©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi


Çaltılar

Çizimler için tıklayın...

maps

Fotoğraflar için tıklayın...

Çaltılar
Türü:
Höyük
Rakım:
1750 m
Bölge:
Akdeniz
İl:
Muğla
İlçe:
Fethiye
Köy:
Çaltılar
Araştırma Yöntemi:
Yüzey Araştırması
Dönem:
Orta Son

     


Muğla il merkezinin doğu-güneydoğusunda; Fethiye İlçesi'nin kuzeydoğusunda; Elmalı İlçesi'nin 30 km kuzeybatısında; Çaltılar Köyü'nün yanındadır (Olasılıkla köyün güneyindeki küçük ova içinde). 1988 yılında J.J. Coulton yönetiminde Balboura antik kentinin doğusunda; Karaçulha ve Küçüklü Nehri'nin üst akaçlama alanlarında gerçekleştirilen yüzey araştırmasında bulunmuştur. Höyüğün resminden; orta boy bir höyük olduğu anlaşılmaktadır. Oldukça sulak bir alandadır. Yüzeyinden toplanan malzeme içinde D.H. French'in değerlendirmesi ile MÖ 5 ve 4. binyılına ait çanak çömlek parçaları bulunmaktadır. İTÇ ve DÇ parçaları da vardır. Çanak çömlek konusunda ayrıntılı bilgi verilmemektedir. 2008 yılında güneybatı Türkiye'nin Tunç Çağı ve Erken Demir Çağı yerleşme tarihi ve malzeme kültürünün araştırılması amacıyla Bristol Üniversitesi'nden N. Momigliano ve ekibi tarafından yapılan yüzey araştırmasında incelenmiştir. Alan Kalkolitik Çağ'dan Demir Çağı'na kadar değişik buluntular vermektedir [Momigliano et al. 2010:43]. Bulguların bazıları, Çaltılar'ın Bronz Çağ ve demir Çağ'da yoğun ticari ağın içerisinde rol oynadığını göstermektedir. Şu ana kadar toplanan ve güvenle Kalkolitik, İTÇ ve Orta-Son Tunç Çağ evrelerine tarihlenebilen seramik malzemeler nisbeten az miktardadır (yaklaşık %9), ancak Elmalı - Karataş ve İTÇ'ye tarihlenebilecek çizi bezekli veya kırmızı / siyah açkılı yüzey üzerinde beyaz süslemeli ilginç örnekler içermektedir; bu örnekler Elmalı-Karataş İTÇ malzemesi ile benzerlik göstermektedir [Momigliano et al. 2010:47-49]. 2009 yılında Momigliano ve ekibi tarafından araştırmaya devam edilmiş ve burasının Son Kalkolitikten Orta Demir Çağı'na kadar uzanan bir yerleşime işaret eden önemli bir klasik öncesi yerleşme olduğu yönündeki fikirlerini kuvvetlendirmiştir. Son Kalkolitik malzemelerinin de yoğun olarak çıktığı kesimler çoğunlukla kuzeydoğu kısmında yer almaktadır [Momigliano et al. 2011: 225-228].
Yeri:
Konumu ve Çevresel Özellikleri:
Tarihçe:
Araştırma ve Kazı:
Tabakalanma:
Buluntular:
Kalıntılar:
Yorum ve tarihleme:


Liste'ye