©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi


Kumocağı / Avarız

Çizimler için tıklayın...

maps

Fotoğraflar için tıklayın...

Kumocağı / Avarız
Türü:
Höyük
Rakım:
-22 m
Bölge:
Marmara
İl:
Edirne
İlçe:
Merkez
Köy:
Avarız
Araştırma Yöntemi:
Yüzey Araştırması
Dönem:

     


Yeri: Edirne il merkezinin yaklaşık olarak 8 km kuzeyinde; Avarız (Havarıs) Köyü'nün 2 km güneyindedir.
Konumu ve Çevresel Özellikleri: Tunca Nehri'nin batı kıyısında yer alan yerleşme; kum ve çakıl çıkarmak amacıyla açılan büyük bir açmayla tahrip edilmiştir. Gene aynı amaçla burada çalışan inşaat araçları; yerleşmenin doğu bölümünde büyük bir kesit oluşturmuştur. Ocağa giden yol höyüğün güney ve güneydoğusundan geçmektedir. Yerleşme yerinin boyutları konusunda bir bilgi aktarılmamaktadır.
Tarihçe:
Araştırma ve Kazı: Yerleşme yeri ilk defa M. Özdoğan tarafından Avarız adıyla bilim dünyasına tanıtılmıştır. 1994 yılında ise B. Erdoğu buluntu yerinde tekrar araştırma yaparak toplama yapmıştır.
Tabakalanma: Kesitin araştırılmasından; yerleşmenin tek tabakalı olduğu sonucu çıkartılmıştır.
Buluntular: Çanak Çömlek: Özellikle Erdoğu'nun araştırmasında; minik kum ve taşcık katkılı; arıtılmış hamurlu; dışı oldukça iyi açkılı; içi ise düzeltilmiş ve hafif açkılanmış maldan parçalar toplanmıştır. Yüzey rengi olarak genellikle donuk koyu renkler seçilmiştir. Dışta siyah; içte kırmızı en çok kullanılan renklerdir. Ayrıca mat beyaz boyalı çanak çömlek parçaları ele geçmiştir. Bu tipten mal örnekleri; Anadolu ile Ege Bölgesi arasında ilişkileri ortaya koymaktadır.
Kalıntılar:
Yorum ve tarihleme: Mat beyaz boyalı çanak çömlek parçalarından bir örnek Toptepe'de bulunmuştur. Anadolu'da ele geçen örnekler ise MÖ 4. bin yılın sonuna tarihlenmektedir. İkiztepe II; Alaca Höyük; Büyük Güllücek'te benzerleri bulunmuştur. Tesalya'da; Arapi Magula'da da benzer örnekler görülmektedir. Balkanlarda ise Karanovo IV ile çağdaş olduğu ileri sürülmektedir [Erdoğu 1995]. Edirne'nin doğusundaki Tepeyanı yerleşme yerinde de aynı malzeme grubuna ait parçalar toplanmıştır. Henüz bilimsel bir kazı yapılmadığı için yerleşme dokusu ve mimari özellikleri konusunda herhangi bir yorum getirmek olanaksızdır.


Liste'ye