©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi

Dündartepe


Çağlar Haritalar Fotoğraflar
[Tayages.fm::cag_t]

[C14.fm::cag_t]
Haritalar Dündartepe

Türü:
Höyük
Rakım:
80 m
Çap:
100 m - Yön: GD-KB

Bölge:
Karadeniz
İl:
Samsun
İlçe:
Merkez
Köy:
Merkez

Tahribat :
Tarım - Yapılaşma - Yol - Dikkat

TAYEx:
Gidildi - 5/9/2003

Tescil Durumu:
Tescilli
Tescil Tarihi:
17/5/1991
Tescil No:
1038
Tescil Derece:
1; 2
Tescil Kurumu:
Trabzon KK
Tescil Kadastro:
     


Yeri: Samsun il merkezinin 3 km güneydoğusundadır. Günümüzde bu kentin yapıları ile çevrelenmiştir.
Konumu ve Çevresel Özellikleri: Mert Irmağı kenarında yer alan höyüğün çevresi verimli topraklarla çevrilidir. Höyüğün Dündartepe ve Öksürük Tepe olarak iki ismi bulunmaktadır. Öksürük Tepe adı; aynı adlı bir yatırın tepenin üstündeki mezarından gelmektedir. Boyutları olarak 200x220x15 m verilmektedir. Tepenin kuzey ve kuzeybatı yönü dik; güney ve güneydoğu yönü ise yumuşak eğimle son bulmaktadır. Samsun-Sivas Demiryolu tepeyi ikiye ayırmakla kalmamış; yapımı sırasında toprak çekilerek höyüğün büyük bir kısmı yok edilmiştir.
Tahribat Açıklama: Yerleşmenin etekleri yapılaşma ve yol nedeniyle tahrip olmuştur. Batı ve kuzeyinde tarım yapılmaktadır [TAYEx 5.9.2003].
Tescil Bilgisi:


Liste'ye