©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi

Cendere Mağarası


Çağlar Haritalar Fotoğraflar
Neolitik
İTÇ


Haritalar Cendere Mağarası

Türü:
Mağara
Rakım:
500 m
Çap:
m - Yön:

Bölge:
Güneydoğu Anadolu
İl:
Adıyaman
İlçe:
Kahta
Köy:
Kilisik


TAYEx:
Gidildi - 26/9/2001

Tescil Durumu:
Tescilli
Tescil Tarihi:
12/2/1977
Tescil No:
A-357
Tescil Derece:
Tescil Kurumu:
Adana KTVKK
Tescil Kadastro:
     


Yeri: Adıyaman il merkezinin 35 km kuzeydoğusunda; Kahta Çayı'nın kolu olan Cendere Çayı'nın üstündeki Cendere Köprüsü'nün hemen yanındadır. 1:100.000 ölçekli Urfa M 41 paftasında köprünün kuzeybatısındaki kayalığın güney yamacında ve batısındaki yükseltinin kuzey yamacında birçok mağara işareti bulunmaktadır. Buraya Adıyaman il merkezinden Kahta ve Nemrud Dağı yoluyla gidilmektedir. Yolu asfalttır. Bu açıdan çok rahatlıkla ulaşım sağlanmaktadır.
Konumu ve Çevresel Özellikleri: Küçük bir mağaradır. Cendere Suyu (antik Chabines Flumen) üzerinde yer alan Roma Dönemi'ne tarihlenen ve günümüzde de kullanılmakta olan köprünün olasılıkla kuzeybatı tarafındadır. Tam yeri bildirilmemektedir. Mağara denecek kadar büyük olduğu söylenmekteyse de boyutları verilmemektedir.
Tahribat Açıklama:
Tescil Bilgisi: ASAL'da yoktur. (28.11.2005)


Liste'ye