©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi

Direkli Mağarası

Çizimler i?in tıklayın...


Fotoğraflar i?in tıklayın...

maps
Direkli Mağarası
Türü:
Mağara
Rakım:
1130 m
Derinlik:
m
Uzunluk:
m
Bölge:
Akdeniz
İl:
Kahramanmaraş
İl?e:
Merkez
Köy:
Döngel

     


Yeri: Kahramanmaraş il merkezinin kuşuçumu 38 km kuzeybatısındaki Döngel Köyü'nün doğusunda; eski köyün batısında yer almaktadır.
Yapısal Özellikleri ve Oluşumu: Ağzı güneye doğru açılan mağaranın kuzey kesimindeki dağlar sayesinde soğuktan korunduğu görülmektedir. İçinde kalın bir dolgu bulunmaktadır. Döngel Köyü ve civarı su; bitki örtüsü ve iklim bakımından yerleşmeye çok uygun şartlara sahiptir. Karstik bir arazide oluşan mağaranın civarında Ñbazıları yerleşmeye uygunÑ birçok mağara yer almaktadır. K. Kökten'in yayınında mağaranın boyutları bildirilmemektedir. Mağaranın adı; çevredeki köylüler tarafından; olasılıkla içindeki dikitten dolayı verilmiştir.
Araştırma Tarih?esi: İlk defa 1958 yılında K. Kökten tarafından bulunan mağaradaki yerleşme izlerini tespit etmek amacıyla 1959 yılında bir deneme açması açılmıştır. Kökten'in açması mağaranın ağız kısmına yakın bir yerde; 3x4 m boyutlarındadır.
Bulgular: Paleolitik Çağ'a tarihlenen tabakanın buluntularında; çakmaktaşından yapılmış dilgi-çakılar; deliciler; kalemler; kazıyıcılar ve çekirdekler görülmektedir. Bu mağaranın en önemli buluntularından biri de Üst Pleistosen döneme konulan et; ot yiyici ve kemiricilerden oluşmuş bir hayvan grubuna ait diş ve iskelet kalıntılarıdır. Bunların ayı; köpek; öküz; geyik; domuz; kunduz kemikleri olduğu anlaşılmaktadır.


Liste'ye