©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi

Tatarlı Höyük


Çağlar Haritalar Fotoğraflar
Neolitik
Kalkolitik
İTÇHaritalar Tatarlı Höyük

Türü:
Höyük
Rakım:
80 m
Çap:
m - Yön:

Bölge:
Akdeniz
İl:
Adana
İlçe:
Ceyhan
Köy:
Kösreli

Tahribat :
Yapılaşma

TAYEx:
Gidildi - 31/7/2001

Tescil Durumu:
Tescilli
Tescil Tarihi:
19/11/1993
Tescil No:
1621
Tescil Derece:
Tescil Kurumu:
Adana KTVKK
Tescil Kadastro:
     


Yeri: Adana il merkezinin doğusunda; Toprakkale'nin 9 km kuzeybatısında; Tatarlı Köyü'nün içindedir.
Konumu ve Çevresel Özellikleri: Bazalt yapıya sahip bir yükseltinin üzerinde yer alan 35 m yüksekliğinde; 100x75 m boyutlarında çok büyük bir höyüktür. Üstü düzdür. Tepenin üstünde büyük dörtgen planlı bir yapıya ait kalıntılar vardır. Kuzeyi bataklıktır.
Tahribat Açıklama: Höyük piknik alanı olarak kullanılmaktadır. Güney ve güneybatı yamaçlarında iki ev; doğu-güneydoğusunda köy kahvesi ve tepesinde su deposu vardır. Üzeri ağaçlıktır [TAYEx 31.7.2001].
Tescil Bilgisi:


Liste'ye