Kazmak kolay, yazmak zor (mu?)


2008 yılının Mart ayında birgün, TAY Kokpit’te hararetli bir tartışma yaşanıyordu: Tartışmanın sınırı, 'arkeolojik kazıların gerekliliği'nden başlayıp 'kazı yayınları'na kadar uzanmıştı. Aslında, konuşulan tüm bu konular arkeolojinin en temel teorileri ve birçok ülkeden yüzlerce arkeoloğun kafa yorduğu konulardı.

Konu dönüp dolaşıp 'kazı raporlarına', özel olarak da 'final yayınları'na* geldi. Arkeolojinin felsefesi ve teorisi hakkında yazan Bradley, Hodder, Chadwick gibi birçok arkeoloğun fikir birliğine vardıkları konu; bir arkeolojik kazının ancak ve ancak bilimsel açıdan olgunlaşmış bir soruya yanıt bulmak için yapılması gerektiği ve kazının final raporunda, açmalar, açmalardan çıkan buluntular veya tabakalanmadan önce, ilk olarak bu bilimsel sorunun olası cevabının dile getirilmesinin gerekliliği idi**.

Kaldı ki günümüzde birçok ülkede, arkeolojik kazıların çok önemli, korumacı ve / veya bilimsel bir gereklilik olmaması durumunda yapılmamasına dair genel bir tavır vardır. Ve, eğer bir kazı illa yapılacaksa mutlaka ve mutlaka mantıklı bir soruna dayanmalı ve bu sorun ile, bulunan yanıt 'final yayını'na yansımalıdır (Tabii bu arada, -ülkemizde pek de rastlanmayan- bir kazının bir 'finali'nin de olması önkoşulu unutulmamalıdır).

TAY’daki tartışmamız, bu noktada, Türkiye’de yapılan arkeolojik kazıların 'final yayınları'na döndü ve merak ettik: Acaba bugüne dek Türkiye’de nerelerde, kaç kazı yapılmış, hangilerinin 'final yayını' hazırlanıp yayınlanmıştı? Bu, cevabı kolayca bulunabilecek bir soru değildi. Kazıların 'final yayını'nı bir yana bırakın, Türkiye’de şimdiye dek kapsamlı bir arkeolojik kazı listesi bile hazırlanmamıştı.

Böylece, bir arkeolojik kazı listesi hazırlama fikri doğdu ve bu iş gereğinden fazla uzun sürdü. Uzun sürmesinin en önemli sebebi, aslında yola çıkış sebebimizdi; 'final yayını' yoktu. Birçok önemli kazı orada, burada birkaç makale ile geçiştirilmişti. Daha önceleri Türk Arkeoloji Dergisi’nde veya Belleten’de makale yayımlayan arkeologlar, 1980 yılından sonra Kazı Sonuçları Sempozyumu’nda bildiri sunuyor ve –bunu yeterli buldukları için olsa gerek- başka bir yayın yapmıyorlardı. Sonuç: Çok az kazının 'final yayını' vardı!

Bir yıllık meşakkatli bir araştırma sonucu ortaya çıkan bu liste, Türkiye arkeolojisinin bir başka açıdan fotoğrafını çekmekle birlikte, doğal olarak bazı eksiklikler ve hatalar içeriyor olabilir (Bunlar da zaten yeni sürümlerde –sizlerin de katkısıyla- giderilecek). Ama kanımızca asıl önemli olan, şimdiye dek yapılmamış böyle bir listeyi hazırlamaya başlamak ve bunu yayınlamaktı. Biz de öyle yaptık...

...belki başlıktaki sorunun yanıtını bulabiliriz diye.
* 'Final yayını'ndan kastımızı kısaca açıklamak gerekirse: Zamandizinsel bir aralıkta yer almış olan eski bir kültüre ait bir yerleşme / yapı grubu ya da yapının, kazı çalışmasından sonra ortaya çıkan; içeriğinde, bölgenin jeomorfolojisi, coğrafyası, fauna ve florasından başlayan; mimari, küçük buluntu (çanak çömlek, kemik, taş, cam vd.), istatistiksel dağılım, tabakalanma, kronoloji / tarihleme, analitik araştırmalar, o kültür ile ilgili yorumları / sorunları barındıran, sayısal ve görsel katalogların / listelerin de yer aldığı bir analog ya da dijital “kitap”tan söz etmekteyiz.

** “The Excavation Report as a Literary Genre”, R. Bradley, World Archaeology, Aralık, 2006; “Archaeology at the Edge of Chaos”, A. Chadwick, Assemblage, Londra, 1998; “Writing archaeology: site reports in context”, I. Hodder, Antiquity, 1989.

s.5.1 - 1.12.2019
KAZ I (1084) İL YIL HAFİR(LER)
FİNAL YAYINI (140)
Aberkios Bursa 1995 B. Çorum
Absarı-Alavı Nekropolü Çankırı 1998 Çankırı Müz.
 
Acemhöyük Aksaray 1962-88, 1989- N. Özgüç, A. Öztan
 2015
Adada Isparta 1977-04 M. Büyükkolancı
Adana Geç Hitit Heykeli Adana 1997 R. Tekoğlu-Adana Müz.
 
Adramytteion Balıkesir 2001-02, 2004, 2007, 2012- E. Beksaç, T. Çoruhlu , Kuvay-i Milliye Müz., Kuvay-i Milliye Müz.
 
Adrasan-Çavuşköy Antalya 2000 Antalya Müz.
 
Adarasan Tabak Batığı Antalya 2016- Antalya Müz.
Ağıl Kale İzmir 1950 K. Bittel
 
Ağızören Köyü Hitit Nekropolü Kütahya 2000 Kütahya Müz.
 
Ahlat Mezarlığı Bitlis 1967-91, 2005-07, 2008-10, 2011- H. Karamağaralı-B. Karamağaralı, H. Karamağaralı, N. Karamağaralı, R. Karahan
 
Ahlatlı Tepecik Manisa 1967-68 D.G. Mitten-J.S. Hendersen-G. Yüğrüm
 
Ahlatlıbel Ankara 1933, 1937 H.Z. Koşay
 
Aigai Manisa 2004-16, 2017, 2018- E. Doğer, Manisa Müz., Y. Sezgin
 
Ainos Edirne 1971-72, 1979-92, 1995- A. Erzen, A. Erzen-S. Başaran, S. Başaran
 
Aizanoi Kütahya 1926-28, 1970-85, 1986-90, 1991-07, 2008-10, 2011- M. Schede-D. Krecker, R. Naumann, A. Hoffmann, K. Rheidt, R.V.D. Hoff, E. Özer
1979, 2014
Akalan Kalesi Samsun 1906 Th. Makridi Bey
 
Akarçay Höyük Şanlıurfa 1999-02 Y. Mergen-A. Deveci -K. Ensert
 
Akarçay Tepe Şanlıurfa 1999-02, 2005-07, 2015- Şanlıurfa Müz.-N.B. Atlı, Şanlıurfa Müz.-M. Özbaşaran, Şanlıurfa Müz.-Ç. Altınbilek Algül
 
Akçahöyük / Yeniköy Gaziantep 2013 Gaziantep Müz.
Akçakale Ardahan 2004-06 Kars Müz.-A. Ceylan
 
Akçapınar Nekropol Alanı Denizli 2012 Denizli Müz.
Akdağ Muğla 2000 Muğla Müz.
 
Akhan Mezarlığı Denizli 2000- Denizli Müz.
 
Akköy Bizans Aile Mezarı Denizli 1997 H. Yıldız
 
Akkum Mevkii İzmir 2004-05 İzmir Müz.
Akpınar Köyü Ziyaretsuyu Mevkii Sivas 2004 M. Ortaç
 
Aksaz Hamamı Uşak 1994 Çankırı Müz.
 
Akşehir Nekropolü Konya 1997 Akşehir Müz.
 
Aksu Zindan Mağarası Isparta 2002-03 Isparta Müz.
Aktaş Mevkii Nekropolü Mardin 2013 Mardin Müz.
Aktopraklık Höyüğü Bursa 2004- N. Karul
 
Akyurt - Kalaba Tümülüsü Ankara 2012 Ank. Ana. Med. Müz.
Alabanda Aydın 1905-06, 1999-08, 2011-13, 2015-16, 2017- Halil Ethem Bey, Aydın Müz., S. Ateşlier, Aydın Müz., A.Y. Tavukçu
 
Alaburun Tümülüsü Denizli 1996-97 Denizli Müz.
 
Alacahöyük Çorum 1907, 1935-60, 1960-83, 1994- Th. Makridi Bey, H.Z. Koşay-R.O. Arık, H.Z. Koşay, A. Çınaroğlu
1935...
Alaeddintepe Konya 1941 R.O. Arık
 
Alahan Manastırı Antalya 1970 M. Gough
 
Alahıdır Tümülüsleri Manisa 1979 Manisa Müz.
 
Alanya Kalesi Antalya 1985-08, 2011, 2012-13, 2015- M.O. Arık, B. Deniz, Alanya Müz., O. Eravşar
 
Alara Kalesi Antalya 2006- O. Eravşar
 
Alaybeyi Höyük Erzurum 2016 Erzurum Müz.
Alçatı Köyü Tümülüsü Bursa 2006 Bursa Müz.
Alekirse Mevkii Balıkesir 2018 Kuvay-i Milliye Müz.
Alexandria Troas Çanakkale 1995-09, 2011- E. Schwertheim-H. Wiegartz, E. Öztepe
 
Alibeyhöyük Kasabası Kilise Mevkii Konya 1991-92 Konya Müz.
 
Alibeyli Tümülüsleri Manisa 1981 Manisa Müz.
Alihanoğlu Roma Mezarı Aydın 1996 Aydın Müz.
 
Alişar Höyük Yozgat 1927-32, 1993-94, 1998-99 H.H. von der Osten, R.L. Gorny, R.L. Gorny
1933
Allianoi İzmir 1994-09 Bergama Müz.
 
Alpullu Tümülüsü Kırklareli 1936 A.M. Mansel
 
Altıntepe Erzincan 1959-64, 2002- T. Özgüç, M. Karaosmanoğlu
1966, 1969
Altıntepe Van 1997-99 V. Sevin-E. Kavaklı
 
Aluç Diyarbakır 2010 Diyarbakır Müz.
Alüz Düz Yerleşmesi Diyarbakır 2009- Diyarbakır Müz.-E. Ay
Amasya Kurşunlu Mahallesi Amasya 2000 Amasya Müz.
 
Ambar Höyük Diyarbakır 2018 Diyarbakır Müz.
Ambartepe / Kemerhisar / Tyana Niğde 1986, 2002-14, 2016- A. Çınaroğlu, G. Rosada, Niğde Müz.
 
Amisos Samsun 1991, 1996 Samsun Müz., S. Atasoy-Samsun Müz.
 
Amorium Afyonkarahisar 1988-91, 1992-09, 2013, 2014- R.M. Harisson, C. Lightfoot, Afyonkarahisar Müz., Z.D. Gökalp
2002...
Anavarza Adana 2006, 2012- M.H. Sayar, Adana Müz.
Ancoz Adıyaman 1978 S. Alp
 
Andaval Kilisesi Niğde 1996-99, 2008 S. Pekak, S.Pekak-Niğde Müz.
Andırın-Geben Kayranlık Gözü Kahramanmaraş 2004 M. Görür
 
Anemurium Mersin 1964-72, 1974-00, 2016-17, 2018- E.A. Rosenbaum, J. Russell, Anamur Müz., M. Tekocak
1971
Anıtkabir Tümülüsü 1 Ankara 1945 N. Fıratlı
 
Anıtkabir Tümülüsü 2 Ankara 1945 N. Fıratlı
 
Anıtkaya Adak Kabartmaları ve Heykelcikleri Afyonkarahisar 2000 Afyonkarahisar Müz.
 
Ani Kars 1965,1991-05, 2006, 2007-09, 2012-13, 2014- K. Balkan, B. Karamağaralı, H. Gündoğdu, Y. Çoruhlu, Kars Müz., F. Bayram
 
Ankara İstasyonu Bizans Mezarı Ankara 1940 ? TTK
 
Ankara Kalesi Ankara 1937 R.O. Arık
 
Ankara Roma Hamamı Ankara 2000-02, 2007- Ank. Ana. Med. Müz.
 
Antakya Hipodrom ve Çevresi Hatay 1932-39, 2012, 2013- T. Jacoby-C. Moss, Hatay Müz., H. Pamir 2014
Antandros Balıkesir 1991-95, 2001-06, 2007- Bursa Müz., Balıkesir - Kuvay-i Milliye Müz.-G. Polat, G. Polat
2013
Antiokhia ad Cragum Antalya 2003, 2007- Alanya Müz., M. Hoff
 
Anzaf Kaleleri (Aşağı ve Yukarı) Van 1984-97, 1998-03, 2004-07 O. Belli, O. Belli-A. Ceylan, O. Belli
 
Apameia Gaziantep 1997-99 C. Abadie Reynal-Gaziantep Müz.
 
Apameia Kibotos Afyonkarahisar 1986-89 Afyonkarahisar Müz.
 
Aperlai Antalya 1996- R.L. Hohlfelder-R.L.Vann
 
Aphrodisias Aydın 1904-05, 1961-90, 1991- P. Gaudin, K.T. Erim, R.R.R. Smith
1986...
Aphrodisias-Pekmez Aydın 1962, 1966, 1967-72, 1973-74, 1975-83 J. Bordaz, S. Page, B. Kadish, R. Marchese, M.S. Joukowski
 
Araçlar / Resuloğlu Çorum 2003-06, 2008-09, 2010- T. Yıldırım, T. Yıldırım-Çorum Müz., T. Yıldırım
 
Arafat Tepesi Çorum 2007 Çorum Müz.
Arapkir Çayı Elazığ 1969 İ.K. Kökten
 
Ardasan Çavuşköy Antalya 2000 Antalya Müz.
Arsameia Adıyaman 1937, 1951-64 G. Jacopi, K. Dörner-T. Goell
 
Arslantepe Malatya 1932-39, 1947-48, 1961-63, 1979-86, 1989- L. Delaporte, C. Schaeffer, P. Meriggi-S. Puglisi, A. Palmieri, M. Frangipane
1940, 1998, 2003, 2004
Arsuz / Uluçınar Beldesi Hatay 1997 Hatay Müz.
 
Arvalya Höyüğü / Gül Hanım İzmir 1995 Efes Müz.
 
Arvalya Orman Kampı Nekropol Alanı İzmir 2005 Efes Müz.
Arykanda Antalya 1971-10, 2011- C. Bayburtluoğlu, V.M. Tekinalp
 
Asarcık Höyük / Ilıca Ankara 1963-64 W. Orthmann
 
Askertepe Tümülüsü Tekirdağ 2007 Tekirdağ Müz.-Ş. Yıldırım
 
Aspendos Antalya 1946, 1991, 2012-13, 2014- A.M. Mansel, Antalya Müz., Antalya Müz., V. Köse
 
Assos Çanakkale 1881-83, 1982-05, 2006- J.J. Clarke-F.H. Bacon, Ü. Serdaroğlu, N. Aslan
2012  
Astra / Bolat Konya 1992 Konya Müz.
 
Aşağı Mıcıt Mevkii Şanlıurfa 2007- Şanlıurfa Müz.
Aşağı Pınar Kırklareli 1993- M. Özdoğan-H. Parzinger
2003, 2005
Aşağı Salat Diyarbakır 2000- Diyarbakır Müz.-Y. Şenyurt
 
Aşağı Yalankoz Mozaiği Şanlıurfa 2015 Şanlıurfa Müz.
Aşıklı Höyük Aksaray 1989-99, 2000-03, 2006- U. Esin, N. Balkan-Atlı, M. Özbaşaran
2018 
Aşvan Kale Elazığ 1968-72 D.H. French
 
Attaleia Nekropolü Antalya 2008- Antalya Müz.
Attepe Kütahya 2014-16 Kütahya Müz. 2015
Augustus Mabedi Ankara 2008 Ank. Ana. Med. Müz.
Avşar Tepesi Antalya 1996 F. Kolb-A. Thomsen
 
Aya İrini ve Sur-u Sultani İstanbul 1946-47, 1958-61 M. Ramazanoğlu, F. Dirimtekin
Ayanis Kalesi Van 1989- 12, 2014- A. Çilingiroğlu, M. Işıklı
2001 
Ayasofya Hazine Dairesi / Skevophilakion İstanbul 1980 Ayasofya Müz.
 
Ayasofya Kuzey Hypogee İstanbul 1993 E. Yücel
 
Ayasuluk Tepesi ve St Jean Kilisesi İzmir 1921-22, 1927-30, 1960-62, 1974-06, 2007- G.A. Sotiriou, Avusturya Ark. Enst., Efes Müz., Efes Müz.-M. Büyükkolancı
 
Aybey Nekropolü Uşak 2010, 2014 Uşak Müz., Uşak Müz.
Aydıntepe Mezarlıktepe Bayburt 1989-91 Erzurum Müz.
 
Aydıntepe Yeraltı Kenti Bayburt 1989-90 Erzurum Müz.
 
Aznavur Tepe Van 1960-61 K. Balkan
 
Babaköy Balıkesir 1936 K. Bittel-J. Stewart
 
Babadet / Germa Eskişehir 1981 Eskişehir Müz.
Bademağacı Antalya 1993- R. Duru
Bademli Tümülüsleri / Üç Tümülüsler Burdur 2005 Burdur Müz.
Bağbaşı Antalya 1967-69 M. Mellink
 
Bağlararası İzmir 2002, 2009- H. Erkanal-E. Karaturgut, V. Şahoğlu
 
Bağyeri Aydın 1993 Aphrodisias Müz.
 
Bahçeyaka Köyü Muğla 2007 A. Diler-Muğla Müz.
Bakır Mezraası Siirt 2012 Batman Müz.
Bakla Tepe İzmir 1995-98 H. Erkanal-T. Özkan
 
Balaban Ağa Mescidi İstanbul 1930 A.M. Mansel
Baladız / Baradız Isparta 1944 Ş.A. Kansu
 
Balatlar Kilisesi Sinop 2010- G. Köroğlu
Balçıklı Fosil Yatağı Uşak 1994 Uşak Müz.
Balgat Roma Mezarı Ankara 1998, 2001 Ank. Ana. Med. Müz.
 
Balıbağı Çankırı 1988-90 M. Süel
 
Balıklı Havuz Mozaiği Adana 2015 Adana Müz.
Banaz Sürmecik Uşak 2016- Uşak Müz.
Banvit Balıkesir 2004 Bandırma Müz.
Barcın Höyük Bursa 2005-06, 2007- J. Roodenberg-İznik Müz., F. Gerritsen
 
Baruthane Tümülüsleri Samsun 2004 M. Endoğru
Basmacı Uşak 1989 K. Akbıyıkoğlu
 
Başur Höyük / S 64/4 Siirt 2007- Mardin Müz.-H. Sağlamtimur
Bathonea İstanbul 2009- Ş. Aydıngün
Beçin Muğla 1974-85, 1995-09, 2010- R.O. Arık, R.H. Ünal, K. Pektaş
 
Beçin Hellenistik Oda Mezarı Muğla 1994 Milas Müz.
 
Bedir Camii Avlusu Nevşehir 1994 Nevşehir Müz.
 
Bekirdere Köprüsü Mevkii İzmit 1947 R. Duyuran
 
Belbaşı Antalya 1960 E.Y. Bostancı
 
Beldibi / Kumbucağı Antalya 1959 E.Y. Bostancı
 
Belentepe Höyüğü Kilis 2008 Gaziantep Müz.
Belentepe Mevkii Muğla 2006-14, 2018 Milas Müz., Milas Müz.
Belevi İzmir 2006 G. Polat
Belkuyu Tümülüsü Nevşehir 1998 Ş. Başal
 
Belpınar Karain Antalya 1959 E.Y. Bostancı
 
Benuva Şengi Mardin 2017- Mardin Müz.
Besni Sofraz Küçük Tümülüs Adıyaman 2001 Adıyaman Müz.
 
Beşik-Sivritepe Çanakkale 1862, 1924, 1983-87 H. Schliemann, W. Dörpfeld, M. Korfmann
 
Beşik-Yassı Tepe Çanakkale 1982-86 M. Korfmann
 
Beycesultan Denizli 1954-59, 2007- S. Lloyd-J. Mellaart, E. Abay
1962, 1965, 1972, 1995
Beylerbeyi 1 no'lu Tümülüs Denizli 1993 Denizli Müz.
 
Beylerbeyi 3 no'lu Tümülüs Denizli 1992-93 Denizli Müz.
 
Biçerova Tümülüsü İzmir 2014 İzmir Müz.
Biçme Mağarası Gaziantep 1950 E.Y. Bostancı
 
Bilecik Osmanlı Çarşısı Bilecik 2001-02 E. Altınsapan
 
Birecik Barajı Mezarlığı Gaziantep 1997-98 K. Sertok-R. Ergeç
 
Biris Mezarlığı Şanlıurfa 1964 B. Howe
 
Bitik Höyük Ankara 1937-48 R.O. Arık
 
Bitlis Kalesi Bitlis 2003-09, 2011-15, 2017- K. Pektaş, G. Baş, Bitlis Müz.
 
Blakhernai Sarayı İstanbul 1950-58 F. Dirimtekin
Blaundos (Sülümenli) Uşak 1995, 2016- Uşak Müz., Uşak Müz.
 
Boğazköy / Hattuşa Çorum 1907, 1911-12, 1931-63, 1964-93, 1994-06, 2007- O. Puchstein, H. Winckler-Th. Makridi Bey, K. Bittel, P. Neve, J. Seeher, A. Schachner
1940...
Bodrum Camii İstanbul 1930 D.T. Rice-Th. Macridy
Boncuklu Höyük Konya 2006- D. Baird
 
Boncuklu Tarla Mardin 2012-14, 2017- Mardin Müz., Mardin Müz.
Boubon Muğla 1967, 1990, 1993 Burdur Müz., J. İnan -Burdur Müz., Burdur Müz.
1990
Boyalı Höyük Çorum 2004- T. Sipahi-T. Yıldırım
 
Boyalık Balıkesir 2018 Kuvay-i Milliye Müz.
Boyalık Nekropolü Ankara 2007 Ank. Ana. Med. Müz.
Bozburun Bozukkale Muğla 2017- H. Özdaş
Bozcaada / Tenedos Çanakkale 1959, 1969, 1990, 1992- E. Ataçeri-S. Ergovan, İ. Akşit, T. Özkan, N. Sevinç
 
Bozköy Höyücek İzmir 1955, 1958 M. Şenyürek-H. Gültekin-E. Şenyürek
 
Bozkurt Nekropolü Ağrı 2006- A. Özfırat
 
Boztepe Diyarbakır 1999 B. Parker
 
Bozüyük Bilecik 1895-96 A. Koerte
 
Bölcek Köyü Nekropolü Kütahya 1989 Kütahya Müz.
 
Börekçiler Hamam Yapısı Kütahya 1999-01 Kütahya Müz.
Börükçü Muğla 2003 A. Tırpan
 
Briula Nekropolü / Kurtuluş Beldesi Aydın 2003 Aphrodisias Müz.
BT 89 Tümülüsü Manisa 1989 Manisa Müz.
 
Bucak-İncirhan Çevresi Burdur 1991 Side Müz.
 
Bulamaç Höyük Erzurum 2001-02 S. Güneri
 
Buldan Kayran Mevkii Denizli 1992-93 Denizli Müz.
 
Burgaz Muğla 1950?, 1981-82, 1986, 1993, 1995- G. Bean-Cook, N. Tuna
 
Bursa Bizans Yapı Kompleksi Bursa 2000-01 Bursa Müz.
 
Büklükale Kırıkkale 2009- K. Matsumura
Büyük Güllücek Çorum 1947, 1949 H.Z. Koşay, M. Akok
1957
Büyük Mağara Antalya ? E.Y. Bostancı
 
Büyük Tümülüs / Üçtepeler İzmit 1994 İzmit Müz.
 
Büyükardıç Erzurum 2003 Erzurum Müz. 2006
Büyükkaya Çorum 1952, 1954, 1995- R. Hachmann, J. Seeher
 
Büyüktepe Bayburt 1990-93 A. Sagona
 
Byzantion / Lygos İstanbul 1937, 1946-47, 1950-52, 1968, 1973, 1983, 1997, 2004- A. Ogan, N. Fıratlı, N. Asgari, A. Pasinli
Cafer Höyük Malatya 1979-86 J. Cauvin
 
Cami Höyük / Bayramhacılı Nevşehir 2009- Nevşehir Müz.-Y. Şentürk
Can Hasan 1 Karaman 1961-67 D.H. French
1998  
Can Hasan 3 Karaman 1969-70 D.H. French
 
Cemialo Batman 2009-10, 2012-17 Mardin Müz.-A.E. Özdoğan, Batman Müz.-A.E. Özdoğan
Cendere Mağarası Adıyaman 1963 F.K. Dörner-R. Naumann
 
Cıngırtkayası Ordu 2012- Ordu Müz.
Cirit Tepesi Kars 1965 K. Balkan-O. Sümer
 
Claudiopolis Batı Nekropolü ve Stadion Bolu 1996-05, 2008 Bolu Müz., Bolu Müz.
Coba Höyük / Sakçagözü Gaziantep 1908, 1911, 1949 J. Garstang, J. Waechter
 
Colossae Nekropolü Tümülüsleri Denizli 1997 Denizli Müz.
 
Coşkuntepe Çanakkale 2006- T. Takaoğlu
Cumhuriyet Mahallesi Mozaikli Alan Osmaniye 2016 Osmaniye Müz.
Çadır Höyük Yozgat 1927-32, 1998-09, 2012- H.H. von der Osten, R.L. Gorny, G. McMahon
 
Çağ-Çağ Vadisi Mardin 2006 Mardin Müz.
Çağlamaz Tümülüsleri Çorum 2014 Çorum Müz.
Çakıllı Tümülüsü Kırklareli 1995-96 Kırklareli Müz.
 
Çamaltı Burnu I Batığı Muğla 1998-00 N. Günsenin-N. Özaydın
 
Çambaşı Tümülüsü Denizli 1995 Denizli Müz.
 
Çamlı Manastırı Kilisesi Konya 1991 Konya Müz.
 
Çamlıbel Mezar Anıtı Aydın 2014, 2016 Afrodisiyas Müz., Afrodisiyas Müz.
Çamlıbel Tümülüsü 1 Aydın 1968 K. Erim
 
Çamlıbel Tümülüsü 2 Aydın 1968 K. Erim
 
Çandarlı İzmir 1997 Bergama Müz.
 
Çankırıkapı Ankara 1926, 1937 Th. Makridi Bey, R.O. Arık
 
Çanlı Kilise (Akhisar) Aksaray 1994 Aksaray Müz.
 
Çardak Han Denizli 2006 Denizli Müz.
Çarkini Antalya 1957 İ.K. Kökten
 
Çatal Höyük Hatay 1933 R.J. Braidwood
 
Çatalhöyük Konya 1961-65, 1993-17, 2018- J. Mellaart, I. Hodder, Konya Müz.
1967...
Çatladıkapı İstanbul 2014-16 İst. Ark. Müz.
Çavdarlı Höyük Afyonkarahisar 1964 M. Akok
 
Çavdartepe Afyonkarahisar 1965 M. Akok
 
Çavi Tarlası Şanlıurfa 1983-84 Urfa Müz.-A. von Wickede
 
Çavlum Köyü Mezarlığı Eskişehir 1999-02 A.N. Bilgen
 
Çavuşlu Höyük Mersin 1937 J. Garstang
 
Çavuştepe Van 1959-60, 1961-85, 2014, 2015- A. Erzen, A. Erzen, Van Müz., R. Çavuşoğlu
1978
Çayboyu Elazığ 1970-72 D.H. French
 
Çayırhan-Gülşehri Nekropol Alanı Ankara 1991 Ank. Ana. Med. Müz.
 
Çayırtepe (Tasmasor II) Erzurum 2003, 2015 Erzurum Müz.-S.Y. Şenyurt, Erzurum Müz. 2012
Çayönü Diyarbakır 1964-85, 1986-91, 2015- H. Çambel-R.J. Braidwood, M. Özdoğan, A. Erim Özdoğan
 
Çayyolu Höyük Ankara 2011, 2013 Ank. Ana. Med. Müz., Ank. Ana. Med. Müz.
Çemialo Batman 2009, 2013- Batman Müz., Batman Müz.
Çengeltepe Yozgat 1966 A. Ünal
 
Çeştepe Tümülüsü (Karamanlı) Burdur 1998, 2001 Burdur Müz.
 
Çıldırın Hüyleri Elazığ 1970-71 İ.K. Kökten
 
Çiftlik Köyü Sinop 1995 Sinop Müz.
 
Çiledir Höyük Kütahya 2009-12, 2014-16 M. Türktüzün-Kütahya Müz., Kütahya Müz.
Çimdin Kale Şanlıurfa 2013 Şanlıurfa Müz.
Çingenetepe Tümülüsü Çanakkale 1999 Çanakkale Müz.
 
Çorakyerler Çankırı 1998- A.S. Erol
Çömlekçi Tümülleri Aksaray 2018 Aksaray Müz.
Çömleksaz Köyü (Böceli) Denizli 1991 Denizli Müz.
 
Çömlektepe Höyüğü Kırklareli 1995 Kırklareli Müz.
 
Çukuriçi Höyüğü İzmir 1995-96 A. Evren-Ç. İçten
 
Çürücüin Antalya 1959 E.Y. Bostancı
 
Dadastana Ankara 2008-09 Ank. Ana. Med. Müz.
Damatrys Sarayı İstanbul 2013- İst. Ark. Müz.
Dana Adası Mersin 2016- Silifke Müz.
Danyal Camii Mersin 2006- Tarsus Müz.
Dara Mardin 1986-09, 2013- M. Ahunbay-Mardin Müz., Mardin Müz.
 
Dardanos Höyüğü-Nekropolü Çanakkale 1989 Çanakkale Müz.
 
Darende Hüseyin Paşa Hamamı Malatya 1995-97 Malatya Müz.
 
Darende Yusuf Paşa Bedesteni Malatya 1997 Malatya Müz.
 
Daryaka Mevkii Aydın 2012 Aydın Müz.
Daskyleion Balıkesir 1954-55, 1988-08, 2009- E. Akurgal-N. Fıratlı, T. Bakır, K. İren
 
Debbağlar ve Harabeler Mevkii Isparta 2013 Yalvaç Müz.
Dede Harabeleri Gaziantep 2017- Gaziantep Müz.
Dede Mezarı Nekropolü Afyonkarahisar 2005- Afyonkarahisar Müz.-O. Koçak
 
Dedetepe Tümülüsü Çanakkale 1994 N. Sevinç
 
Defne Kent Meydanı 1 ve 2 Hatay 2016-17 Hatay Müz.
Değirmentepe Elazığ 1973 R. Duru
1979
Değirmentepe Malatya 1978-86 U. Esin
 
Delibeyoğlu Sırtı Kastamonu 2002-03 A. Çınaroğlu-E. Genç
 
Delice Mozaik Alanı Kırıkkale 2016- Ank. Ana. Med. Müz.
Delice Selçuklu Köşkü Yozgat 1993 H. Karaduman
 
Demirci Amphora Atölyeleri Sinop 1994-00 D.K. Tezgör, F. Dereli
 
Demircihöyük Eskişehir 1937, 1975-78 K. Bittel, M. Korfmann
1987
Demircitepe / Demirköy Diyarbakır 1997 M. Rosenberg-B. Peasnall
 
Demirköy Dökümhanesi (Fatih) Kırklareli 2001, 2003-06, 2008, 2009- Kırklareli Müz., G. Danışman-H. Özbal, N.Y. Metin
 
Demre Aziz Nikolaos Kilisesi (Myra) Antalya 1990-11, 2014- Y. Ötüken, S. Doğan
2014
Dere Mahallesi Yerleşimi ve Mezarlığı Tokat 1957 T. Özgüç-M. Akok
 
Derecik Bazilikası Bursa 2001, 2007- Bursa Müz., M. Fuchs-Bursa Müz.
Dereköy Aydın 2016-17 Afrodisias Müz.
Dereköy Nekropolü Kütahya 2013-16 Kütahya Müz.
Derekutuğun Maden İşletmeleri Çorum 2009- Ü. Yalçın-Çorum Müz.
Derince Barajı Muğla 2014 Milas Müz.
Derincedere Aydın 1995 Aphrodisias Müz.
 
Deve Höyük I Mezarlığı Gaziantep 1913 T.E. Lawrence-C.L. Woolley
 
Devebağırtan / Üçtömeler Tümülüsü Nevşehir 1998 Nevşehir Müz.
 
Didyma Aydın 1857-58, 1873, 1895-96, 1905-13, 1924-26, 1927(?)-37, 1962-00, 2001-02, 2004-06, 2007, 2008-12, 2013- C.T. Newton, O. Rayat-A. Thomas, B. Haussoullier-E. Pontremoli, T. Wiegand, H. Knackfuss, T. Wiegand, K. Tucheldt,. A. Filges, A. Furtwangler, M. Samur, A. Furtwangler, H. Bumke
1904...
Dilek Dağları Aydın 2005- H. Lohmann
 
Dilkaya Höyüğü Van 1984-91 A. Çilingiroğlu
 
Diorcaesarea Mersin 2017- Silifke Müz.
Direkli Mağarası Kahramanmaraş 1959, 2007-09, 2012- İ.K. Kökten, Kahramanmaraş Müz.-M. Erek, M. Erek
 
Dirmil Muğla 1960 E. Akurgal
 
Divriği Kalesi Sivas 2006- E. Eser
 
Diyarbakır Merkez Höyük / Amida Höyük Diyarbakır 1961-62, 2018- O. Aslanapa, Diyarbakır Müz.
Dokuzun Hanı Konya 1991, 1992-93 Y. Önge-Konya Müz., A. Baş-Konya Müz.
Doliche Gaziantep 1975-79, 1994-95, 1997-00 J. Wagner, R. Ergeç, E. Winter-M. Blömer
 
Domuzburnu / Gurma Antalya 1922, 1946 V. Viale, İ.K. Kökten
 
Domuztepe KM 97 Kahramanmaraş 1995-11, 2013-14, 2015- E. Carter-S. Campbell, Kahramanmaraş Müz., H. Tekin
 
Domuztepe Osmaniye 1949-52, 1984 H. Çambel
 
Donuktaş Mersin 1985-92 N. Baydur
2001
Dulkadirli Manastırı Kırşehir 2001 Kırşehir Müz.
 
Düğer ve Nekropolü Burdur 2012-13 Burdur Müz.
Düğüncülü Höyüktepe Tümülüsü Kırklareli 1936, 1993 A.M. Mansel, Kırklareli Müz.
 
Dülük Baba Tepesi Gaziantep 2004-06, 2007- M. Önal, E. Winter
 
Dülük Batı Nekropolü Gaziantep 1992-94 Gaziantep Müz.
 
Dülük Büyük Mağara Gaziantep 1971 E.Y. Bostancı
 
Dülük Sığınağı Gaziantep 1971 E.Y. Bostancı-B. Alpagut
 
Dündartepe Kars 1952 İ.K. Kökten
 
Dündartepe Samsun 1940-41 İ.K. Kökten-T. Özgüç
 
Düzlerçamı Antalya 2007 Antalya Müz.
Efes Antik Kanal Boyu Lahit İzmir 1992 Efes Müz.
 
Efes Davut Yeriş Tarlası İzmir 1993 Efes Müz.
 
Eflaki Dede Türbesi Konya 1997 Konya Etnografya Müz.
 
Eflatunpınar Hitit Anıtı Konya 1996 Konya Müz.
 
Eğrekbaşı Mevkii Çanakkale 2016 Çanakkale Müz.
Ekşi Höyük Denizli 2015- Denizli Müz.
Ekşiler Köyü (Tekeköy) Mersin 2000 Silifke Müz.
 
Elaia ve Elaia Nekropolü İzmir 2008 Bergama Müz.
Elaiussa Sebaste Mersin 1995-15, 2016- E.E. Schneider, A. Polosa
2010  
Elmalı Bayındır Tümülüsleri Antalya 1986-87 Antalya Müz.
Elmalı Köyü Mozaikleri Kırıkkale 2016 Ank. Ana. Med. Müz.
Emecik Sarıliman Apollon Kutsal Alanı ve Arkaik Tapınak Muğla 1999-06 N. Tuna
 
Emecik Temenos Alanı Muğla 1985-86, 1999-02 N. Tuna
 
Emirazizli Kaya Mezarı Denizli 2008 Denizli Müz.
Enez Kalesi Edirne 1999- S. Başaran
Ephesos İzmir 1863-74, 1895-1913, 1920-25, 1926-50, 1950, 1960-83, 1984-99, 2000-07, 2008- J.T. Wood, O. Bendorf, E.R. Heberg-J. Keil, H. Wetters, F. Miltner, H. Wetters-G. Langmann, S. Karwiese, F. Krinzinger, J. Koder-S. Ladstatter
 1879...
Erbaba Konya 1969, 1971, 1974, 1977 J. Bordaz
 
Erdek Kilisesi Balıkesir 2003 Bandırma Müz.
Ernis / Ünseli Van 1959-62 A. Erzen
 
Erythrai İzmir 1964-75, 1977-83, 1988, 2006- E. Akurgal-H. Gültekin, E. Akurgal-C. Bayburtluoğlu, Ö. Özyiğit, A.G. Akalın Orbay
1975, 1977, 1997, 2015
Erzin Mozaiği Hatay 2006 Hatay Müz.
Erzurum Kalesi Erzurum 2000, 2005- Erzurum Müz., Erzurum Müz.-A. Ceylan
 
Eski Ahlat Şehri Bitlis 2017- C. Arslan
Eski Balıkhane Manisa 1969 D.G. Mitten
 
Eski Çiftlik Köyü Tümülüsleri İzmir 2012-14 Ödemiş Müz.
Eski Erciş Kalesi Van 1992-94 A. Uluçam-Van Müz.
Eski Gümüş Manastırı Niğde 1989-90 Niğde Müz.
 
Eski Malatya Nekropolü Malatya 1976 M. Akturan 1989
Eski Oba Köyü Mezar Grubu İzmir 1951 Tire Müz.
 
Eski Şamlar Mezarlığı Amasya 1986, 1993 M. Tektaş, Amasya Müz.
 
Eskihisar Kalesi İzmit 1994 İzmit Müz.
 
Eskiyapar Çorum 1945, 1968-82, 1991-92, 2010- E. Akurgal, R. Temizer, Çorum Müz., T. Sipahi
 
Etiyokuşu Ankara 1937 Ş.A. Kansu
1940
Euphemia İstanbul 1942, 1951-52 A.M. Schneider, R. Duyuran
Euromos Muğla 1969-71, 2011- Ü. Serdaroğlu, A. Kızıl
Eyüpsultan Cafer Paşa Türbesi İstanbul 1997-98 H.Ö. Barışta
 
Fatma Hatun Mezarı Eskişehir 2003 E. Altınsapan-Eskişehir Müz.
Fatmalı Kalecik Elazığ 1968 R. Whallon – H.T. Wright
 
Fatmaören Çorum 2000-04 T. Sipahi
 
Faydalı Mozaik Adana 2015 Adana Müz.
Ferhat Su Kanalı Amasya 1997 Amasya Müz.
 
Fıraktin Kayseri 1947 T. Özgüç
 
Fıraktin Köyü Yakını Kayseri 1947 T. Özgüç
 
Fıstıklı Höyük Şanlıurfa 1999-00 S. Pollock-R. Bernbeck
 
Fidanlık Ankara 1932 H.Z. Koşay
 
Fikirtepe İstanbul 1952-54, 1960, 1962 A.M. Mansel-K. Bittel-H. Çambel, Ş.A. Kansu
 
Filyos Tios / Tieion Zonguldak 2007-12, 2014- S. Atasoy, Kdz. Ereğli Müz.
2015
Gavurini Mağarası Antalya 1956-57 İ.K. Kökten
 
Gavurkalesi Ankara 1930 H.H. von der Osten
 
Gavurtepe Höyük Manisa 1985-92 R. Meriç
 
Gayrettepe Mersin 1997 Mersin Müz.
 
Gaziantep Kalesi Gaziantep 1998-03 Gaziantep Müz.
Gaziantep Merkez Höyük Gaziantep 2003 F. Kulakoğlu
 
Gedikli / Karahöyük Gaziantep 1964-67 U.B. Alkım, R. Duru
2006, 2010
Gelidonya Batığı Antalya 1960, 2010- G.F. Bass-P. Throckmorton, Antalya Müz.-H. Özdaş
 
Gelincik Mezar Odası Sinop 1999 Sinop Müz.
 
Gelinciktepe Malatya 1965-66 S. Puglisi-A. Palmieri
 
Gemiler Adası Muğla 1995-96 K. Asano
Gemlik Tümülüs Mezarı İzmit 1964 V. Armağan
 
Gencik Tepesi Muğla 1938, ? A. Persson, A. Akarca
 
Gevale Kalesi Konya 2013- Konya Müz.
Germania Kahramanmaraş 2015- Kahramanmaraş Müz.
Gevaş Tarihi Türk Mezarlığı Van 1989 T. Tarhan-V. Sevin
Giresun Adası Giresun 2012- Giresun Müz.
Giricano Diyarbakır 2000-03 A. Schachner
 
Girikihaciyan Diyarbakır 1968, 1970 P.J. Watson-C. Redman
1990
Girmeler (Gebeler) Mağarası Önü Muğla 2010- T. Korkut
Girnavaz Mardin 1982-91 M. Akyurt-B. Devam-T. Köse-H. Erkanal
 
Giyimli Van 1972 A. Erzen
 
Goncalı Köyü Roma Mezarı Denizli 1997 H. Yıldız
 
Gordion / Yassı Höyük Ankara 1900, 1949-67, 1968-87, 1988-12, 2013- A. Körte, R.S. Young, K. de Vries, G.K. Sams, C.B. Rose
1981, 1995
Gordion Büyük Tümülüs Ankara 1957 R.S. Young
Gordion Tümülüs 1 Ankara 1951 R.S. Young
Gordion Tümülüs 2 Ankara 1900 A. Körte-G. Körte
1904
Gordion Tümülüs 3 Ankara 1900 A. Körte-G. Körte
1904
Gordion Tümülüs 4 Ankara 1900 A. Körte-G. Körte
1904
Gordion Tümülüs A Ankara 1951 R.S. Young
Gordion Tümülüs B Ankara 1950 R.S. Young
Gordion Tümülüs C Ankara 1950 E.R. Gallagher
Gordion Tümülüs F Ankara 1950 R.S. Young
Gordion Tümülüs G Ankara 1951 J.E. Vorsy
Gordion Tümülüs H Ankara 1951 J.E. Vorsy
Gordion Tümülüs J Ankara 1951 D.H. Cox
Gordion Tümülüs K-I Ankara 1900 A. Körte-G. Körte
Gordion Tümülüs KY Ankara 1955 G.R. Edwards
Gordion Tümülüs M Ankara 1951 R.S. Young
Gordion Tümülüs N Ankara 1955 R.S. Young
Gordion Tümülüs P Ankara 1956 R.S. Young
Gordion Tümülüs Q Ankara 1956 R.S. Young
Gordion Tümülüs S Ankara 1956 R.S. Young
Gordion Tümülüs S-1 Ankara 1951 E.R. Gallagher
Gordion Tümülüs S-2 Ankara 1951 E.R. Gallagher
Gordion Tümülüs S-3 Ankara 1951 E.R. Gallagher
Gordion Tümülüs V Ankara 1900 A. Körte-G. Körte
Gordion Tümülüs W Ankara 1959 R.S. Young
Gordion Tümülüs X Ankara 1965 R.S. Young
Gordion Tümülüs Y Ankara 1965 R.S. Young
Gordion Tümülüs Z Ankara 1969 P. Sherman
Göbekli Tepe Ziyareti Şanlıurfa 1995-00, 2001-13, 2014- H. Hauptmann, K. Schmidt, Şanlıurfa Müz.
Gökçeseki / Philadelphia Karaman 2014- Karaman Müz.
Gökhöyük Antalya 1986 I. Yalçınkaya
 
Gökmedrese Sivas 1995-96 N.B. Bilget-Sivas Müz.
 
Gölhisar Erken Bizans Kilisesi Burdur 2003 Burdur Müz.
Gölköy Muğla 1973 N. Yardımcı
 
Göllüdağ Niğde 1934, 1968-69, 1992-94 R.O. Arık, B. Tezcan, W. Schirmer
 
Göltepe Niğde 1990-94 K.A. Yener
 
Gözleğentepe Nekropolü Mersin 2000 Silifke Müz.
 
Gözlükule Mersin 1937-38, 1947-49, 2007- H. Goldman, A. Özyar
1950, 1956, 1963, 2003, 2005
Gre Abdurrahman Diyarbakır 2008- V. Özkaya-Diyarbakır Müz.
Gre Amer Mardin 2009- G. Pulhan-Mardin Müz.
Gre Dimse Diyarbakır 1999 N. Karg
 
Gre Virike Şanlıurfa 1999-01 T. Ökse
 
Gritille Adıyaman 1981-84 R.S. Ellis
 
Gryneion İzmir 1973-75, 1992 Bergama Müz., İzmir Müz.
 
Güdül Kurganları Ankara 2017- Ank. Ana. Med. Müz.
Güle Ilıca Balıkesir 2007 Balıkesir - Kuvay-i Milliye Müz.
Gülpınar / Chryse / Smintheion Çanakkale 1981- C. Özgünel, D. Kaplan
2001, 2013
Gümüşçay Tümülüsleri Çanakkale 1994 Çanakkale Müz.
Gümüşler Nekropol Alanı Denizli 1997 Denizli Müz.
 
Gürcütepe Şanlıurfa 1995-00 H. Hauptmann
 
Güre Basmacı Tümülüsü Uşak 1990 Uşak Müz.
 
Güre İkiztepe Tümülüsü Uşak 1994 Uşak Müz.
Güre Hamamı Balıkesir 2007, 2008- A. Yaraş, C. Özgünel-Balıkesir - Kuvay-i Milliye Müz.
Gürgürbaba Tepesi Van 2017- Van Müz.
Güvercinkayası Aksaray 1996- S. Gülçur
 
Güzelova Erzurum 1961 H.Z. Koşay-H. Vary
1967
Güzelpınar Meşelik Mevkii Tümülüsü Denizli 2015 Denizli Müz.
Güzir / Gusir Höyük Siirt 2009- N. Karul-Mardin Müz.
Güzlü Höyük Mozaiği Aksaray 2012 Aksaray Müz.
Habibuşağı Kale Elazığ 1982-83 B. Öğün
 
Habibuşağı Nekropolü Elazığ 1982 ? C. Işık
 
Habusu Körtepe Elazığ 1972 H. Hauptmann
 
Hacı Bayram Tepesi Ankara 1939 H.Z. Koşay
 
Hacıabdi Nekropolü Muğla 2016 Milas Müz.
Hacıbayramlar Muğla 1971-72 Ü. Serdaroğlu
 
Hacılar Burdur 1957-60 J. Mellaart
1970
Hacılar Büyük Höyük Burdur 2011- G. Umurtak
Hacılar Dolmenleri Edirne 1983 M. Özdoğan
 
Hacılartepe Bursa 1993-95 J.J. Roodenberg
 
Hacımusalar Antalya 1994- İ. Özgen
 
Hacınebi Şanlıurfa 1992-97 G.J. Stein
 
Hacınebi Mezarlığı Şanlıurfa 1992-97 G.J. Stein
 
Hacıtuğrul Ankara 1972-79 Ank. Ana. Med. Müz.
 
Hadrianoupolis Karabük 2003, 2006-07, 2010-14, 2016- Kdz. Ereğli Müz., E. Laflı, V. Keleş, Kastamonu Müz.
2012, 2013, 2016 
Hagios Aberkios Manastırı Kilisesi (Kurşunlu) Bursa 1995 Bursa Müz.
 
Hakemi Use Tepe Diyarbakır 2001- H. Tekin
 
Hakkari Hakkari 1997-00 A. Özfırat
 
Halikarnassos Muğla 1857, 1990-03 ? C.T. Newton, P. Pedersen-Bodrum Sualtı Müz.
1862...
Hallan Çemi Tepesi Batman 1990-94 M. Rosenberg
 
Hamaç Höyük Gaziantep 2018 Gaziantep Müz.
Hamam Tepe / Komana Tokat 2009- D.B. Erciyas
2015
Hamamtepe Tümülüsü (Kayapınarı) Manisa 1991 Manisa Müz.
 
Han Eskişehir 1992-93, 2004-07, 2008- Eskişehir Müz., O. Alp-Eskişehir Müz., O.Alp
 
Han İbrahim Şah Elazığ 1970-73 H. Ertem
1982
Hanay Tepe Çanakkale 1857, 1878-79 F. Calvert
 
Hanözü Yozgat 1970 K. Emre
 
Haraba Adıyaman 1991-92 Adıyaman Müz.
 
Haraba Tepe / Elmapınar Elazığ 1969-70, 1973 B. Öğün
 
Harabebezikan Höyüğü Şanlıurfa 1999 M. Tekinalp
 
Harbetsuvan Tepesi Şanlıurfa 2017- Şanlıurfa Müz.
Harbiye Hatay 1991, 2007-08 Hatay Müz.
Harekattepe Tümülüsü Tekirdağ 1997-98 M.A. Işın-A. Özdoğan
 
Harmanören / Göndürle Isparta 1989-92, 1993-04 Isparta Müz., M. Özsait
 
Harmanören-Göndürle Mezarlığı Isparta 1992 Isparta Müz.
 
Harmanyeri Kars 1964-65 İ.K. Kökten-K. Balkan
 
Harpasa Aydın 1994-95 E. Varinlioğlu
 
Harput İçkale Elazığ 2005, 2006-09, 2014, 2015- V. Sevin-N.A. Sevin-H. Kalsen, Elazığ Müz., Elazığ Müz., İ. Aytaç
Harran Şanlıurfa 1959-82, 1983-11, 2014- D.T. Rice, N. Yardımcı, M. Önal
Harta - Abidintepe Tümülüsü Manisa 1996 Manisa Müz.
 
Hasankeyf Batman 1986-03, 2004-16, 2017- O. Arık, A. Uluçam, M. Eliüşük
 
Hasankeyf Höyüğü Batman 2011- Y. Miyake
Hashöyük Kirsehir 1931, 1943 L. Delaporte, H. Çambel
 
Hasköy Höyüğü Kırklareli 1936-37 A.M. Mansel
 
Hassek Höyük Şanlıurfa 1979-86 M. B. Blanke
1992
Hastane Höyüğü ve Thyateira Manisa 1962, 1968-71, ?, 2011- Y. Boysal-Manisa Müz., R. Duyuran-Manisa Müz., R. Dinç, E. Akdeniz
Hayaz Höyük Adıyaman 1981-83 J.J. Roodenberg
 
Haydere / Çamlıdere Aydın 1995-98 E. Varinlioğlu
 
Haydere Geç Roma Mezarı Aydın 2005 Aydın Müz.
Hayranlı Haliminhanı Sivas 2002- E. Güleç-Sivas Müz.
Helvacı Höyücek İzmir 1949, 1954 M.S. Şenyürek-H. Gültekin-E. Şenyürek-A. Dönmez
 
Heraion Teikhos Tekirdağ 2000-01, 2004- N. Atik-Tekirdağ Müz.
 
Herakleia Salbakos / Herakleia Hieroon Denizli 2015 Denizli Müz.
Hıdırlık Kulesi Antalya 2015-16 Antalya Müz.
Hınçka Diyarbakır 2009- H. Tekin-Diyarbakır Müz.
Hierapolis Denizli 1957-81, 1983-99, 2000-16, 2017- P. Verzone, D. de B. Ferrero, F. d'Andria, G. Semeraro
1987... 
Hierapolis Roma Hamamı Denizli 1992-98 Denizli Müz.
 
Hilar Mağaraları Diyarbakır 1979 H. Çambel-R.J. Braidwood
 
Hipodrom İstanbul 1918, 1927-28 Th. Wiegand-E. Mamboury, C. Casson-D. Talbot Rice
1934
Hirbemerdon Tepe Diyarbakır 2003-12 N. Laneri
 
Hisar İçi Bursa 2001 Bursa Müz.
 
Hisardere Nekropolü Bursa 2016- İznik Müz.
Hisarönü Batığı Muğla 2016 Marmaris Müz.
Hisarönü-Çubucak Seramik Atölyeleri Muğla 1991-98 E. Doğer-A.K. Şenol
 
Hocaçeşme Edirne 1990-93 M. Özdoğan
 
Horis Kale Adıyaman 1978-81 B. Öğün
 
Horoztepe Amasya 1956 T. Özgüç-M. Akok
1958
Horum Höyük Gaziantep 1996-99 A. Tibet-C. Marro
 
Hoşap Kalesi Van 2007- M. Top
 
Hoşköy-Gaziköy Amphora Fırınları Tekirdağ 1992 Tekirdağ Müz.-N. Günsenin
 
Hoşrik Mevkii Elazığ 1968 Ü. Serdaroğlu
 
Höyücek Burdur 1989-92 R. Duru
2005
Höyücektepe / Kaymaktepe Balıkesir 1949 İ.K. Kökten
 
Höyüktepe Kütahya 2014-16 Kütahya Müz. 2015
Hüsamlar Köyü Muğla 2014, 2016, 2018 Milas Müz., Milas Müz., Milas Müz.
Hüsrev Paşa Külliyesi Van 1996-98 A. Uluçam-Van Müz.
 
Hydae / Damlıboğaz Muğla 2000 A. Diler
 
Hyllarima Muğla 2002-05 E. Varinlioğlu
 
Ikonion Konya 1941 R.O. Arık, M. Akok
 
Ilgardere Diademi Çanakkale 2000 Çanakkale Müz.
 
Ilıpınar Bursa 1987-01 J.J. Roodenberg
1995...
Ilısu Höyüğü Mardin 2009- T. Ökse-Mardin Müz.
Işıkdere Mevkii Muğla 2018 Milas Müz.
İasos Muğla 1960-72, 1973-84, 1985-10, 2011-13, 2016-17, 2018- D. Levi, C. Laviosa, F. Berti, M. Spanu, Milas Müz., A. Baldıran
İç Kale Sinop 2012, 2016- Sinop Müz., Sinop Müz.
İDÇ Liman Kurtarma Kazısı İzmir 2006-07 İzmir Müz.
İdealtepe İstanbul 2015- İst. Ark. Müz.
İdyros Antalya 2016- Antalya Müz.
İkiz Höyük Malatya 1989 U. Esin-S. Harmankaya
 
İkizin Mağarası Kahramanmaraş 1960-61 İ.K. Kökten
 
İkiztepe Samsun 1974-80, 1981- U.B. Alkım, Ö. Bilgi
1983, 2003
İlbadı Mezarlığı Denizli 2008- K. Pektaş-Denizli Müz.
İmamoğlu Höyük Malatya 1980-87 E. Uzunoğlu
 
İmikuşağı Elazığ 1981-86 V. Sevin
1995
İnandık Çankırı 1966-67 U.B. Alkım
1988 
İnarası Mağarası Burdur 2016 Burdur Müz.
İnboğazı Mağaraları Balıkesir 1949 İ.K. Kökten
 
İnceğiz Tonozlu Mezarı Denizli 2012 Denizli Müz.
İncili / Büyük Mağara Hatay 1970-71, 1973 E.Y. Bostancı
 
İnegöl 1 / Cumatepe Bursa 1999 Bursa Müz.
İnkaya Mağarası Çanakkale 2017- Çanakkale Müz.
İnler Dağı Mevkii Eski Tunç Çağı Mezarlığı Kayseri 2014-15 Kayseri Müz.
İnönü Mağaraları Eskişehir 1939 Ş.A. Kansu
 
İnönü Mağarası Zonguldak 2017- Kdz. Ereğli Müz.
İshakpaşa Sarayı Ağrı 2007- Erzurum Müz.
İssos Hatay 2006-08, 2012- Hatay Müz., Hatay Müz.
İyilik Kayası Nekropolü Muğla 2000 Marmaris Muz.
 
İzmir Merkez Agora Örenyeri İzmir 1932-41, 1996 F. Miltner-S. Kantar, Y. Gül
 
İzmir Roma Hamamı İzmir 2015-16 Ödemiş Müz.
İzmit Nekropolü İzmit 1991-92 İzmit Müz.
 
İznik Çini Fırınları Bursa 1981-93, 1994-07, 2008- O. Aslanapa, A. Altun, B. Demirsar Arlı
1989 
İznik Gölü Bazilikası Bursa 2015- İznik Müz.
İznik Tiyatrosu Bursa 1980-08, 2012-17, 2018- B. Yalman, İznik Müz., A.E. Meriç
 
Juliopolis Nekropolü Ankara 1991, 2009- Ank. Ana. Med. Müz.
Kabalar Kurtarma Kazısı (Aphrodisias) Aydın 1989, 1992 Aphrodisias Müz.
 
Kadıoğlu Köyü Zonguldak 2008- Karadeniz Ereğli Müz.
Kadıkalesi Aydın 2001, 2002- Aydın Müz.-Z. Mercangöz, Z. Mercangöz
 
Kadyanda Muğla 1992 Fethiye Müz.
 
Kaklık Mevkii Afyonkarahisar 1983-84 Afyonkarahisar Müz.
 
Kalabak Mevkii İzmir 2013 İzmir Müz.
Kalaycık Elazığ 1971 İ.K. Kökten
 
Kale Elazığ 1970 İ.K. Kökten
 
Kale Höyük Kırşehir 2012- Kırşehir Müz.
Kalecik Elazığ 1965-75 J.R. Whallon-H.T. Wright
 
Kalecik Van 1938-39, 2004- K. Lake-S. Lake, R. Çavuşoğlu-Van Müz.
 
Kalecik / Kalaycıktepe Tunceli 1968-71 Ü. Serdaroğlu
 
Kaleciktepe Erzincan 1993, 2000 H. Özkorucuklu, H. Özkorucuklu
 
Kaledoruğu / Kavak Samsun 1941-42 İ.K. Kökten-T. Özgüç
 
Kalehöyük Gaziantep 2003-04 F. Kulakoğlu-Gaziantep Müz.
 
Kaleköy Elazığ 1979-81 T. Bakır
 
Kalenderhane İstanbul 1966-78 D. Kuban-C. Striker
1997
Kaletepe Deresi 3 Niğde 2001-07 Niğde Müz.-N. Balkan-Atlı
Kaletepe ve Kaleburnu Mevkii Isparta 2012 Isparta Müz.
Kalfaköy Sulucadere Mevkii Aydın 1999 Aydın Müz.
 
Kalınkaya Çorum 1971-74 R. Temizer-M. Akok
 
Kaman Kalehöyük Kırşehir 1986- S. Omura
1992...
Kanal Mağarası Hatay 1966-67, 1969 E.Y. Bostancı
 
Kanatpınar / Devret Höyük Amasya 2013- A. Türker
Kanlıgeçit Kırklareli 1994-99, 2004- M. Özdoğan-H. Parzinger, M. Özdoğan
2012  
Kanlıtaş Höyük Eskişehir 2014- A.U. Türkcan
Kapalıin Isparta 1944, 1951-52 Ş.A. Kansu, M. Şenyürek
 
Karaağaçtepe Çanakkale 1882, 1921-23 H. Schliemann, R. Demangel
 
Karaburun Antalya 1969-74 M.J. Mellink
 
Karacahisar Kalesi Eskişehir 2001-06, 2011- E. Parman, E. Altınsapan
 
Karacahöyük Mevkii Roma Nekropolü Denizli 1998 S. Yılmaz, C. Şimşek, Ş. Kök
 
Karadiğin Köyü Akalan Tümülüsü Kütahya 1997 Kütahya Müz.
 
Karadiğin Köyü Koru Tümülüsleri Kütahya 2001 Kütahya Müz.
Karadut Mevkii Adıyaman 1984 G.M. Schwartz
 
Karagündüz Van 1959, 1994-96 A. Erzen, V. Sevin
1996
Karahasan Höyüğü Gaziantep ? L. Woolley
 
Karahisar Höyüğü (Tavas) Denizli 1985 K. Erim
 
Karahöyük Kahramanmaraş 1947, 2013- T. Özgüç, Kahramanmaraş Müz.
1949
Karahöyük 1 Konya 1953-92, 2006 S. Alp, A.S. Güneri
1994
Karain Mağarası Antalya 1946-72, 1985-14, 2015- İ.K. Kökten, I. Yalçınkaya, H. Taşkıran
1989
Karakoç Tümülüsü Kırklareli 1963 N. Fıratlı
 
Karalar Ankara 1933 R.O. Arık
 
Karaoğlan Höyüğü Ankara 1938-41 R.O. Arık
 
Karaoğlan Mevkii / Karaoğlan Höyüğü Afyonkarahisar 1987, 1990 Afyonkarahisar Müz., T. Efe-Afyonkarahisar Müz.
 
Karapınar Yeraltı Şehirleri Konya 1999-01 Konya Ereğli Müz.
Karasakaltekke Eskişehir 1990 Eskişehir Müz.
 
Karataş Kaya Sığınağı Elazığ 1969-72 İ.K. Kökten
 
Karataş Semayük Antalya 1963-74 M.J. Mellink
1978, 1992, 1994
Karatepe Osmaniye 1947-51, 1952-58, 1987- Th. Bossert-B. Alkım-H. Çambel, H. Çambel
2003
Karayavşan Ankara 1965 R. Temizer
 
Karaz Erzurum 1942, 1944 H.Z. Koşay
 
Karkamış Gaziantep 1878-81, 1911-12, 1914, 1919-20, 2011- P. Henderson, D.G. Hogart-R.C.Thompson-L. Woolley, L. Woolley, N. Marchetti
1914...
Karlık Mozayiği Adana 2015 Adana Müz.
Karnıyarıktepe Manisa 1964-66 G.M.A. Hanfmann
 
Karyalı Prenses Kurtarma Kazısı Muğla 1989-92 Bodrum Sualtı Müz.
 
Kastabala Osmaniye 2009- T.H. Zeyrek
2018
Kaunos Muğla 1966-89, 1991- B. Öğün, C. Işık
1994, 2001, 2015
Kavlaktepe Yeraltı Şehri Niğde 1990-91 Niğde Müz.
 
Kavuklukaya Bilecik 2002 M. Özcan
Kavuşan Höyük Diyarbakır 2001-09 Diyarbakır Müz.-G. Kozbe
 
Kayabaşı Köyü Mozaik (Polatlı) Ankara 1989, 1999 Ank. Ana. Med. Müz.
 
Kayağıl Tümülüsü Uşak 1992 Uşak Müz.
 
Kayalı Mozaikleri Osmaniye 2015 Osmaniye Müz.
Kayalıdere Muş 1965, 2018 S. Lloyd-A. Gurney, Ahlat Müz.
 
Kayalıpınar Sivas 2007-09, 2012-13, 2014- Sivas Müz.-A. Müller Karpe, Sivas Müz., V. Müller-Karpe
 
Kayapınar Tokat 1949, 1952 R. Temizer
 
Kaymakçı Manisa 2014- C.H. Roosvelt
Kazane Höyük Şanlıurfa 1992-95 P. Wattenmaker
 
Kazanlı Mersin 1937 Neilson Araştırma Ekibi
 
Keçe Mağarası Kahramanmaraş 2015- Kahramanmaraş Müz.
Keçiçayırı Höyük Eskişehir 2007-09 Eskişehir Müz.-T. Efe
 
Kedrai Muğla 2013- Muğla Müz.
Kef Kalesi Bitlis 1964-65 E. Bilgiç-B. Öğün
 
Kekova Adası Antalya 2018- Demre Müz.
Kelenderis Mersin 1987- L. Zoroğlu
 
Kemah Kalesi Erzincan 2011- H. Yurttaş
Kemerkaya Yedikapılar Kaya ve Yeraltı Yerleşimi Afyonkarahisar 1997-01 Afyonkarahisar Müz.
 
Kenan Tepe Diyarbakır 2000-08 B.J. Parker
 
Kendale Hecale Diyarbakır 2018 Diyarbakır Müz.
Kerkenes Dağ Yozgat 1928, 1993-11, 2012-14, 2015- E. Schmidt, G.D.Summers, Yozgat Müz., S.A. Branting
2008 
Kerküşti Mardin 1981, 2005-07 Mardin Müz., Mardin Müz.-A.E. Özdoğan
Kestel İzmir 1979-80 Efes Müz.
 
Kestel / Sarıtuzla Madeni Niğde 1987-94 A. Yener
 
Keykubadiye Sarayı Kayseri 1964, 1980, 2014, 2015- O. Aslanapa, O, Arık-R. Arık, Kayseri Müz.-A. Baş, A. Baş
Kınık Niğde 2011- L. d'Alfonso
Kınık Kastamonu 1994-97, 2002-06 A. Çınaroğlu-E. Genç
 
Kıranardı Mevkii Isparta 2014 Yalvaç Müz.
Kıranharman O Tümülüsü Ankara 1999 Ank. Ana. Med. Müz.
 
Kıranharman A Tümülüsü Ankara 1990 Ank. Ana. Med. Müz.
 
Kıranharman B Tümülüsü Ankara 1990 Ank. Ana. Med. Müz.
 
Kırışkal Gaziantep 1967, 1970 U.B. Alkım
 
Kırklareli A, B ve C Tümülüsleri Kırklareli 1936-40 A.M. Mansel
 
Kırklareli Höyük Kırklareli 1993- M. Özdoğan
 
Kız Kalesi Muş 2014 Ahlat Müz.
Kızılbel Antalya 1969-74 M.J. Mellink
1998
Kızılburun İzmir 2005- D. Hamilton, D.N. Carlson
 
Kızılin Antalya ?, 2017 K. Kökten, Antalya Müz.
 
Kızılkoyun ve Kale Eteği Nekropolü Şanlıurfa 2016 Şanlıurfa Müz.
Kızkalesi / Korykos Mersin 2001, 2008- Mersin Müz.
 
Kızlar Sarayı ve Harşena Kalesi Amasya 1999, 2007-08, 2009- Amasya Müz., E.E. Naza Dönmez
 
Kızlarkayası A Tümülüsü Ankara 1989 Ank. Ana. Med. Müz.
 
Kızöldün Tümülüsü Çanakkale 1994 N.N. Sevinç
 
Kibyra Burdur 1987-89, 2006-08, 2009, 2010- S. Başer, F. Işık-H. İşkan, Burdur Müz.-S. Özüdoğru, S. Özüdoğru
 
Kilise Düzü Elazığ 1970 İ.K. Kökten
 
Kilise Tepe / Maltepe Mersin 1994- M.P.C. Jackson-J.N. Postgate
2007 
Kilisetepe Çanakkale 2010- G. Sazcı
Kilistra Konya 1998-01 Konya Müz.
 
Kinet Höyük Hatay 1992- M.H. Gates
 
Kiraz / Yağlar ve Arkacılar Tümülüsleri İzmir 2014 Ödemiş Müz.
Klaros İzmir 1907, 1913, 1950-61, 1988-00, 2001- Th. Makridi Bey-C. Picard, L. Robert, J. de la Geniere, N. Şahin
 
Klazomenai İzmir 1921-22, 1979-06, 2008- G. Oikonomos, G. Bakır, Y. Ersoy
 
Knidos Muğla 1857-58, 1967-73, 1988-05, 2012-13, 2014- C. Newton, I.C. Love, R. Özgan, Marmaris Müz., E. Doksanaltı
2013  
Kocamutaftepe Manisa 1962 G.M.A. Hanfmann
 
Koçumbeli Ankara 1964-65, 1966 B. Tezcan, S. Buluç
 
Kolophon İzmir 1922, 2000 C. Piccard-L. Robert, İzmir Müz.
 
Konstantin ve Helena Kilisesi Niğde 1998-01 M.S. Pekak
 
Koranza Muğla 1993-98 A. Tırpan-B. Söğüt
 
Kortik Tepe Diyarbakır 2000- V. Özkaya-Diyarbakır Müz.
 
Korucak Mozaikli Alan ve Kaya Mezarı Gaziantep 2014 Gaziantep Müz.
Korucuk Denizli 2013 Denizli Müz.
Korucutepe Elazığ 1968-72, 1973-75 M. van Loon, H. Ertem
1975, 1988, 1996
Kömürcü / Kaletepe Niğde 1997-01 Niğde Müz.-N. Balkan-Atlı
 
Körpınar Yamaç Yerleşmesi Erzurum 2016 Erzurum Müz.
Körtepe Elazığ 1972-74 H. Hauptmann
 
Köşk Höyük Niğde 1981-92, 1996- U. Silistireli, Niğde Müz.-A. Öztan
 
Köşkerbaba / Gökçerbaba Malatya 1978-85 Ö. Bilgi
 
Kötü Hamam Ankara 2012- Ank. Ana. Med. Müz.
Kremna Burdur 1970-71, 1985-87 J. İnan-S. Mitchell, J. İnan
 
Kubad-abad Konya 1965-66, 1980-17, 2018- K. Otto-Dorn, R. Arık, M. Çeken
 
Kumartepe Şanlıurfa 1983 J.J. Roodenberg, L. Morfoe
 
Kumtepe Çanakkale 1934 J. Sperling-H.Z. Koşay
 
Kurban Höyük Şanlıurfa 1980-84 L. Morfoe
1990
Kurbanağa Mağarası Kars 1969 İ.K. Kökten
 
Kuriki Höyük 1-2 Batman 2009- E. Genç-Mardin Müz.
Kuruçay Burdur 1978-88 R. Duru
1994, 1996
Kurul Kalesi Ordu 2010- Ordu Müz.
Kurutlu Kırşehir 2015- A.C. Erkman
Kusura Afyonkarahisar 1935, 1936-38 E.W. Gardner, W. Lamb
1938
Kuşaklı / Uşaklı Yozgat 2012-14, 2015- Yozgat Müz., S. Mazzoni
Kuşaklı Tepe / Sarissa Sivas 1993-04 A. Müller-Karpe
 1997-10
Kuşsaray Çorum 1966 H.Z. Koşay
 
Küçük Geçit Yerleşmesi Erzurum 2016 Erzurum Müz.
Küçük Höyük ve Mezarlığı Bilecik 1983-84 G. Gürkan-J. Seeher
 
Küçük Yamanlar İzmir 1971 M. Baran
 
Küçüktepe Aydın 2014- Aydın Müz.
Küçükyalı Arkeoloji Parkı İstanbul 2008- A. Ricci-İst. Ark. Müz.
Külhöyük Ankara 1992-93, 1995, 1998, 2001, 2008- Ank. Ana. Med. Müz.
 
Küllünün İni Elazığ 1969-71 İ.K. Kökten
 
Küllüoba Eskişehir 1996- T. Efe
 
Kültepe / Karahöyük Kayseri 1893-94, 1906, 1925, 1948-62, 1963-75, 1977-95, 2004-05, 2006- E. Chantre-H. Winckler, H. Winckler, B. Hrozny, T.-N. Özgüç, T. Özgüç-M. Akok, T. Özgüç-K. Emre, T. Özgüç, F. Kulakoğlu
1948...
Kyaneai Antalya 1998- F. Kolb
1999
Kyme İzmir 1881-85, 1908, 1925, 1965, 1979-81, 1982-83, 1985-07, 2008- S. Reinarch, Th. Makridi Bey, P. Salas, E. Akurgal, H.T. Uçankuş, V. İdil-O. Bingöl, S. Lagona, A. La Marca
 
Kyzikos Balıkesir 1952, 1989-96, 2003, 2006- E. Akurgal, A. Yaylalı, Bandırma Müz., N. Koçhan
 
Labraunda Muğla 1948-50, 1951-59, 1960-61, 1988-93, 2002-03, 2004-12, 2014- A. Persson, G. Säflund, A. Westholm, P. Hellström-L. Karlsson, L. Karlsson, O.C. Henry
1955...
Lagina Muğla 1891-93, 1967-70, 1993-11, 2017- O. Hamdi Bey, Y. Boysal, A. Tırpan, B. Söğüt
 
Lalapaşa Arpalık Dolmeni Edirne 1994-95 M. Akman
 
Lalapaşa Demirköy Tümülüsü Edirne 2013 Edirne Müz.
Laodikeia Denizli 1961-63, 1992, 2002- J. des Gagniers, H. Yıldız, C. Şimşek
 2007...
Lapseki Çanakkale 1996 Çanakkale Müz.
 
Lara-Fener Mahallesi Antalya 2007 Antalya Müz.
Larisa İzmir 1902, 1932-34 J. Böhlau, K. Schefold, F. Milter
1940, 1942 
Lebedos İzmir 1984-? N. Tuna
 
Letoon Muğla 1950-79, 1980-08, 2009-11, 2012- H. Mentzger, C. le Roy, D. Laroche, L. Cavalier, S. Atik Korkmaz
 
Levzin Höyük Adıyaman 1991-92 Adıyaman Müz.
 
Leylit / Şahinönü Höyüğü Kilis 1983-84 E. Özgen
 
Lidar Höyük Şanlıurfa 1979-87 H. Hauptmann
 
Liman Tepe İzmir 1979-83, 1992- G. Bakır-Ç. Anlağan, H. Erkanal
 
Limyra Antalya 1969-01, 2002-07, 2008- J. Borchhardt, T. Marksteiner, M. Seyer
1999...
Lüleburgaz Höyüğü Kırklareli 1936-37 A.M. Mansel
 
Lyrboton Come Antalya 2015- Antalya Müz.
Magarsus Adana 2013- Adana Müz.
Magnesia ad Maeandrum Aydın 1891-93, 1904-5, 1984- C. Humann, C. Watzinger, O. Bingöl
2005 
Magnum Palatium-Büyük Saray İstanbul 1997- İst. Ark. Müz.
 
Mağaracık E Mağarası Kars 1942 İ.K. Kökten
 
Mahmatlar Amasya 1949 H.Z. Koşay-M. Akok
 
Makedonya Kulesi Edirne 2002-03 Edirne Müz.
Malos Antik Kenti Isparta 1996 Isparta Müz.
 
Maltepe Ankara 2009 Ank. Ana. Med. Müz.
Maltepe / Kılhıdık Sivas 1947 T. Özgüç
 
Maltepe Nekropolü (Çatalca-İnceğiz Köyü) İstanbul 1992-95 İst. Ark. Müz.
 
Mamaderesi Tümülüsü Ankara 1988 Ank. Ana. Med. Müz.
 
Marmara Ereğlisi Batı Nekropolü Tekirdağ 1999 Tekirdağ Müz.
 
Marmara Ereğlisi Kaya Mezarları Tekirdağ 1997 Tekirdağ Müz.
 
Marmaray ve Metro Kazıları İstanbul 2004- İst. Ark. Müz.
2007
Maşat Höyük Tokat 1945, 1973-83 E. Akurgal-T. Özgüç-N. Özgüç-Y. Boysal, T. Özgüç
1978...
Maşattepe Tümülüsü Malatya 1989 Malatya Müz.
 
Melekli Igdir 1914, 1966 P.F. Petrov, N.Bakan-Atlı
 
Melik Mahmud Gazi Hangahı (Darphane) Aksaray 1994-01, 2002, 2007 B. Deniz, R.E. Gültekin, B. Deniz
 
Menekşe Çatağı Tekirdağ 1993-08 Tekirdağ Müz.-A.E. Özdoğan
 
Mengefe Muğla 2007, 2018 A. Tırpan, Milas Müz.
Menteşe / Yenişehir Bursa 1995-00 J.J. Roodenberg
 
Mercimektepe Yozgat 1975, 1986-87, 1991-94 L. Zoroğlu, Yozgat Müz.
 
Merdivenli Mağara Hatay 1956-57 M. Şenyürek-E.Y. Bostancı
 
Merzifon Aktarla (Nureni) Lahdi Amasya 1994-97 Amasya Müz.
 
Metropolis İzmir 1989-06, 2007- R. Meriç, S. Aybek
 2003, 2009, 2010, 2013
Mevlana Müzesi Semahane Bölümü Konya 1997 Mevlana Müz.
 
Meydancık Kalesi Mersin 1980-89 A. Davasne
 
Mezar 1 ve 2 Manisa 1995 A.İ. Bilgin-M. Önder-R. Dinç
 
Mezraa Höyük Şanlıurfa 2000-02, 2006- D. Yalçıklı-V.M. Tekinalp, D. Yalçıklı
 
Mezraa Teleilat Şanlıurfa 1999- M. Özdoğan
 
Milas Ahmet Çavuş Mahallesi Muğla 1997 Milas Müz.
 
Milas Hayıtlı Mahallesi Muğla 1992, 2005 Milas Müz.
 
Milas İsmetpaşa Mahallesi Muğla 2005 Milas Müz.
Milas Sanayi Sitesi Muğla 1995 Milas Müz.
 
Milas Şevketiye Mahallesi Muğla 1993 Milas Müz.
 
Milet Aydın 1873, 1899-09, 1937-38, 1950-70, 1971-80, 1985-12, 2013-16, 2017- O. Rayet, T. Wiegand, C. Weickert, G. Kleiner, W.M. Wiener, V. von Graeve-W.M. Wiener-R.Senff, P. Niewöhner, C. Berns
1906...
Milet Nekropolü Aydın 1901-06, 1906-07, 1977, 2012-13 A. von Salis-C. Watzinger, T. Wiegand, A.U. Kossatz, Aydın Müz.
Miletopolis Bursa 2006-08 Bursa Müz.
Misis Adana 2012- Adana Müz.
Mor Yakup Mardin 2008- Mardin Müz.
Murat Höyük Bingöl 2018 Elazığ Müz.
Musaca Tümülüsü Manisa 2018 Manisa Müz.
Musular Aksaray 1996-04 M. Özbaşaran
 
Müsgebi Muğla 1963-65 Y. Boysal
 
Müslümantepe Diyarbakır 2000-02, 2005- Diyarbakır Müz.-E. Ay
 
Mylasa Hellenistik Mezar Odası Eskişehir 1947 A. Akarca
 
Myndos Muğla 2005-06, 2009- M. Şahin
 
Myra ve Andriake Limanı Antalya 2009-12, 2013, 2014-15, 2016- N. Çevik, Antalya Müz., N. Öztürk, N. Çevik
Myrina İzmir 1880-85, 1908 E. Pottier-S. Reinarch, Th. Makridy
 
Myus Aydın 1908, 1964, 1966 T. Wiegand, H. Weber
 
Nacarlı Adana ? Tarsus Amerikan Araştırmaları
 
Nagidos Mersin 1998-02 S. Durugönül
 2007
Naip Tümülüsü Tekirdağ 1984-85 Tekirdağ Müz.
2004
Namazgah İzmir 1934-? Izmir Müz.
 
Neandreia Çanakkale 1972-73 A. Akarca
1977
Nemrud Dağı Adıyaman 1950-70, 1970 -90 K. Dörner-T. Goell, T. Goell
1957
Neonteikhos İzmir 2018 İzmir Müz.
Nevali Çori Şanlıurfa 1983-91 H. Hauptmann-Şanlıurfa Müz.
Nif Dağı İzmir 2006- E.T. Tulunay
Niğde-Tepebağları Niğde 1972 N. Özgüç
 
Nikomedia Kocaeli 2006 A.Ç. Ross
Norşuntepe Elazığ 1968-75 H. Hauptmann
1996
Notion İzmir 1904, 1907, 1921-22, 1925, 1985-88, 1992- Th. Makridi Bey, Th. Makridi Bey, R. Demangel-A. Laumonier, E. Atalay, Efes Müz.
 
Nusaybin Höyüğü Mardin 2006 G. Kozbe
Nysa Aydın 1985-10, 2013-16, 2017- V. İdil, Aydın Müz., H. Öztaner
 
ODTÜ Büyük, 1. ve 2. Tümülüsler Ankara 1967 S. Buluç
 
Oklukbalı Höyük Eskişehir 2007 O. Alp
 
Olba Mersin 2010- E. Erten
Oluklu Çunur Köyü Mozaikli Alan Osmaniye 2015 Osmaniye Müz.
Oluz Höyük Amasya 2007- Ş. Dönmez
2017 
Olympos Antalya 1990- Y.O. Uçkan
 2017
Olympos Mezar Odası Antalya 1990 Antalya Müz.
 
Orman Fidanlığı Eskişehir 1992-94 T. Efe
2001 
Ortaköy / Silivri Tekirdağ 1948 R. Duyuran
 
Ortaköy / Şapinuwa Çorum 1990- A. Süel
 
Orthosia / Orthasia Aydın 1995-99 Aydın Müz.-P. Debord
 
Ovabayındır Balıkesir 1956 E. Akurgal
 
Ovaören Nevşehir 2007- Y. Şenyurt
 
Oylum Höyük Kilis 1985-89, 1990-12, 2013- E. Özgen-Gaziantep Müz., E. Özgen, A. Engin
 
Oymaağaç Samsun 2007- R. Czichon
 
Öğlenarası Vadisi Bilecik 1998-99 Eskişehir Müz.
 
Öküzini Mağarası Antalya 1956, 1990-99 İ.K. Kökten, I. Yalçınkaya
 
Özlüce Yeraltı Şehri Nevşehir 1991 Nevşehir Müz.
 
Pabuç Burnu Batığı Muğla 2002 E. Greene-G.F. Bass
Pağnik Öreni Elazığ 1967-75 R.P. Harper
 
Pamphylia Seleukeia'sı Antalya 1972-79 J. İnan
1998 
Panaztepe İzmir 1985- A. Erkanal-H. Erkanal, A. Erkanal Öktü
 1999. 2018
Pancar Tümülüsü İzmir 1991 Efes Müz.
 
Panionion Aydın 2005- Aydın Müz.-H. Lohmann
 
Parion Çanakkale 2004, 2005-14, 2015- Çanakkale Müz., C. Başaran, V. Keleş
2013, 2015
Parnassos - Kilise Ankara 2010 Ank. Ana. Med. Müz.
Pasinler Kalesi Erzurum 2001 A. Ceylan-Erzurum Müz.
 
Paşalar Bursa 1969-70, 1983- H. Tobien, B. Alpagut
Patara Antalya 1989-08, 2009- F. Işık, H. İşkan Işık
2006... 
Patara Oygu Mezarlar Antalya 1996 Antalya Müz.
 
Patnos Ağrı 1960-63 K. Balkan-R. Temizer
 
Pazardere Köyü Edirne 2007 Ş. Yıldırım-Edirne Müz.
Pazarlı Çorum 1936-39 H.Z. Koşay-R.O. Arık
 1941
Pedasa Muğla 2007- A. Diler
 
Pendik-Temenye İstanbul 1961, 1981, 1992 Ş.A. Kansu, S. Harmankaya, İst. Ark. Müz.
 
Pergamon İzmir 1878-86, 1900-13, 1927-36, 1957-72, 1973-79, 1980-05, 2006- C. Human-A. Conze-R. Bohn, W. Dörpfeld-H. Hepding-P. Schatzmann, Th. Wiegand, E. Boehringer, W. Radt, F. Pirson
1885...
Perge Antalya 1946, 1953, 1970, 1975-89, 1990-11, 2012- A.M. Mansel, J. İnan, H. Abbasoğlu, Antalya Müz.
1949, 1989, 2004, 2017
Perge Nekropolü Antalya 1997 Antalya Müz.
 
Perinthos Tekirdağ 1980-81, 1992-95, 2006- N. Asgari, Tekirdağ Müz., S. Westphale
 
Perinthos Kaya Mezarları Tekirdağ 1998 Tekirdağ Müz.
 
Pessinus Eskişehir 1967-79, 1980-94, 1995-08, 2009-14, 2017- P. Lambrecht, J.D. Wealkens, J. Devreker, G. Tsetskhladze, Eskişehir Müz.
1984
Phaselis Antalya 1980, 1981-84, 1991-00, 2017- Antalya Müz., C. Bayburtluoğlu, Antalya Müz., Antalya Müz.
 
Philomenion Aksehir 1997 Akşehir Müz.
 
Phokaia İzmir 1913-20, 1951-74, 1989-92, 1993- F. Sartiaux, E. Akurgal, İzmir Müz., Ö. Özyiğit
2017 
Pirun / Pirin / Perre Adıyaman 2001- Adıyaman Müz.
Pılır Höyük Sivas 1944 İ.K. Kökten
 
Pınarbaşı Karaman 1994-95, 2003- T. Watkins, D. Baird
 
Pınarbaşı-Bor Niğde 1982 U. Silistireli
 
Pınarhisar İslambey A Tümülüsü Kırklareli 1992 Kırklareli Müz.
 
Pınarkent Nekropol Alanı Denizli 2011 Denizli Müz.
Pirot Höyük Malatya 1978-83 Ö. Karaca
 
Pisidia Antiokheiası Isparta 1924, 1987-03, 2004-05, 2007, 2008- D.M. Robinson, Yalvaç Müz., V. Ruggieri, Yalvaç Müz., M. Özhanlı
 
Pitane / Çandarlı İzmir 1890, 1959-65 O. Hamdi Bey, E. Akurgal
 
Polatlı Ankara 1949 S. Lloyd-N. Gökçe
 
Polyuktos İstanbul 1953 R. Duyuran
Pompeiopolis / Zımbıllı Tepe Kastamonu 1984, 1993, 2006-11, 2012- Kastamonu Müz., Kastamonu Müz., L. Summerer, Kastamonu Müz.
 
Porsuk / Zeive Tepe Niğde 1969-01, 2004-15, 2017- O. Pelon, D.P. Beyer, C. Barat
 
Priene Aydın 1895, 1898, 1960-?, 1992-00, 2001-13, 2014--17, 2018- K. Humann, T. Wiegand, R. Naumann, W. Raeck-W. Koenigs, W. Raeck, Milet Müz., H. Mert
1904... 
Proconnesus Çanakkale 1979-04 İst. Ark. Müz.
 
Prusias ad Hypium Düzce 2013- Düzce Konuralp Müz. 2016
Pulur Erzurum 1960 H.Z. Koşay-H. Vary
1964
Pulur / Sakyol Tunceli 1968-71 H.Z. Koşay
1976 
Reşadiye Muğla 1986-92 N. Tuna
 
Reyhanlı-Esentepe Kaya Mezarları Hatay 1989 Ayasofya Müz.-Hatay Müz.
 
Rhegion İstanbul 1940-41 A.M. Mansel, A. Ogan
 
Rhodiapolis Antalya 2006-08, 2009-13, 2015- N. Çevik, İ. Kızgut, Antalya Müz.
 
Sabuniye Höyüğü Hatay 2008- H. Pamir
Sagalassos Burdur 1972-74, 1989-13, 2014- R. Fleischer, M. Waelkens, J. Poblome
 1993...
Sakçagözü Mağarası Gaziantep 1907-12, 1949-52 J. Garstang, J. Waechter-S. Göğüş-V.S. Williams
 
Salat Camii Yanı Diyarbakır 2004-09 Diyarbakır Müz.-Y. Miyake
 
Salat Tepe Diyarbakır 2000-02, 2005- Diyarbakır Müz.-T. Ökse
 
Samandağı Mağracık Köyü Hatay 1956-57 M. Şenyürek, E.Y. Bostancı
 
Samsat Adıyaman 1964, 1967, 1978-88 T. Goell, T. Goell, N. Özgüç
2009 
Sandıklı Maltepe Tümülüsü Afyonkarahisar 1991 Afyonkarahisar Müz.
 
Sardis Manisa 1910-14, 1958-76, 1977-07, 2008- H.C. Butler, G.M.A. Hanfmann, C.H. Greenewalt, N. Cahill
1916... 
Sarıçam Üççamlar Mozayiği Adana 2015 Adana Müz.
Sarıket Mezarlığı (Demircihöyük) Bilecik 1937, 1975-78, 1990-91 K. Bittel, M. Korfmann, J. Seeher
 2000
Sarılar 2 no'lu Tümülüsü Nevşehir 1994 Nevşehir Müz.
 
Satala Gümüşhane 2017- Gümüşhane Müz.
Sarıkaya Roma Hamamı Yozgat 1932, 2010, 2013 R. Haines, Yozgat Müz., Yozgat Müz.
Sarıyar / Sarıyer Ankara 1953 İ.K. Kökten
 
Sebaste Uşak 1965 N. Fıratlı
 
Sebastopolis Tokat 1987-90, 2010- Tokat Müz., Tokat Müz.
 
Selçikler Uşak 1966-67 U. Esin
 
Selçikler Tümülüsleri Uşak 1966 N. Fıratlı
 
Selçuk İzmir 1996 Efes Müz.
 
Seleukia Mersin 1979-84, 2008- N. Avcı-Ç. Topçu, Silifke Müz.
 
Seleukia Sidera Isparta 1993, 2017- Isparta Müz.
Selimiye Batığı Muğla 1997-98 F.M. Hocker
 
Selinus Antalya 2003, 2008- Alanya Müz., A. Hoffmann-Alanya Müz.
Selmanlı Tümülüsü Kastamonu 2012 Kastamonu Müz.
Senirce Isparta 1911 H.A. Ormerod
 
Serçe Limanı Antalya 1977-79 G.F. Bass
1977
Seydiler Tümülüsü Denizli 2003 Denizli Müz.
Seyitgazi Mozaik Eskişehir 1997 Eskisehir Müz.
 
Seyitömer Höyük Kütahya 1989, 1990-95, 2006-14 Eskişehir Müz., Afyonkarahisar Müz., N. Bilgen
2015 
Sızma Höyük Konya 1924 D.M. Robinson
 
Side Antalya 1947-67, 1974-90, 1991-08, 2009- A.M. Mansel, J. İnan-Ü. İzmirligil, Ü. İzmirligil, H. Alanyalı
1947, 1948, 1963, 1978
Sigeion Çanakkale 2008- T. Schaefer
Silifke Kalesi Mersin 2011- A. Boran
Sille ve Nekropolü Konya 2012 Konya Müz.
Sinanlı Köyü Höyüğü Kırklareli 1936 A.M. Mansel
 
Sirkeli Höyük Adana 1936, 1992-96, 1997, 2006- J. Garstang, B. Hrouda, H. Ehringhaus, M. Novak
 
Sivas Şifaiyesi Sivas 1937-38 S. Çetintaş
 
Skepsiz Çanakkale 1993, 1995 Çanakkale Müz., C. Başaran-Çanakkale Müz.
 
Smyrna / Agora İzmir 1996, 2006- İzmir Müz., A. Ersoy
Smyrna / Bayraklı İzmir 1948-51, 1966-92, 1993-12, 2014- J.M. Cook-J. Brock-E. Akurgal, E. Akurgal, M. Akurgal, C. Tanrıver
 
Sobessos Nevşehir 2002- Nevşehir Müz.
Sofular Nevşehir 2014, 2015- Nevşehir Müz., O. Başoğlu
Soğmatar Şanlıurfa 2016- Şanlıurfa Müz.
Sos Höyük Erzurum 1994-00 A. Sagona
 
Söğüt Tarlası 1 ve 2 Şanlıurfa 1964 B. Howe
 
Stratonikeia Muğla 1977-97, 2003-07, 2008- Y. Boysal, Ç. Şahin, B. Söğüt
2015...
Su Gözü Mozaiği Adana 2015 Adana Müz.
Suberde / Görüklük Tepe Konya 1964-65 J. Bordaz
 
Sulucakara / Hacıbektaş Höyüğü Nevşehir 1967-77 K. Balkan, O. Sümer
 
Suluin Mağarası Antalya 2007-14 H. Taşkıran
 
Sumaki Höyük Batman 2008-14 Batman Müz.-A.E. Özdoğan
Surtepe Şanlıurfa 2000- Şanlıurfa Müz.-J.G. Fuensanta
 
Syedra Antalya 1994-98 Alanya Müz.
 
Şahin Kaya Kilisesi Manisa 1992 Manisa Müz.
Şaraga Höyük Gaziantep 1999-03 K. Sertok-F. Kulakoğlu
 
Şaraga İTÇ Mezarlığı Gaziantep 2000 K. Sertok-F. Kulakoğlu
 
Şarhöyük / Dorylaion Eskişehir 1989-04, 2005-12, 2013- M. Darga, T. Sivas, Eskişehir Müz.
 
Şarklı Mağara Gaziantep 1971, 1982 E.Y. Bostancı
 
Şavi Höyük 1 ve 2 Şanlıurfa 2000-01 R. Dittmann
 
Şavşat Kalesi Artvin 2007- O. Aytekin
 
Şehremuz ve Çevresi Adıyaman 1982 I. Yalçınkaya
 
Şehzade Höyük / Turlu Gaziantep 1962 J. Perrot
 
Şekerfuruş Türbesi Konya 1996 Konya Müz.
 
Şemsiyetepe Elazığ 1978-87 M. Darga
 
T1 ve T2 (Kuzey ve Orta Tümülüsler) Manisa 1979 Manisa Müz.
 
Tabae / Kale-i Tavas Denizli 2007-13, 2015- B. Ersoy, Denizli Müz.
 
Tabakhane Hamamı Aydın 1995-96 Aydın Müz.
 
Tabara el Akrad Hatay 1948-49 S. Hood
 
Tapureli Örenyeri Mersin 2001 Mersin Müz.
 
Tarsus Cumhuriyet Alanı Mersin 1994-97 L. Zoroğlu-Tarsus Müz.
Tarsus Roma Hamamı Mersin 2004-06 Tarsus Müz.
Taşkale Mağaraları Karaman 1991 Karaman Müz.
 
Taşkun Kale Elazığ 1970-73 D.H. French
 
Taşkun Mevkii Elazığ 1970-71, 1973 D.H. French
 
Taşlı Geçit Gaziantep 2009- N. Marchetti
Taşlıcabayır Kırklareli 1982 M. Özdoğan
 
Tatar Höyük Şanlıurfa 1979, 1982-84 Ü. Serdaroğlu, A. Mısır-H. Hauptmann
 
Tatarlı Höyük Adana 2006- S. Girginer
Tatarlı Tümülüsü Afyonkarahisar 1969, 1993 H.T. Uçankuş, M. Üyümez
 
Tatika Şırnak 2018 Mardin Müz.-T. Ökse
Tatköy Manastırı Konya 1990 Konya Müz.
 
Tatlarin Kale Kilise II Nevşehir 1997 Nevşehir Müz.
 
Teberikler Mevkii Roma Mezarı Çorum 2007 Çorum Müz.
Tekfur Sarayı ve Çini Fırınları İstanbul 1951-52, 1995-01 F. Dirimtekin, F. Yenişehirlioğlu
 
Tekhöyük Tümülüsü Tekirdağ 1996 Tekirdağ Müz.
 
Tekir Ambarı Mersin 1995-96 Silifke Müz.
 
Tekkeköy-Fındıcak Samsun 1941-42 İ.K. Kökten-T. Özgüç
 
Tektaş Burnu Gemi Batığı İzmir 1999 G.F. Bass
 
Tell Açana / Alalakh Hatay 1937-39, 1946-49, 1978, 2000- L. Woolley, J. Matthers, A. Yener
1955
Tell Dhahab / Altıntepe Hatay 1938 R.J. Braidwood
 
Tell el Cüdeyde Hatay 1935-36 R.J. Braidwood
 
Tell es Şeyh Hatay 1947-48 A. Dönmez
 
Tell Gazene Şanlıurfa 1992- P. Wattenmaker
 
Tell Kurdu Hatay 1996-01, 2002-03 A. Yener, R. Özbal
 
Tell Tayinat Hatay 1935-38, 2004- R.J. Braidwood-Mc Evans, T.P. Harrison
1970
Tenedos Çanakkale 1959, 1969, 1990, 1992-93 E. Ataçeri-S. Ergovan, İ. Akşit, İzmir Müz., Çanakkale Müz.
 
Teos İzmir 1863, 1924-25, 1962-66, 1989-92, 1993, 2010- R.P. Pullan, Y. Bequignon-A. Laumonier, Y. Boysal-B. Öğün, M. Uz, N. Tuna, M. Kadıoğlu
 
Tepebağ Höyük Adana 2013- Adana Müz.
Tepecik Höyük (Çine) Aydın 2004- S. Günel
 
Tepecik Erzurum ? H.Z. Koşay
 
Tepecik / Makaraz Tepe Elazığ 1968-74 U. Esin
 
Tepecik Tümülüsü Aydın 1996 Aydın Müz.
 
Tepecik-Çiftlik Niğde 2000- Niğde Müz.-E. Bıçakçı
 
Tepeköy Höyük Muş 2014- Ahlat Müz.
Tethys Mozayiği Adana 2015 Adana Müz.
Tetikom Erzurum 2003-04 S.Y. Şenyurt
 
Tıkalı Mağara Hatay 1958 M. Şenyürek-E.Y. Bostancı
 
Tilbeşar Gaziantep 1995-00, 2012- C.K. Lecomte-Gaziantep Müz., Gaziantep Müz.
 
Tilbeş Höyük Şanlıurfa 1996-04 J.G. Fuensanta
 
Tilkiburnu Kırklareli 1981 M. Özdoğan
 
Tilkitepe Van 1899, 1937, 1939 W. Belck, E.B. Reilly, K. Lake-S. Lake
 
Tille Adıyaman 1979-90 D.H. French
1993, 2009 , 2016
Tilmen Höyük Gaziantep 1959-64, 1969-72, 2003-07 U.B. Alkım, U.B. Alkım, N. Marchetti
2003, 2013 
Tilvez Şanlıurfa 1998, 2001 J.G. Fuensanta
 
Titriş Höyük Şanlıurfa 1991-98 G. Algaze-Şanlıurfa Müz.
 
Tlos Muğla 1993-08, 2009- H. İşkan, T. Korkut
 
Tokul Köyü Kilisesi Kütahya 2009-11 Kütahya Müz.
Topaklı Nevşehir 1966-76 P. Meriggi, L. Polacco
 
Topkapı Sarayı Hafriyatı İstanbul 1937 A.M. Mansel, A. Ogan
 
Topkapı Sarayı İkinci Avlu İstanbul 1937, 1959 A. Ogan-A.M. Mansel, N. Fıratlı
Toprakkale Van 1879, 1880, 1898-99, 1911-12,1912-16,1938-40, 1959-61, 1976-77 E. Clayton-Dr. Raynolds, H. Rassom, C.F.L. Haupt-W. Belck, I.A. Orbeli, S.K. Lake, A. Erzen-E. Bilgiç, A. Erzen
1990
Toptepe Tekirdağ 1989 M. Özdoğan
 
Topyeri Tümülüsü Afyonkarahisar 1993 Afyonkarahisar Müz.
 
Torba Manastırı Muğla 2000 A. Özet
 
Trabzon Cumhuriyet Mahallesi Trabzon 1997 Trabzon Müz.
 
Tralleis Aydın 1888, 1902, 1996-02, 2003-08, 2012-17, 2018- C. Humann-W. Dörpfeld, O. Hamdi Bey-Ethem Bey, R. Dinç, A. Yaylalı, Aydın Müz., N. Öztürk
Tripolis Denizli 1993-16, 2017- Denizli Müz., B. Duman
2017 
Troya Çanakkale 1863, 1865, 1871-73, 1878-79, 1882-83, 1889-90, 1893-94, 1932-38, 1987-06, 2006--12, 2013- F. Calvert, H. Schliemann, H. Schliemann-W. Dörpfeld, W. Dörpfeld, C.W. Blegen, M. Korfmann, E. Pernicka, R. Aslan
1885...
Turuş Kaya Mezarları Adıyaman 1999 Adıyaman Müz.
 
Tuzla İstanbul 1965 Ş.A. Kansu
 
Tülintepe Elazığ 1971-74 U. Esin-G. Arsebük
 
Türbe Höyük Siirt 2002, 2006 H. Sağlamtimur, Mardin Müz.
 
Uğurlu / Zeytinli Çanakkale 2009- B. Erdoğu
Uluburun Batığı Antalya 1984-87, 1988-99 G.F. Bass-D.A. Frey, C. Pulak
2006
Ulucak Höyük İzmir 1995-02, 2003-04, 2005-08, 2009- Z. Derin, E. Abay-H. Sağlamtimur-T. Özkan, İzmir Müz.-A. Çilingiroğlu, Ö. Çevik
 
Ulus Ankara 1995 Ank. Ana. Med. Müz.
 
Umurca Höyükleri Kırklareli 1937 A.M. Mansel
 
Urartu Kalesi Muş 2014-15 Ahlat Müz.
Uygur Beldesi Amasya 1998 Amasya Müz.
 
Uyuzdere Mağarası 2 İzmir 1990 R. Meriç
 
Uzuncaburç Tiyatrosu Mersin 1993 Silifke Müz.
 
Uzunyuva Anıtı Muğla 2013- Milas Müz.
Üçağızlı Mağarası Hatay 1989-91,1998- A. Minzoni-Deroche, E. Güleç
 
Üçgöl Kaya Mezarları Gaziantep 2016 Gaziantep Müz.
Üçtepe Diyarbakır 1988-92 V. Sevin
1998, 2005
Van Kalesi / Tuşpa Van 1936, 1937-40, 1960-65, 1972-75, 1987-91 I.A. Orbelli, K. Lake-S. Lake, A. Erzen-E. Bilgiç, A. Erzen, M.T. Tarhan
 
Van Kalesi Höyüğü Van 1939, 1959, 1989-91, 2010- K. Lake-S. Lake, A. Erzen-E. Bilgiç-Y. Boysal-B. Öğün, M.T. Tarhan-V. Sevin , E. Konyar
 
Velişin Uşak 1991 Uşak Müz.
 
Viranşehir / Soli (Soloi) Pompeiopolis Mersin 1999- R. Yağcı
 
Vize-Ç.S.E.K. Kırklareli 1995-97, 2003 Ö. Ertuğrul, Kırklareli Müz.-A. Sipahioğlu
 
Wadi el Hammam Hatay 1932 T.P. O’Brien
 
Xanthos Muğla 1950-60, 1960-79, 1980-96, 1997-06, 2011- P. Demarge, H. Metzger, C. Le Roy, J. des Courtils, B. Varkıvanç
1958...
Yabızlar Tepesi Tümülüsü Manisa 1990 Manisa Müz.
 
Yağlık / Yağlak Kahramanmaraş 1959 İ.K. Kökten
 
Yalacık Tümülüsü / Yukarı Bağdere Ankara 1989 Ank. Ana. Med. Müz.
 
Yalancı Boğaz Mevkii Muğla 2007 A. Diler
 
Yalova / Göztepe Yalova 1952 R. Duyuran
 
Yanarlar Mezarlığı Afyonkarahisar 1975-76 K. Emre
1978
Yarıkkaya Çorum 1966-67 H. Hauptmann
 
Yarım Höyük Burdur 1997 Burdur Müz.
 
Yarım Höyük Gaziantep 1996 M.S. Rothman
 
Yarımburgaz Mağarası İstanbul 1959, 1964-65, 1986, 1988-90 Ş.A. Kansu, M. Özdoğan, G. Arsebük
 2010
Yassı Höyük Kırşehir 2009- M. Omura
Yassıhöyük 2 Denizli 1997 R. Duru
 
Yassıkaya Zonguldak 2000 T. Efe
 
Yayla Mevkii Manisa 2017 Manisa Müz.
Yayvantepe / Til Huzur Diyarbakır 1991 I. Caneva
 
Yazılıkaya Eskişehir 1988, 1991-93, 1998 Eskişehir Müz.
 
Yazılıkaya Kars 1969 İ.K. Kökten
 
Yazılıkaya-Midas Şehri Eskişehir 1937-39, 1948-49 C.H.E. Haspels-H. Çambel
1951, 1971
Yeni Saray Edirne 1999-01, 2009-16, 2018- G. Çantay, M. Özer, Edirne Müz.
 
Yeni Yeldeğirmeni Tepe Balıkesir 1991 K. Lambrianidis-N. Spencer
 
Yeni Yeldeğirmeni Tepe İzmir ? K. Bittel
 
Yenibademli Höyük Çanakkale 1996- H. Hüryılmaz
 
Yenice Höyük Gaziantep 2013- Gaziantep Müz.
Yenice Köyü Gümüşhane 1991 Trabzon Müz.
 
Yenice Yanı Diyarbakır 2002 S. Pollock-R. Bernbeck-Diyarbakır Müz.
 
Yenidoğan Höyüğü / Tuğrul Höyük Ankara 1972-79 B. Tezcan
 
Yeniköy / Gavur Höyüğü Elazığ 1972 H.Z. Koşay
 
Yeniyaylacık Nevşehir 2014-16, 2017- Nevşehir Müz., C. Pehlivan
Yertepe Tümülüsü Aydın 1968 K. Erim
 
Yesemek Heykel Atölyesi Gaziantep 1957-61, 1990 U.B. Alkım, Ank. Ana. Med. Müz.
1974, 2004
Yeşilova Höyüğü İzmir 2005- Z. Derin
 
Yıkık Hamam / Eyne Bey Hamamı Ankara 1999 H.Ö. Barışta
 
Yıllık Bilecik 1986 Eskişehir Müz.
 
Yoncatepe Van 1997-00, 2001- O. Belli-Van Müz.
 
Yoros Kalesi İstanbul 2010- A.B. Yalçın
Yortan / Gelembe Manisa 1900-01 P. Gaudin-V. Chapot
 
Yörüklü / Hüseyindede Çorum 1997-98,1999-02 Çorum Müz.-T. Sipahi-T. Yıldırım, T. Sipahi-T. Yıldırım
 
Yumratepe 'A' ve 'B' Tümülüsü Aydın 1968 K. Erim
 
Yumuktepe Mersin 1937-39, 1947-48, 1993, 1994-99, 2002- J. Garstang, J. Garstang, Mersin Müz., V. Sevin-I. Caneva , I. Caneva
1998, 2010
Yumurta Tepe Edirne 1936 A.M. Mansel
 
Yumurtalık Hipocampos-Athena Mozaikleri Adana 2015 Adana Müz.
Yunus Gaziantep 1913 C.L. Woolley
 
Yüceören Nekropolü Adana 2003-04 Adana Müz.-İ. Durmuş 2006
Yüksek Kilise / Gelveri Aksaray 1990 U. Esin
 
Yündolan C Tümülüsü Kırklareli 1999 Kırklareli Müz.
 
Zank Nevşehir 1991-96 H. Sever
 
Zerzevan Kalesi Diyarbakır 2014- Diyarbakır Müz.
Zeugma Gaziantep 1987, 1992, 1993-04, 2005- C. Abadie Reynal, E. Bucak-R. Ergeç-K. Görkay
2005, 2012
Zeuksippos Hamamları İstanbul 1927-28 İst. Ark. Müz.
Zeviya Tivilki / Kumru Tarlası Mardin 2009- T. Ökse-Mardin Müz.
Zeytin İşliği Antalya 2014 Alanya Müz.
Zeytinli Adana 1951 ?
 
Zeytinliada Balıkesir 2005- N. Öztürk-Balıkesir - Kuvay-i Milliye Müz.
 
Zeytinlibahçe Höyük Şanlıurfa 1999-00, 2001- M. Frangipane, M. Frangipane-Şanlıurfa Müz.
 
Zeytinlik Amphora Atölyesi Sinop 1994-95 Sinop Müz.-Y. Garlan
 
Zincirli Gaziantep 1882-90, 1894-1907, 2006-13, 2017- K. Humann-F. von Luschan, R. Koldewey, D. Scholen, D. Scholen
1911, 2005 
Zindanlık Tepe Tümülüsü Aksaray 2016 Aksaray Müz.
Ziyaret Tepe Diyarbakır 2001-14 T. Matney
2017 
Ziyaret Tepe Ağrı 2006 C.A. Marro
Zureki Zeri Mardin 2017 Mardin Müz...
TAY Projesi . Kuruçeşme Cad. 67/B
34345 Kuruçeşme İstanbul
Tel: 0 (212) 265 7858 - Faks: 0 (212) 287 1298
e.posta: info@tayproject.org

Copyright©2009 TAY Projesi 
"Kazılar vs. Yayınlar" sayfasının konsepti Ali Yamaç ve Oğuz Tanındı tarafından üretilmiş, ana iskeleti Ali Yamaç tarafından oluşturulmuş, Özgen Kurt, Ayşe Didem Bayvas, Özdemir Gündoğan ve Efsun Aslan'ın katkılarıyla geliştirilmiş, birçok bilim insanı ile tartışılarak yayınlanmıştır.