©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi


Sumaki

Çizimler için tıklayın...

maps

Fotoğraflar için tıklayın...

Sumaki
Türü:
Höyük
Rakım:
m
Bölge:
Güneydoğu Anadolu
İl:
Batman
İlçe:
Beşiri
Köy:
Araştırma Yöntemi:
Kazı
Dönem:

     


Beşiri'nin batısında, Garzan Nehri'nin bir kolunu tepeden gören bir kireçtaşı sırtta ve Ilısu Barajı alanında yer almaktadır. Çok yüksek olmayan höyük 250x150 metre boyutlarında bir alana yayılmakta ve Akeramik Neolitik - Keramik Neolitik Dönem geçişine tarihlenmektedir (MÖ 6300 civarı). Kurtarma kazıları 2007 yılında İstanbul Üniversitesi'nden Aslı Erim-Özdoğan yürütücülüğünde gerçekleştirilmiştir. Keramikler Salat Camii Yanı keramikleriyle benzerdir. Yontmataş buluntular arasında obsidiyen (muhtemelen Bingöl kaynaklıdır) ağırlıkta olup, küçük dilgiler oldukça yaygındır. Yerel çakmaktaşına da rastlanmaktadır. Kil objeler arasında, Tepe Sarab ile benzerlikler taşıyan insan figürleri ve stilize figürler ile çeşitli semboller sayılabilir. Üzerinde bir dizi çentik açılmış olan bir kürek kemiği parçası, bunun hesap tutmak amacıyla kullanıldığını düşündürmektedir [Current Archaeology in Turkey; 16.11.2009, 15:05].
Yeri:
Konumu ve Çevresel Özellikleri:
Tarihçe:
Araştırma ve Kazı:
Tabakalanma:
Buluntular:
Kalıntılar:
Yorum ve tarihleme:


Liste'ye