©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi


Tatarlı Höyük

Çizimler için tıklayın...

maps

Fotoğraflar için tıklayın...

Tatarlı Höyük
Türü:
Höyük
Rakım:
80 m
Bölge:
Akdeniz
İl:
Adana
İlçe:
Ceyhan
Köy:
Kösreli
Araştırma Yöntemi:
Kazı
Dönem:

     


Adana il merkezinin doğusunda; Toprakkale'nin 9 km kuzeybatısında; Tatarlı Köyü Ônün içinde yer almaktadır. Höyük bu bazalt yükselti ile beraber 35 m yüksekliğindedir. Çanak çömlek dağılımına göre yerleşmenin boyutları 100 m çapını bulmaktadır. 1951 yılında M.V. Seton-Williams başkanlığında yapılan Kilikya yüzey araştırmasında saptanmış; yüzeyinden Neolitik; Kalkolitik; STÇ; DÇ; Hellenistik ve Orta Çağ buluntuları toplanmıştır. Mellaart'ın yöredeki yüzey araştırmasında ise ayrıca bir İTÇ yerleşmesi olarak da tanıtılmaktadır. 2005 yılında S. Girginer ve ekibi tarafından yapılan "Adana (Ceyhan) ve Kayseri (Develi) Yüzey Araştırmaları" kapsamında da incelenmiştir. Ortalama 37 m yüksekliğinde 300x180 m boyutlarında bir höyüktür. Üzerine yakın zamanlarda düğün salonu yapılmıştır. Höyüğün üzeri ve çevresi ağaçlar ve çalılıklarla kaplıdır. Kuzey eteğinde ve köy içinde kaynak sular vardır. Bu alanda Roma Dönemi'ne ait bir havuz ve hamam kalıntısı bulunmaktadır. Çalışmalar esnasında çok sayıda obsidiyen dilgiler ve alet parçaları ile sileks aletler; Kalkolitik; İTÇ; MÖ II. binyıl ve Roma-Bizans dönemlerine ait çanak çömlekler tespit edilmiştir [Girginer 2007:177]. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanmış tescilli arkeolojik sit alanları listesinde yer almaktadır.
Yeri: Adana il merkezinin doğusunda; Toprakkale'nin 9 km kuzeybatısında; Tatarlı Köyü'nün içindedir.
Konumu ve Çevresel Özellikleri: Bazalt yapıya sahip bir yükseltinin üzerinde yer alan 35 m yüksekliğinde; 100x75 m boyutlarında çok büyük bir höyüktür. Üstü düzdür. Tepenin üstünde büyük dörtgen planlı bir yapıya ait kalıntılar vardır. Kuzeyi bataklıktır.
Tarihçe:
Araştırma ve Kazı:
Tabakalanma:
Buluntular:
Kalıntılar:
Yorum ve tarihleme:


Liste'ye