©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi

Yassıhöyük 2


Çağlar Haritalar Fotoğraflar
İTÇ


Haritalar Yassıhöyük 2

Türü:
Höyük
Rakım:
905 m
Çap:
180 m - Yön: D-B

Bölge:
Akdeniz
İl:
Denizli
İlçe:
Acıpayam
Köy:
Yassıhöyük

Tahribat :
Diğer - Tarım - Yapılaşma - Dikkat

TAYEx:
Gidildi - 20/7/2004

Tescil Durumu:
Tescilli
Tescil Tarihi:
9/5/1990
Tescil No:
1311
Tescil Derece:
1
Tescil Kurumu:
İzmir 2 No.lu KTVKK
Tescil Kadastro:
     


Yeri: Denizli il merkezinin güneydoğusunda; Acıpayam İlçesi'nin 8 km kadar kuzeyinde yer alan Yassıhöyük Köyü'nün (günümüzde belde) hemen kuzey kenarında bulunmaktadır. Bu yerleşme yerine; Denizli'den Acıpayam'a giden asfalt yoldan sola/doğuya doğru köy yoluna sapılarak ulaşılmaktadır.
Konumu ve Çevresel Özellikleri: Acıpayam (Acıbadem) Ovası'nın batı kesiminde yer alan höyüğün batısındaki sırtlarda su kaynakları mevcuttur. Höyük iki tepeden oluşmaktadır. Daha büyük olan doğu tepesi; 350x200 m boyutlarındadır. Ova tabanından 14 m yükseklikte olan bu tepe oval biçimlidir [Duru 1999b:res.1'deki plan]. Batıdaki tepe ise doğuya nazaran daha basıktır. Bunun da 190x150x5 m boyutlarında olduğu belirtilmektedir [Duru 1999b:132]. Duru; kültür toprağının ova taban seviyesinin altında en az 4 m kadar daha devam ettiğini ve bu alt tabakaların ova toprağı yüzünden kilitlendiğini iddia etmektedir. Büyük tepenin güney ve güneydoğu kesimleri çevre köylülerin toprak çekmeleri yüzünden 80x50 m; 60x40 m gibi çok büyük bir alanda tahrip olmuştur.
Tahribat Açıklama: Höyüğün güney kesiminden taban seviyesine kadar tarla açmak ve inşaatlarda kullanılmak için büyük miktarda toprak alınmıştır. Doğu-kuzeydoğu yamacında mezarlık bulunmaktadır. Üzerinden traktör yolu geçmektedir [TAYEx 20.7.2004].
Tescil Bilgisi: Yassıhöyük adıyla tescil edilmiştir (ASAL 2008).


Liste'ye