©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi


Dedekuyusu / Deştepe

Çizimler için tıklayın...

maps

Fotoğraflar için tıklayın...

Dedekuyusu / Deştepe
Türü:
Höyük
Rakım:
90 m
Bölge:
Ege
İl:
Aydın
İlçe:
Merkez
Köy:
Meşrutiyet
Araştırma Yöntemi:
Yüzey Araştırması
Dönem:

     


Aydın il merkezinin 1.5 km batısında yer alan höyük; Büyük Menderes Ovası'nın en büyük höyüklerinden biridir. İlk olarak J. Mellaart tarafından saptanan bu oval biçimli höyük; denizden 90 m; ova seviyesinden 10 m yüksekliktedir. Höyük; Dedekuyusu adı altında da bilinir. İlk kez J. Mellaart tarafından saptanmıştır. R.T. Marchese ve E. Akdeniz tarafından araştırılan yerleşme üzerinden geç dönem malzemelerinin yanısıra; Son Kalkolitik; İlk Tunç Çağı ve MÖ 2. binyıl çanak çömlekleri toplanmıştır. Çanak çömleklerin yoğunluğunun güney yamaçta arttığı belirtilmektedir. Höyük modern yerleşim tarafından tehdit edilmektedir. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanmış tescilli arkeolojik sit alanları listesinde yer almaktadır.
Yeri:
Konumu ve Çevresel Özellikleri:
Tarihçe:
Araştırma ve Kazı:
Tabakalanma:
Buluntular:
Kalıntılar:
Yorum ve tarihleme:


Liste'ye