©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi


Beşik / Yassı Tepe

Çizimler için tıklayın...

maps

Fotoğraflar için tıklayın...

Beşik / Yassı Tepe
Türü:
Höyük
Rakım:
65 m
Bölge:
Marmara
İl:
Çanakkale
İlçe:
Ezine
Köy:
Yeniköy
Araştırma Yöntemi:
Kazı
Dönem:
İTÇ II

     


Yeri: Çanakkale il merkezinin güneydoğusunda; Yeniköy'ün yaklaşık 2 km güneyinde yer alır. Hisarlık Tepesi'nden 7 km uzaklıktadır.
Konumu ve Çevresel Özellikleri: Höyük; Kocaliman'ın (Beşika Koyu) kuzeyinde; Ege Denizi'ne uzanan küçük bir burnun üzerindedir. Beşikburnu veya Beşika Burnu olarak da bilinir. Güneyindeki koy; özellikle akıntı ve rüzgardan kaçan kayıkların ve gemilerin yatmasına uygun özellikler taşımaktadır. Kuzeydoğusunda Papaz Deresi akmaktadır. Doğusundaki bağların arasında yerleşmeye ait olan ve kazısı yapılmış mezarlık alanı bulunmaktadır.
Tarihçe:
Araştırma ve Kazı: Beşik Yassı Tepe'de prehistorik döneme ait buluntular ilk önce D.H. French ve J. Cook tarafından saptanmış; 1981 yılında M. Korfmann başkanlığında bir ekip tarafından geniş çaplı yüzey araştırması yapılmıştır. 1982-86 yılları arasında aynı ekip tarafından kazı çalışmaları gerçekleştirilmiştir. M. Korfmann'ın Troya kazılarını üstlenmesi ile buradaki bilimsel kazılar sona ermiştir. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanmış tescilli arkeolojik sit alanları listesinde yer almaktadır.
Tabakalanma: Kazılar sonucunda; en üstte Bizans; altında iki tabaka halinde Hellenistik Dönem; onun altında Troya VI-VII tabakaları ve en altta; yaklaşık 1;5 m derinlikten itibaren İlk Tunç Çağı II (Troya I dönemi) tabakaları ortaya çıkartılmıştır. Ana toprağa inilerek kültür toprağı kalınlığının 4-5 m olduğu saptanmıştır. Bunun 3 m'si İTÇ'nı kapsamaktadır.
Buluntular: Mimari: Beşik Yassı Tepe'de Troya I dönemine ait 7 yapı katı ortaya çıkartılmıştır. Binalar; megaron tipindedir ve yaklaşık 5-6 m genişliğinde; 14 m uzunluğundadır. En alttaki binaların duvarları dal örgü tekniğiyle yapılmıştır. Bunları izleyen 4-7 arası yapı katlarındaki binalarında taş temel kullanılmıştır. Yapıların içinde kilden veya taştan platformlar vardır. Sadece bir bina ortasında yuvarlak bir ocak bulunmuştur. Çanak Çömlek: Tipik Troya I dönemi çanak çömlek endüstrisi vardır. Biçim olarak; kapaklar; üç ayaklı kaplar ve İçten kalınlaştırılmış ağızlı kaseler görülür. İçten kalınlaştırılmış ağızlı kaselerin iç dudakları veya çıkıntı biçiminde yapılmış tutamakların üzerine kazınarak yapılmış insan yüzleri; geometrik ve çizgi motifler vardır. Üst yapı katlarında çokça görülen kazı ve dolgu bezeklerin; alt yapı katlarında azaldığı belirlenmiştir [Korfmann 1985a:109]. Küçük Buluntular: Küçük buluntu olarak kuş başlı bakır bir iğne ve kilden küçük balta şeklinde nesneler [Korfmann 1985a:res.7 alt]; kemik deliciler; taştan baltalar bulunmuştur. Çakmaktaşı aletler obsidiyene nazaran daha fazladır. Obsidiyen bulguların analizleri sonucunda Melos Adası kökenli oldukları anlaşılmıştır [Korfmann 1985:109].
Kalıntılar:
Yorum ve tarihleme: Beşik Yassı Tepe'nin alt tabakaları Troya I evresinin alt tabakaları ile çağdaştır. Beşik Yassı Tepe'den bir dizi 14C tarihi yayınlanmıştır. Troya I dönemine ait tarihler yaklaşık MÖ 2900-2700 yıllarını vermiştir. M. Korfmann bir başka yayınında; burası için verdiği MÖ 2310±80 tarihinin düzeltilmiş olarak MÖ 3100-2900 yıllarını gösterdiğini belirtmektedir [Korfmann 1985a:113].


Liste'ye