©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi

Tell Dhahab / Altıntepe


Çağlar Haritalar Fotoğraflar
Neolitik
İTÇ


Haritalar Tell Dhahab / Altıntepe

Türü:
Höyük
Rakım:
220 m
Çap:
m - Yön:

Bölge:
Akdeniz
İl:
Hatay
İlçe:
Reyhanlı
Köy:
Merkez

Tahribat :
Yapılaşma - Dikkat

TAYEx:
Gidildi - 16/7/2001

Tescil Durumu:
Tescil Tarihi:
Tescil No:
Tescil Derece:
Tescil Kurumu:
Tescil Kadastro:
     


Yeri: Antakya il merkezinin güneydoğusunda; Reyhanlı İlçesi'nin 1.7 km güneydoğusunda yer almaktadır.
Konumu ve Çevresel Özellikleri: 200 m çapında; 10 m yüksekliğinde yuvarlak biçimli orta boyutta olan Tell Dhahab veya yeni adıyla Altıntepe Höyüğü Amik Ovası'nda yer alan yerleşme yerlerinden biridir. Güneydoğusunda askeri bölge; kuzeyinde Tell el Cüdeyde yerleşmesi vardır.
Tahribat Açıklama: Karayolu yapımında kullanılmak üzere höyüğün büyük bir bölümünden toprak alınmıştır. Batı kesimi tamamen yok olmuştur [TAYEx 16.7.2001].
Tescil Bilgisi:


Liste'ye