©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi


Çoban Ali Höyük

Çizimler için tıklayın...

maps

Fotoğraflar için tıklayın...

Çoban Ali Höyük
Türü:
Höyük
Rakım:
1110 m
Bölge:
İç Anadolu
İl:
Karaman
İlçe:
Merkez
Köy:
Kisecik
Araştırma Yöntemi:
Yüzey Araştırması
Dönem:
Çanak Çömlekli

     


Yeri: Karaman kuzey-kuzeybatısında; Kisecik Köyü'nün güneydoğusunda yer almaktadır.
Konumu ve Çevresel Özellikleri: Volkanik kökenli Karadağ yükseltisinin kuzeydoğusundaki höyük yanyana iki alçak tepeden oluşmaktadır. Araştırmacılar; bu yüzden bu iki tepeye; Çoban Ali Höyük I ve II isimlerini vermişlerdir. Watkins esasta iki höyüğün tek bir höyük olduğunu; tepeleri ayıran ortadaki hendeğin sel erozyonu ile şekillendiğini ileri sürmektedir. Her iki tepe de alçaktır.
Tarihçe:
Araştırma ve Kazı: 1994 yılında T. Watkins yönetiminde gerçekleştirilen Çatalhöyük Yöresi Yüzey Araştırması'nda saptanmıştır. Bu araştırmada oldukça yeni teknolojiler uygulanmış buluntu yerleri 1:25.000 Ôlik harita paftalarına işlenmiş; yerleşme yerlerinin kuzey-güney; ve doğu-batı boyutları ve yükseklikleri saptanmıştır. Toplama da höyüğün yüzeyinde kareleme sistemine uygun bir şekilde gerçekleştirilmiştir.
Tabakalanma: Yüzeyinden çok bol miktarda İlk Tunç Çağı çanak çömleği bulunmuştur. Daha geç dönemlerin tepede bulunmadığı gene toplanan çanak çömleklere göre yorumlanmaktadır. Buna karşın Neolitik Çağ'a tarihlenen çanak çömlekler bu tabakanın altından (?) gelmektedir.
Buluntular: Çanak Çömlek: Watkins henüz ön raporları ile yayınladığı bu araştırmasında Çoban Ali Höyük olarak isimlendirdiği yerleşme yerinde toplanan ve Neolitik Çağ'a tarihlediği parçaların mal ve biçim özelliklerinden bahsetmemektedir.
Kalıntılar:
Yorum ve tarihleme: Araştırmacı; bu bulguları MÖ 6. bin yıl dolaylarına; Çatalhöyük ile çağdaş bir döneme koymaktadır. Gene bu bulgular Mersin Yumuktepe ve Sakçagözü Coba Höyüğün erken tabakaları ile ilişkiler kurabilecek özellikler vermektedir.


Liste'ye