©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi


Yassıhöyük 2

Çizimler için tıklayın...

maps

Fotoğraflar için tıklayın...

Yassıhöyük 2
Türü:
Höyük
Rakım:
905 m
Bölge:
Akdeniz
İl:
Denizli
İlçe:
Acıpayam
Köy:
Yassıhöyük
Araştırma Yöntemi:
Kazı
Dönem:
İTÇ II İTÇ III

     


Yeri: Denizli il merkezinin güneydoğusunda; Acıpayam İlçesi'nin 8 km kadar kuzeyinde yer alan Yassıhöyük Köyü'nün (günümüzde belde) hemen kuzey kenarında bulunmaktadır. Bu yerleşme yerine; Denizli'den Acıpayam'a giden asfalt yoldan sola/doğuya doğru köy yoluna sapılarak ulaşılmaktadır.
Konumu ve Çevresel Özellikleri: Acıpayam (Acıbadem) Ovası'nın batı kesiminde yer alan höyüğün batısındaki sırtlarda su kaynakları mevcuttur. Höyük iki tepeden oluşmaktadır. Daha büyük olan doğu tepesi; 350x200 m boyutlarındadır. Ova tabanından 14 m yükseklikte olan bu tepe oval biçimlidir [Duru 1999b:res.1'deki plan]. Batıdaki tepe ise doğuya nazaran daha basıktır. Bunun da 190x150x5 m boyutlarında olduğu belirtilmektedir [Duru 1999b:132]. Duru; kültür toprağının ova taban seviyesinin altında en az 4 m kadar daha devam ettiğini ve bu alt tabakaların ova toprağı yüzünden kilitlendiğini iddia etmektedir. Büyük tepenin güney ve güneydoğu kesimleri çevre köylülerin toprak çekmeleri yüzünden 80x50 m; 60x40 m gibi çok büyük bir alanda tahrip olmuştur.
Tarihçe:
Araştırma ve Kazı: Höyük ilk olarak J. Mellaart tarafından bulunmuştur. İTÇ I-II yerleşmesi olarak tanımlanmıştır. Tahribatın devam etmesi; 1997 yılında R. Duru yönetiminde küçük bir kurtarma kazısının yapılmasını zorunlu hale getirmiştir. Bu kazı; tahribat sonucunda meydana gelen büyük kesitlerin hemen yanında açılan açmalarla; höyüğün kültür tabakalanmasını belirlemek için ve Acıpayam yöresinin Batı Anadolu Bölgesi tarihöncesi çağlardaki durumunu belirleyebilmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanmış tescilli arkeolojik sit alanları listesinde yer almaktadır.
Tabakalanma: Gerek yüzey toplamasında gerek sondaj buluntuları sonucunda bu yerleşme yerinin MÖ 3. binyılın başlarından MÖ 1. binyılın ortalarına kadar iskan gördüğü anlaşılmıştır. Roma Dönemi kiremit parçaları; Arkaik; Frig Dönemi; İTÇ parçalarına eşlik etmektedir.
Buluntular: Mimari: Doğu tepesinin güney kısmında ancak 275 cm derine inilebilen B açmasında tümü İTÇ'na tarihlenen 4 yapı katı bulunmuştur. En üstte savunma duvarına benzeyen bir duvar parçası görülmüştür. Altta da 40-45 cm kalınlığında taş temel parçaları diğer yapı katlarının bulgularıdır. Çanak Çömlek: Bu yapı katlarında siyaha yakın gri renk hamur ve yüzey renkli malın hakim mal grubu olduğu anlaşılmaktadır. Bu malın bazı örnekleri soluk beyaz çizgi bezeme ile süslüdür. En yaygın biçim; dışa kıvrık dudaklı tabaklardır. Gaga ağızlı testi de vardır. Yüzey buluntuları içinde bezemeli gaga ağızlı testi dikkat çekmektedir. Sürtme Taş: Tahribat toprağı içinde ele geçen yuvarlak başlı dirsek çıkıntılı mermerden iki disk biçimli yassı idol; R. Duru tarafından İlk Tunç Çağı III. evreye konmaktadır.
Kalıntılar:
Yorum ve tarihleme: R. Duru; B açmasında ortaya çıkarılan yapı katlarının tümünü İTÇ II. evreye tarihlemektedir [Duru 1999b:133]. Çanak çömlek bulgularını; Beycesultan XVII-XIII yapı katlarındaki çanak çömleklere benzetmektedir. Yine bu bulgulara bakarak Acıpayam yöresinin İç Anadolu Bölgesi'nden çok Batı Anadolu Bölgesi ve Kikladlar'a dönük olduğunu kabul etmektedir. Höyükte ilerde yapılacak kazılarda; İTÇ II-I. evrelerine ait somut bilgiler çıkaracağı inancı taşınmaktadır.


Liste'ye