©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi


Abdullahın Düzü

Çizimler için tıklayın...

maps

Fotoğraflar için tıklayın...

Abdullahın Düzü
Türü:
Höyük
Rakım:
510 m
Bölge:
Güneydoğu Anadolu
İl:
Diyarbakır
İlçe:
Bismil
Köy:
Salat
Araştırma Yöntemi:
Yüzey Araştırması
Dönem:
İlk

     


Yeri: Diyarbakır il merkezinin doğusunda; il sınırları içindeki Bismil İlçesi ile Batman il merkezi arasında; Yukarısalat Köyü'nden Salat Köyü'ne giden toprak yolda 2.1 km ilerledikten sonra toprak yolun hemen kuzeydoğusunda yer görülmektedir. 1:100.000 ölçekli Mardin M 45 paftasında; Abdullahın Düzü Mevkii gösterilmemektedir. Algaze'nin verdiği haritada ise Salat Çayı; kıvrım yapmadan Dicle Nehri'ne birleşmektedir.
Konumu ve Çevresel Özellikleri: Salat Çayı'nın doğu yakasında; Dicle Nehri'nin kuzey kıyısında; Salat Çayı'nın Dicle Nehri'ne kavuştuğu yere yakın konumdadır. 1-2 m yüksekliğinde 100 m çapında; daire biçimli yayvan bir tepedir. Dicle Nehri'nin taşkın ovasının yanlarındaki alçak teras üzerindedir. Tarım yapılırken yüzey toprağının derin sürülmesi ile kısmen tahrip olduğu izlenmektedir. Buluntu dağılıma göre fazla büyük olmayan ancak 1-2 hektar alanı kaplayan küçük yerleşmelerden birisidir.
Tarihçe:
Araştırma ve Kazı: G. Algaze başkanlığında ekip tarafından Bismil İlçesi ile Batman Suyu'nun Dicle Nehri'ne karıştığı yer arasında; yaklaşık 40 km uzunluğunda; 3-4 km genişliğindeki alanın taranması sırasında bulunmuştur.
Tabakalanma: Yüzeyinde ele geçen ve sadece İlk Kalkolitik Çağ'a tarihlenebilecek çanak çömlek parçalarının varlığına dayanarak tek tabakalı bir yerleşme yeri olduğu ileri sürülmektedir. Bu yorumun kesinleşebilmesi için; burada bilimsel kazıların yapılması gerekmektedir.
Buluntular: Çanak Çömlek: Halaf türü çanak çömlek parçaları bulunmuştur. Togul tarafından bu malzeme içinde şimdilik yalnızca boyalı olanlar tanıtılmıştır [Togul 1996:37]. Halaf Dönemi boyalı malları arasında açılan ağızlı omurgalı kaseler; dışa hafif açılan gövdeli kaplara ait parçalar bulunmuştur. Hamurları çok az kum katkılı; açık pembemsi devetüyü renklidir. Hemen hemen hepsi açık renk astar ile kaplanmış; üzeri kahverengi kırmızı renkli boya ile bezenmiştir. Bezeme tekniği diğer yerleşmelerde bulunanlar gibidir. Ağızda bant; dalga motifi; içi noktalı kafes motifi; olasılıkla dal motifi gibi bezemeli parçalar höyüğün yüzeyinden toplanmıştır. Çanak çömlek yoğunluğu hakkında fazla bir bilgi verilmemektedir.
Kalıntılar:
Yorum ve tarihleme: Küçük bir yerleşme yeri olduğu için; özellikle Halaf Dönemi bilgileri açısından kazısı kolay yapılacak yerlerden birisidir.


Liste'ye