©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi


Selimpaşa

Çizimler için tıklayın...

maps

Fotoğraflar için tıklayın...

Selimpaşa
Türü:
Höyük
Rakım:
10 m
Bölge:
Marmara
İl:
İstanbul
İlçe:
Silivri
Köy:
Selimpaşa
Araştırma Yöntemi:
Yüzey Araştırması
Dönem:
İTÇ I

     


Yeri: İstanbul il merkezinin batısında; Silivri İlçesi'ne bağlı Selimpaşa Kasabası'nın yaklaşık 3 km batısında yer alır. Trakya Bölgesi'nde Marmara Denizi kıyısında yer alan büyük höyüklerden biridir. Güneyinden İstanbul-Tekirdağ karayolu geçmektedir. Karayolu ve höyük arasında Selimpaşa'ya giden tali yol paralel olarak uzanmaktadır.
Konumu ve Çevresel Özellikleri: Selimpaşa'nın batısında; Kavaklı ve Kocadere'nin döküldüğü küçük bir koy vardır. Höyük; koyun batısındaki Kavaklı Deresi'nin doğu yakasında; derenin ağzındaki doğal bir yükselti üzerinde bulunur. Tepenin batı etekleri dik; doğu ve güney yamaçları hafif eğimlidir. Günümüzde batı ve doğusunda bulunan modern yerleşim tarafından tehdit edilmekteyse de; İstanbul Arkeoloji Müzesi tarafından sit alanı ilan edilerek koruma altına alınmıştır.
Tarihçe:
Araştırma ve Kazı: Höyük ilk olarak D.H. French tarafından 1965 yılında saptanmıştır. Daha sonra M. Özdoğan'ın Trakya Araştırmaları çerçevesinde tekrar ziyaret edilmiştir. Ş. Aydıngün ve ekibi tarafından 2008 ve 2009 yılında İstanbul Tarih Öncesi Çağlar Yüzey Araştırması kapsamında yeniden ziyaret edilmiştir [Aydıngün et al. 2010:277]. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanmış tescilli arkeolojik sit alanları listesinde yer almaktadır.
Tabakalanma: Kazı yapılmadığı için tabakalanma bilinememektedir. Fakat gerek D.H. French gerekse M. Özdoğan tarafından toplanan malzeme İlk Tunç Çağı; Hellenistik ve Roma dönemlerine aittir. 2008 yılında Ş. Aydıngün ve ekibi tarafından yapılan yüzey araştırmasında Kalkolitik, İTÇ I ve II, Demir Çağı, Erken Frig, Hellenistik, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait parçalar toplanmıştır [Aydıngün et al. 2010:277].
Buluntular: Çanak çömlek: Toplanan çanak çömlekler koyu renkli açkılı olup Kuzeybatı Anadolu İlk Tunç Çağı'nın ilk evresi ile benzerlikler göstermektedir. 2007 yılında Ş. Aydıngün ve ekibi tarafından yapılan yüzey araştırmasında hem İTÇ çanak çömleklerine hem de Gri Minyas parçalarına rastlanmıştır [Aydıngün 2009:414]. Yontma Taş: 2008 yılında Ş. Aydıngün tarafından yapılan yüzey araştırmasında Kalkolitik-İTÇ (?)'na ait bir adet taştan yassı bata bulunmuştur [Aydıngün et al. 2010:277]. Metal: 2008 yılında Ş. Aydıngün tarafından yapılan yüzey araştırmasında bir adet bronz obje (olasılıkla küpe) bulunmuştur [Aydıngün et al. 2010:277].
Kalıntılar:
Yorum ve tarihleme: Selimpaşa İlk Tunç Çağı çanak çömlekleri İTÇ'nın ilk evresine (Kumtepe Ib) tarihlendirilebilirler. Yakın bir gelecekte mutlaka kazı yapılması gereken höyüklerden biridir. Marmara-Ege kıyı şeridinde çok sayıda bulunan İTÇ I evresi yerleşmelerinden biridir. Bu yerleşmeler olasılıkla ticaret amaçlı; birbirleriyle deniz yolu ilişkisi olan yerleşmelerdir. Selimpaşa bunlar arasında en büyüklerinden biridir.


Liste'ye