©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi

Ainos


Çağlar Haritalar FotoğraflarHaritalar Ainos

Türü:
Kent
Rakım:
m
Çap:
m - Yön:

Bölge:
Marmara
İl:
Edirne
İlçe:
Enez
Köy:
Merkez


TAYEx:
-

Tescil Durumu:
Tescil Tarihi:
Tescil No:
Tescil Derece:
Tescil Kurumu:
Tescil Kadastro:
     


Yeri: Bugünkü adı Enez olan Ainos, Saros (Melas) Körfezi'nin batısında, Sarpedon Burnu'ndan sonra, Meriç (Hebros) Nehri'nin denize döküldüğü ağzın güneyindedir. Thrak dilinde "bria" sözcüğünün "polis" anlamına geldiği ve Ainos'un Thrakia'nın efsanevi kralı Poltys'in adından dolayı bir zamanlar Poltyobria olarak adlandırıldığı bilinmektedir. Yerleşme, yerli Apsinthii boyunun toprakları üzerinde yer alıyordu [Sevin 2001a:25]. Plinius ise bu yörenin önceleri Kikon boyuna ait olduğunu bildirmektedir [Plinius, N.H. IV, 43]. Ainos'un kuruluşuna ve konumuna ait bilgilere antik kaynaklarda ayrıntılı olarak değinilmiştir [Homeros, Iliada IV, 520; Herodotos, VII, 58].
Konumu ve Çevresel Özellikleri: Deniz seviyesinden 25 m yükseklikte, Orta Miyosen'de oluşmuş bir yarımadanın üzerinde kurulmuş olmakla birlikte, deniz seviyesinden günümüzde 3500 m uzaklaşmış durumdadır [Başaran (S) 1996:106]. Denizden çok kolay ulaşılabilen yarımadanın güney ve batısında iki liman bulunmaktaydı. Meriç Nehri'nin taşıdığı alüvyonlarla denizden kopan bu limanların kalıntısı olarak günümüze Dalyan ve Taşaltı gölleri kalmıştır. Herodotos, Melas'ı (Kavak Suyu) geçip batıya yönelerek Aiol kenti Ainos'a ve Stentoris (Gala) Gölü'ne ulaşılacağını söyler [Herodotos, VII, 58]. Ainos MÖ VII. yy'da, önce Thrakia Khersonesosu'ndan gelen Alopekonnesoslular, sonra da Mytilene ve Kymeliler tarafından yerleşim görmüştür [Strabon, VII, 51].
Tahribat Açıklama:
Tescil Bilgisi:


Liste'ye