©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi


Aharköy Hüyük

Çizimler için tıklayın...

maps

Fotoğraflar için tıklayın...

Aharköy Hüyük
Türü:
Höyük
Rakım:
950 m
Bölge:
Marmara
İl:
Bilecik
İlçe:
İnhisar
Köy:
Yeşilyurt
Araştırma Yöntemi:
Yüzey Araştırması
Dönem:
İTÇ II İTÇ III

     


Yeri: Bilecik il merkezinin güneydoğusunda; Yeşilyurt (Eski adı Aharköy) Köyü'nün 2 km kadar güneybatısında; Yeşilyurt-Oluklu yolunun hemen doğusundadır.
Konumu ve Çevresel Özellikleri: Höyüğün 4-5 m yüksekliğinde 100 m çapında olduğu belirtilmektedir. Höyük doğalgaz hattının döşenmesi sırasında kısmen (batı kesimi) tahrip edilmiştir. Yörenin küçük boyutlu höyüklerinden biridir.
Tarihçe:
Araştırma ve Kazı: Demircihöyük yerleşmesinin 5 km kuzeyinde yer alan Aharköy Hüyük; Demircihöyük kazı ekibi tarafından ayrıntılı araştırılmış ve sistemli yüzey toplaması sırasında çanak çömlek parçaları ve yontma taş örnekleri elde edilmiştir. T. Efe'nin 1988 yılı Kütahya; Bilecik; Eskişehir illeri yüzey araştırmasında da bir kez daha ziyaret edilmiş ve tekrar yoğun toplama yapılarak değerlendirilmiştir. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanmış tescilli arkeolojik sit alanları listesinde yer almaktadır.
Tabakalanma: Eskişehir yöresinin küçük höyüklerinden biri olan Aharköy Höyük; Eskişehir Demircihöyük'te var olmayan İlk Tunç Çağı yerleşimi ile dikkat çekmektedir. T. Efe; yüzeyinde İTÇ II ve III. evreye ait malzeme ile az miktarda Frig ve Klasik Dönem çanak çömlek parçaları bulduğunu belirtmektedir.
Buluntular: Çanak Çömlek: Yüzeyde bulunan malzeme T. Efe tarafından ayrıntılı incelenmiş ve bilim dünyasına tanıtılmıştır. T. Efe; Demircihöyük'ün üst yapı katlarında ortaya çıkan malların; kendi içinde bir gelişim gösterdiklerini belirtmektedir. Aharköy yüzey malzemesi içinde tipik siyah ağızlı kaseler bulunmuştur. Demircihöyük'te olmayan taş katkılı mal/metalik mal örnekleri ile yörede İlk Tunç Çağı II. evresinin sonlarında ortaya çıkan gri astarlı mal ve ince astarlı/banyo astarlı maldan parçalar da ele geçmiştir. İçlerinde çok iyi açkılanmış olanları da mevcuttur. Keskin omurgalı kase parçaları dikkat çekicidir. Gaga ağızlı testi biçimlerinde; Demircihöyük örneklerine göre; bazı farklılıklar izlenmektedir.
Kalıntılar:
Yorum ve tarihleme: İlk Tunç Çağı II evrenin sonuna İTÇ III. evrenin başına tarihlenen bu buluntular yardımı ile Demircihöyük İlk Tunç Çağı kültürünün gelişimi saptanabilmiştir. Aharköy'de ileride yapılması düşünülen kazı; küçük buluntuların dışında mimari gelişime de ışık tutacaktır.


Liste'ye