©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi


Tell Dhahab / Altıntepe

Çizimler için tıklayın...

maps

Fotoğraflar için tıklayın...

Tell Dhahab / Altıntepe
Türü:
Höyük
Rakım:
220 m
Bölge:
Akdeniz
İl:
Hatay
İlçe:
Reyhanlı
Köy:
Merkez
Araştırma Yöntemi:
Kazı
Dönem:
İTÇ III İTÇ II

     


Yeri: Antakya il merkezinin güneydoğusunda; Reyhanlı İlçesi'nin 1.7 km güneydoğusunda yer almaktadır.
Konumu ve Çevresel Özellikleri: 200 m çapında; 10 m yüksekliğinde yuvarlak biçimli orta boyutta olan Tell Dhahab veya yeni adıyla Altıntepe Höyüğü Amik Ovası'nda yer alan yerleşme yerlerinden biridir. Güneydoğusunda askeri bölge; kuzeyinde Tell el Cüdeyde yerleşmesi vardır.
Tarihçe:
Araştırma ve Kazı: 1933 yılında Braidwood yönetiminde saptanan höyükte; 1938'de aynı bilim adamı tarafından kısa süreli ve sondaj niteliğinde bir kazı yapılmıştır. Kazı; tepenin kuzey yamacında 4 m genişliğinde 22.5 m uzunluğunda basamaklı açma ile başlatılmıştır. Bu basamaklı açmada tepenin en üstünden 8 m derine kadar höyüğün tabakalanması ortaya çıkarılmıştır. 1995 yılında A. Yener başkanlığında Doğu Bilimleri Enstitüsü'nün Amuk Ovası'nda başlattığı kazı ve araştırma projesi çerçevesinde Tell Dhahab'da profil çizimi gerçekleştirilmiştir [Yener et al. 1996a:49].
Tabakalanma: Höyük tabakalanması TT1 açması ile yüzey bulgularına göre değerlendirilmiştir. Amik A; F ve H evresine ait yerleşimlerin varlığı iddia edilebilir. En üstte Ortaçağ'a ait duvarlar saptanmıştır. İTÇ yerleşimi TT1; TT2 açmalarında; yalnız H evresi ile (ve şüpheli G evresi) temsil edilmektedir.
Buluntular: Mimari: H evresine ait kerpiç duvarlar ve fırın kalıntısı bulunmuştur. Bu kalıntıların kayda değecek değerde olmadıkları bildirilmektedir [Braidwood-Braidwood 1960:345]. Çanak Çömlek: G evresine ait basit yalın mal; saklı astar bezemeli mal örnekleri yüzeyde bulunmuştur. H evresinin kendine özgü kırmızı-siyah açkılı malından diğer Amik Ovası İTÇ höyükleri gibi Tell Dhahap'da da çok sayıda kap ele geçirilmiştir. Halka dipli yayvan kase; üzeri çizgi bezemeli ayaklık ve kapak gibi biçimler vardır [Braidwood-Braidwood 1960:şek.282/1; 13; 10]. Meyvalık ayağının üstünde yatay yiv bezeme ile şevron bezeme görülmektedir. H evresinin diğer mal gruplarından ancak parçalar ele geçirilmiştir. Kil: Andiron olarak adlandırılan ve genelde H evresinin özelliklerinden biri olan seyyar ocaklardan bir örnek Dhahap'da da bulunmuştur. Mal grubu olarak kırmızı-siyah açkılı mal grubuna girebileceği belirtilmektedir. Üstünde insan yüzü betimlemesi yer almaktadır. İnsan ve hayvan figürleri arasında yer alan üstü kırık olan bir idol biçimsel özellikleri ile İç Anadolu Bölgesi idollerine benzemektedir. İkinci karışık tabakada ele geçirilen bir koyun figürinin G veya H evresine ait olabileceği düşünülmektedir. Sivri burunlu; uzun boynuzlu; çıkıntı halka gözlü figürindir. Sürtme Taş: Üzerinde minik delikler olan taş bir topuz (?) parçası ile İTÇ tipi damga mühürler [Braidwood-Braidwood 1960:şek.379/1-2] yüzeyde ele geçmiştir. Kemik/Boynuz: Höyüğün yüzeyinde; ikinci karışık tabakadan gelen buluntular arasında çok sayıda kemik bız ve delici bulunmaktadır. Sivriltilerek yapılmış bir kemik ok ucu ile bir süsleme parçası yine farklı bulgular arasında sayılabilir [Braidwood-Braidwood 1960: şek.384/9-10].
Kalıntılar:
Yorum ve tarihleme: Tell Dahap'ın karışık ikinci tabaka olarak adlandırılan yüzey bulguları içinde Amik G ve H evresine (İTÇ I-II) tarihlenebilecek bulgular yer almaktadır.


Liste'ye