©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi

Kumocağı / Avarız


Çağlar Haritalar Fotoğraflar
Kalkolitik


Haritalar Kumocağı / Avarız

Türü:
Höyük
Rakım:
-22 m
Çap:
m - Yön:

Bölge:
Marmara
İl:
Edirne
İlçe:
Merkez
Köy:
Avarız

Tahribat :
Maden/Ocak - Dikkat

TAYEx:
Gidildi - 13/6/2000

Tescil Durumu:
Tescil Tarihi:
Tescil No:
Tescil Derece:
Tescil Kurumu:
Tescil Kadastro:
     


Yeri: Edirne il merkezinin yaklaşık olarak 8 km kuzeyinde; Avarız (Havarıs) Köyü'nün 2 km güneyindedir.
Konumu ve Çevresel Özellikleri: Tunca Nehri'nin batı kıyısında yer alan yerleşme; kum ve çakıl çıkarmak amacıyla açılan büyük bir açmayla tahrip edilmiştir. Gene aynı amaçla burada çalışan inşaat araçları; yerleşmenin doğu bölümünde büyük bir kesit oluşturmuştur. Ocağa giden yol höyüğün güney ve güneydoğusundan geçmektedir. Yerleşme yerinin boyutları konusunda bir bilgi aktarılmamaktadır.
Tahribat Açıklama: Yerleşmenin bulunduğu alanda kum çıkarmak amacıyla oldukça derin ve geniş bir ocak açılarak höyük büyük bir tahribata uğratılmıştır. Ocağın kesitinde; yüzey toprağının hemen altında arkeolojik kültür dolgusu görülebilmektedir. Güney kenarı ocağa giden yol tarafından kesilmiştir. Bu yolun kenarındaki hafif bir yükselti; kültür dolgusunun yolun altında da devam ettiğini düşündürmektedir [TAYEx 13.6.2000].
Tescil Bilgisi:


Liste'ye