©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi


Düden

Çizimler için tıklayın...

maps

Fotoğraflar için tıklayın...

Düden
Türü:
Höyük
Rakım:
1100 m
Bölge:
Akdeniz
İl:
Burdur
İlçe:
Yeşilova
Köy:
Karaatlı
Araştırma Yöntemi:
Yüzey Araştırması
Dönem:
Çanak Çömlekli

     


Yeri: Burdur il merkezinin güneybatısında; Yeşilova İlçesi'nin kuzeydoğusunda; Karaatlı Köyü'nün yaklaşık 4.3 km kuzeydoğusunda; Düden Mevkii'ndedir. Karaatlı'dan Yarışlı Köyü'nün kuzeyinden Burdur'a giden yolun hemen güneyindedir [Özsait 1991b:lev.XIX/9].
Konumu ve Çevresel Özellikleri: Salda ile Yaraşlı Gölleri arasındaki küçük ovada yer alan yerleşme yerinin 300 m kuzeyinden Çatalöz Deresi geçmektedir. Bu derenin eski yatağı höyüğün daha yakınından geçmiş olmalıdır. Güneyinde ise gene eski bir göl çanağını oluşturan ve araştırma yapıldığı yıllarda bataklık olan Karagöl Mevkii bulunmaktadır. Höyüğün hemen hemen ova seviyesinde denecek kadar yayvan olduğu ve üzerinde tarım yapıldığı bildirilmektedir. Bu açıdan bulunması zordur. İsmi Özsait tarafından verilmiş; boyutları bildirilmemiştir.
Tarihçe:
Araştırma ve Kazı: 1982 yılında ilk defa M. Özsait tarafından tespit edilmiştir.
Tabakalanma: Son Neolitik-İlk Kalkolitik Çağ dışında Hacılar Kalkolitik Çağ mallarından da çanak çömlek parçaları bulunmuştur.
Buluntular: Çanak Çömlek: Parlak kırmızı boya astarlı; iyi açkılı; iyi fırınlanmış maldan oval kaplar; dikey tüp biçimli ip delikli tutamaklı kaplar bulunmuştur. Kil: Höyüğün yüzeyinden Hacılar yerleşmesinin Son Neolitik Çağ idollerine benzeyen bir figürin bulunmuştur. Bu önden bakıldığında iri badem gözlü; elleri göğsünde; başının arkasında saçları betimlenmiş bir kadın heykelciğidir. Mevcut uzunluğu 8.5 cm olan heykelciğin alt tarafı kırıktır [Özsait 1986a:lev.I/1]. Yontma Taş: Çakmaktaşı ve obsidiyenden aletlerin var olduğu bildirilmektedir.
Kalıntılar:
Yorum ve tarihleme: Düden Höyük'te; Hacılar VI. tabakası çanak çömlekleri ve diğer buluntularının benzerleri vardır. Göller Bölgesi'nin; yoğun avcı ve toplayıcı grupların ilk üretime geçişleri için çok elverişli şartlar taşıdığı sanılmaktadır. Bu açıdan yörede yalnız Son Neolitik Çağ değil Çanak Çömleksiz Neolitik Çağ bulguları da olması gerekmektedir. Düden Höyük'ün Son Neolitik Çağ buluntularının benzerleri İncirdere; Höyücek; Karamusa; Keçili (Helvacıköy); Seydiler; İlyas; Karaaliler ve Çığırtkankaya'da görülmüştür.


Liste'ye