©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi


Değirmenlik Mevkii

Çizimler için tıklayın...

maps

Fotoğraflar için tıklayın...

Değirmenlik Mevkii
Türü:
Düz Yerleşme
Rakım:
14 m
Bölge:
Marmara
İl:
Çanakkale
İlçe:
Eceabat
Köy:
Yalova
Araştırma Yöntemi:
Yüzey Araştırması
Dönem:
Çanak Çömleksiz

     


Yeri: Çanakkale il merkezinin kuzeyinde; Eceabat İlçesi'nin 8 km kuzeydoğusunda; Akbaş askeri şehitliğinin 100 m kadar güneyindedir.
Konumu ve Çevresel Özellikleri: Eceabat-Gelibolu karayolunun hemen güney kenarında; deniz kıyısındaki bir yar üzerinde yer almaktadır. Mevkii adını önceden burada bulunan bir değirmenden almaktadır. Buluntular; denize yakın bir konumda; kayalık bir tümseğin karaya bakan yamacında 100x50 m'lik bir alanda ele geçmiştir. İsmi yöreseldir. Kodu H 2 / 12.
Tarihçe:
Araştırma ve Kazı: 1982 yılında M. Özdoğan başkanlığındaki yüzey araştırmasında ilk defa tespit edilmiştir. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanmış tescilli arkeolojik sit alanları listesinde yer almaktadır.
Tabakalanma:
Buluntular: Yontma Taş: Bu endüstride çakmaktaşından çakıllar genellikle hammadde olarak tercih edilmiştir. Az sayıda obsidiyen vardır. Mikro dilgiler; yuvarlak kazıyıcılar; birkaç adet mikrolit bulunmuştur.
Kalıntılar:
Yorum ve tarihleme: Değirmenlik Mevkii'nde bulunan aletlere benzer yontma taş aletler; Gelibolu Yarımadası'ndaki Kaynarca ve Karaağaç Tepe yerleşme yerlerinde de ele geçmiştir (Bak. TAY 2; Kaynarca ve Karaağaç Tepe Fişleri). Özdoğan; Gelibolu Yarımadası'nda da Epipaleolitik Çağ'dan Çanak Çömleksiz Neolitik Çağ'a geçişin Doğu Marmara Bölgesi'ne benzer şekilde olduğunu ileri sürmektedir. Değirmenlik Mevkii'ndeki endüstri; şimdilik Marmara Bölgesi'ndeki Epipaleolitik endüstriye benzemektedir. Bu açıdan yerleşmenin Epipaleolitik-Çanak Çömleksiz Neolitik Çağ'a tarihlenebileceği teklif edilebilir.


Liste'ye