©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi


Çukurkent

Çizimler için tıklayın...

maps

Fotoğraflar için tıklayın...

Çukurkent
Türü:
Düz Yerleşme
Rakım:
1130 m
Bölge:
Akdeniz
İl:
Konya
İlçe:
Hüyük
Köy:
Çukurkent
Araştırma Yöntemi:
Yüzey Araştırması
Dönem:
Çanak Çömlekli

     


Yeri: Konya il merkezinin batısında; Beyşehir İlçesi'nin 28-29 km kuzeybatısında; Beyşehir-Şarkikaraağaç karayolunun yakınındadır. Kireli Köyü ile Yeniceköy arasında; Çukurkent Köyü'ne 1 km mesafede; Bozyer Mevkii'nde bir tarlada yer almaktadır.
Konumu ve Çevresel Özellikleri: Yerleşmenin konumu ile bilgiler çok azdır. Beyşehir Gölü'nün kuzeydoğu kıyısına yakındır. Mellaart'ın haritasında verdiği noktadan Görünmez sırtlarının altındaki küçük düzlüğün Beyşehir Gölü'ne doğru uzanan sırtlarının üstünde olduğu yorumu getirilmektedir. Mellaart hiçbir zaman yerleşmenin; Çukurkent Köyü'nün ne tarafında olduğunu bildirmemektedir. İsmi en yakın köyden çıkılarak verilmiştir. Buluntuların oldukça sürülmüş bir tarlada ele geçtiği söylenmektedir.
Tarihçe:
Araştırma ve Kazı: 1910 yılında H. Ormerod tarafından bulunmuştur [Ormerod 1912-13:48]. Özellikle yüzeyinde çok sayıda taş figürinin bulunuşu ile ünlenen bir yerleşmedir. Daha sonra Bittel; Mellaart gibi pek çok araştırmacının ziyaret ettiği bu höyük; Göller Bölgesi'nin Neolitik Çağ'a tarihlenen önemli yerlerinden biridir. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanmış tescilli arkeolojik sit alanları listesinde yer almaktadır.
Tabakalanma:
Buluntular: Çanak Çömlek: Koyu yüzlü açkılı maldan çanak çömlek parçaları toplanmıştır. Bu mal grubunda hakim yüzey rengi devetüyünden açık kahverengiye kadar değişmektedir. Az sayıda; nadir olarak dar ağızlı kase biçimleri bulunmaktadır. Kil: Figürin parçaları ele geçmiştir. Yontma Taş: Çok sayıda obsidiyenden yontma taş alet ve artıkları bulunmuştur. Yaprak biçimli okuçları [Mellaart 1958a:şek.44] baskı metoduyla her iki yüzden işlenerek yapılmışlardır. Üçgen namlulu okucunun [Mellaart 1958a:şek.42] benzerleri Ilıpınar'da ele geçmiştir. Orak-bıçaklar; çok ince düzeltili dilgi uçlarda vardır. Sürtme Taş: Ayakta ve oturur durumda küçük kadın figürleri; çağdaşı olan yerlere göre fazla sayıdadır. Çukurkent'i ünlendiren bu idollerdir.
Kalıntılar:
Yorum ve tarihleme: Buluntular tarihleme açısından çeşitli bilim adamları tarafından farklı yorumlanmıştır. Mellaart; yontma taş endüstrisinin özelliklerine bakarak; buluntuları; Çukurkent buluntu topluluğu olarak isimlendirmekte ve bu topluluğu Hacılar IX-VI tabakaları ile çağdaş Son Neolitik Çağ'a koymaktadır [Mellaart 1961b:159]. Todd ise Çatalhöyük tabakalanmasındaki 3 ve 4. evrenin Çukurkent'de temsil edildiğini ileri sürmektedir [Todd 1980:132]. Pek çok idol ve figürinden; olasılıkla burasının bir dinsel merkez olabileceği yorumu yapılabilir. Bu yerleşme ASPRO'da 6/1 evresi içinde değerlendirilmiştir [Hours et al. 1994:105].


Liste'ye