©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi

Timraş Obruğu

Çizimler i?in tıklayın...


Fotoğraflar i?in tıklayın...

maps
Timraş Obruğu
Türü:
Dikey Mağara
Rakım:
m
Derinlik:
-34 m
Uzunluk:
m
Bölge:
İç Anadolu
İl:
Konya
İl?e:
Karapınar
Köy:

     


Timraş Obruğu; Konya'nın yaklaşık 40 km güneydoğusunda; Karaman yolu üzerinde yer almaktadır. Obruk Gölü; Mezozik kireçtaşlarından oluşmuştur. Obruk; tepenin kuzey yamacındadır ve Neojen gölsel kireçtaşlarında gelişmiştir. Obruğun en derin yeri 34 m olarak ölçülmüştür. Topoğrafyadan su kotuna olan derinlik 10-14 m arasındadır. Obruk gölünde suyun hareket yönü güney-güneydoğudan kuzey-kuzeybatıya doğrudur. Timraş Obruğu da diğer obruklar gibi yağıştan etkilenmektedir. Beslenme alanına yakın olmasından dolayı su seviyesindeki değişimler büyük ve hızlı olmaktadır.
Yeri:
Yapısal Özellikleri ve Oluşumu:
Araştırma Tarih?esi:
Bulgular:


Liste'ye