©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi

Kaynarca Mevkii


Çağlar Haritalar Fotoğraflar
Neolitik


Haritalar Kaynarca Mevkii

Türü:
Höyük
Rakım:
20 m
Çap:
m - Yön:

Bölge:
Marmara
İl:
Çanakkale
İlçe:
Gelibolu
Köy:
Sütlüce

Tahribat :
Tarım

TAYEx:
Gidildi - 20/6/2000

Tescil Durumu:
Tescilli
Tescil Tarihi:
19/4/1992
Tescil No:
2412
Tescil Derece:
1
Tescil Kurumu:
Bursa KTVKK
Tescil Kadastro:
     


Yeri: Çanakkale il merkezinin kuzeydoğusunda; Gelibolu İlçesi'nin 8 km güneybatısında; karayolunun 400 m güneyinde; Kaynarca Çeşmesi'nin 50 m güneyinde yer alan küçük bir höyüktür. Kodu G 3 / 1.
Konumu ve Çevresel Özellikleri: Münipbey (Ümitbey) Deresi'nin oluşturduğu yatağa bakan alçak bir teras üzerindedir. Burada 50x50 m'lik bir alanda geç devir çanak çömlekleri ile beraber tarihöncesi çağlara tarihlenebilecek malzeme de bulunmuştur. Bu yerleşme yeri günümüzde 2 km içerdedir. Bugün Münipbey Deresi'nin aktığı deltanın; derenin zaman içinde getirdiği alüvyonlarla meydana geldiği kabul edilirse; yerleşmenin tarihöncesi çağlarda kıyıda olduğu ileri sürülebilir.
Tahribat Açıklama: Yerleşmede tarım nedeniyle oluşan yoğun bir tahribat gözlenmiştir. Güneyi; batısı ve doğusu tarla olarak kullanılan höyük üzerinden geçen bir tali yol tarafından kesilmiştir. Kuzey etekleri de kesilmiş ve açılan alana belediyenin asfalt tesisinin malzemeleri yığılmıştır [TAYEx 20.6.2000].
Tescil Bilgisi: Höyük daha önce 17.6.1991; 1784; Bursa KK; 28.8.1986; 2574 TKTVKYK ve 14.11.1980; 12331 GEEAYK kararı ile tescil edilmiştir (ASAL 2008).


Liste'ye