©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi


Takyan Tepe

Çizimler için tıklayın...

maps

Fotoğraflar için tıklayın...

Takyan Tepe
Türü:
Höyük
Rakım:
376 m
Bölge:
Güneydoğu Anadolu
İl:
Şırnak
İlçe:
Silopi
Köy:
Buğdaylı
Araştırma Yöntemi:
Yüzey Araştırması
Dönem:

     


Şırnak il merkezinin güneyinde, Silopi İlçesi'nin 10.5 km güneybatısında, Buğdaylı (Nerivan) Köyü sınırları içinde, Şurik Deresi'nin doğusunda yer almaktadır [Kozbe 2006:15-16]. 15 m yüksekliğinde, doğu-batı yönünde 350 m, kuzey-güney yönünde 680 m ölçülerinde daire biçimli bir tepedir. Yerleşmenin 12 hektarlık bir alanı kapladığı söylenmektedir. Etrafı pamuk tarlalarıyla çevrili höyüğün güney kesiminde yoğun şekilde tarım yapılmaktadır. Kerpiç mimari izlerine rastlanan höyüğün kuzey yamacında, kireç yakmakta kullanılan geç dönem bir kuyu vardır [Kozbe 2006b:297]. G. Algaze başkanlığında,1988-89 yılları arasında, Silopi Barajı'nın suları altında kalacağı düşünülen alanda yapılan, Güneydoğu Anadolu Projesi kapsamındaki yüzey araştırmaları sırasında tespit edilmiştir. Yerleşme 2004 yılında G. Kozbe ve ekibi tarafından Şırnak İli Cizre-Silopi İlçeleri Yüzey Araştırması kapsamında tekrar ziyaret edilmiştir. Kazı yapılmadığı için tam tabakalanması bilinmemekle birlikte, yüzey toplamasında ele geçen buluntulara dayanarak höyükte Keramikli Neolitik Dönem, Halaf, Ubaid, Uruk, MÖ 3. binyıl, MÖ 2. binyıl, Orta Assur, Yeni Assur dönemlerinin varlığı tespit edilmiştir. Erken Demir Çağı olarak tanımlayabileceğimiz ağız kenarı yivli seramik parçası da kesin olmamakla birlikte saptanmıştır. Algaze, yoğun olarak ele geçen Halaf Dönemi parçalarının, büyük bir Halaf yerleşmesine işaret ettiğini belirtmiştir. Silopi Ovası'nda saptanan diğer Halaf Dönemi yerleşmelerinin konumlarına bakıldığında, Takyan'ın merkez durumunda olduğu düşünülmüştür. Yüzeyden toplanan Demir Çağı'na ait başlıca çanak çömlek grupları, ağız kenarı yivli Erken Demir Çağı seramiği, Yeni Assur çömlekleri, ağız kenarı yivli Yeni Assur çanakları ve memecik diplerdir.
Yeri: Şırnak il merkezinin güneyinde; Silopi İlçesi'nin 10.7 km güneybatısında; Buğdaylı (Nerivan) Köyü'nün yaklaşık 2 km güneydoğusunda; Şurik Deresi'nin doğusunda yer almaktadır.
Konumu ve Çevresel Özellikleri: Takyan Tepe adı verilen höyük; Silopi Ovası'nda; Şurik Deresi'nin kıyısında; 15 m yüksekliğinde; doğu-batı yönünde 350 m; kuzey-güney yönünde 680 m ölçülerinde daire biçimli bir tepedir. Yerleşmenin 12 hektarlık bir alanı kapladığı söylenmektedir. Çevresi verimli topraklar ile kaplıdır. Höyüğün yer aldığı Silopi Ovası; yıllık yağış ortalaması 40-50 cm olan; su açısından zengin bir kuşaktadır. Dicle Nehri; Cudi Dağı'nı derin vadiler oluşturarak geçtikten sonra; Silopi Ovası'nı kuzeydoğudan gelen Habur Çayı ile birlikte sulamaktadır.
Tarihçe:
Araştırma ve Kazı:
Tabakalanma:
Buluntular: Çanak Çömlek: Yüzeyden toplanan Demir Çağı'na ait başlıca çanak çömlek grupları, ağız kenarı yivli Erken Demir Çağı seramiği, Yeni Assur çömlekleri, ağız kenarı yivli Yeni Assur çanakları ve memecik diplerdir.
Kalıntılar:
Yorum ve tarihleme:


Liste'ye