benzerlikler göstermektedir. Ayrıca bız ve iğne gibi küçük maden buluntular ele geçmiştir. Pişmiş topraktan ağırşak ve hayvan figürleri bulunmuştur. Üstte İTÇ II evresine ait mimari kalıntıların yer aldığı tabaka vardır. Yapım tekniğinin alttakilere göre değiştiği saptanmıştır. Çanak çömleklerde İTÇ I. evre özellikleri devam etmektedir.
Yeri: Antalya il merkezinin güneybatısında; Elmalı'nın 7 km doğu-kuzeydoğusunda; Korkuteli-Elmalı yolunun 1.5 km doğusundadır.
Konumu ve Çevresel Özellikleri: Höyük; Elmalı Ovası'na bakan doğal bir tepenin kenarında yer almaktadır. Tepenin batı tarafı ova seviyesine göre alçak; doğu kısmı ise yüksektir. Kuzey kısmından yaz günleri bile akan bir dere geçmektedir. Yüzeyi; yoğun tarımsal sürülme ile karıştırılmıştır. Oldukça sulak olan ovanın güney kesiminde; günümüzde hemen hemen kurutulmuş olan Karagöl Sazlığı ve Avlan Gölü yer almaktadır.
Tarihçe:
Araştırma ve Kazı:
Tabakalanma:
Buluntular:
Kalıntılar:
Yorum ve tarihleme:


Liste'ye