©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi


Kaledoruğu / Kavak

Çizimler için tıklayın...

maps

Fotoğraflar için tıklayın...

Kaledoruğu / Kavak
Türü:
Höyük
Rakım:
685 m
Bölge:
Karadeniz
İl:
Samsun
İlçe:
Kavak
Köy:
Merkez
Araştırma Yöntemi:
Kazı
Dönem:
Geç Demir Çağı

     


Samsun il merkezinin yaklaşık 40 km güneyinde, Kavak İlçesi, Yeni Cami Mahallesi içinde yer almaktadır. Bazı yayınlarda yanlış bir şekilde Kaledoruğu yerine Kavak ismi ile tanıtılmaktadır. Höyüğe Samsun-Kavak kara yoluyla ulaşılmaktadır. İlk olarak von der Osten tarafından arkeoloji dünyasına tanıtılmış, daha sonra 1940-41 yıllarında İ.K. Kökten, N. Özgüç ve T. Özgüç tarafından kazı yapılmıştır. İTÇ, OTÇ, Hellenistik ve Roma dönemleri ile Ortaçağ'a ait 4 kültür katı saptanmış, daha sonra U.B. Alkım başkanlığındaki bir ekip tarafından yapılan incelemelerde bu dönemlere ek olarak Geç Demir Çağı'na ait çanak çömlek parçaları bulunmuştur. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanmış tescilli arkeolojik sit alanları listesinde yer almaktadır.
Yeri: Samsun il merkezinin yaklaşık 40 km güneyinde; Kavak İlçesi; Yeni Cami Mahallesi içinde yer alan Kaledoruğu adındaki höyüktür. Bazı yayınlarda yanlış bir şekilde Kaledoruğu yerine Kavak ismi ile tanıtılmaktadır. Höyüğe Samsun-Kavak kara yoluyla ulaşılmaktadır.
Konumu ve Çevresel Özellikleri: Yaklaşık olarak 25 m yüksekliğinde; 350x250 m boyutlarında oval biçimli dik yamaçlı bir tepedir. Güney ve doğu tarafından yüzeye çıkan kayalık bir kütlenin üzerinde kurulmuştur. Yakınından Ağlıdere geçmektedir. Güneyindeki Kavak Ovası'na hakim bir durumda; Samsun'dan Havza; Amasya yönüne uzanan doğal yolun üstündedir. Kaçak kazılarla kısmen tahrip edilmiş; tepesi düzletilmiştir. Üzerinde kale kalıntıları görülmektedir.
Tarihçe:
Araştırma ve Kazı:
Tabakalanma:
Buluntular:
Kalıntılar:
Yorum ve tarihleme:


Liste'ye